ќновлено
2018-04-18
16:59

 Ќј…—¬≤∆≤Ў≤ Ќќ¬»Ќ», ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя, јЌќЌ—»


2018-04-18 16:59:36
 

Ќј¬„ј“» ѕ≤«ЌјЌЌё ≤—“»Ќ» – ÷≈ –ќЅ»“» Ћёƒ≈… ¬≤Ћ№Ќ»ћ»!
ћ.ћонтень наголошував, що в процес≥ навчанн€ та вихованн€ – найголовн≥ше прищепити любов до знань ≥ самост≥йного наукового пошуку, бо ≥накше ми ризикуЇмо, перетворити тих, кого навчаЇмо у в≥слюк≥в, €к≥ бездумно т€гнуть завданий нами т€гар книжних знань.
ўоб не було цих «кос€к≥в», а, точн≥ше, щоб њх було менше, в нашому р≥дному ”н≥верситет≥ й, зокрема, на кафедр≥ культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, значну увагу звернено на оптим≥зац≥ю ≥ розширенн€ можливостей дл€ науково-досл≥дницькоњ роботи студент≥в. ÷е – не лише активне залученн€ студент≥в до розробки кафедральноњ проблематики, досл≥дженн€ окремих важливих њњ складових, написанн€ курсових ≥ маг≥стерських проект≥в тощо, а њхн€ участь у науково-практичних конференц≥€х, л≥тн≥х ≥ зимових школах та проф≥льних ол≥мп≥адах.
ѕрикметно, що кафедра  –“ за сукупн≥стю показник≥в, серед €ких важливе м≥сце належить науково-досл≥дницьк≥й д≥€льност≥ викладач≥в ≥ студент≥в, зайн€ла 1-ше м≥сце в загально ун≥верситетському рейтингу.

ќдн≥Їю ≥з форм нарощенн€ потенц≥алу кафедри активна участь наших студент≥в у щор≥чн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ.
« 17 кв≥тн€ по 19 кв≥тн€ триватимуть секц≥йн≥ зас≥данн€,за результатами €ких буде визначено кращу допов≥дь ≥ матер≥али дл€ њх представленн€ на п≥дсумковому пленарному зас≥данн≥ у четвер – 19 кв≥тн€ 2018.
ѕеред учасниками секц≥њ культуролог≥чних ≥ богословських студ≥й виступила й д.ф≥лос. н., завкафедрою ф≥лософ≥њ ќльга –упташ, в≥дзначивши активн≥сть студент≥в кафедри  –“ в науково-досл≥дницьк≥й робот≥ факультету та високий р≥вень наукового захисту тез ≥ дискус≥њ загалом.
÷ьогор≥чна студентська конференц≥€ стане бадьорим ≥ багатооб≥ц€ючим засп≥вом дл€ м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ, €ка розпочнетьс€ наступного дн€ в п’€тницю – 20 кв≥тн€.
јле про нењ б≥льше скажуть у власних коментар€х ≥ п≥дсумкових оц≥нках њњ орган≥заторами, серед €ких проф. ¬≥тал≥й ƒокаш ≥ колектив кафедри соц≥олог≥њ та м≥сцевого самовр€дуванн€.

>>>
2018-03-07 16:21:46
 
≤ ќ∆»¬≈ ƒќЅ–ј —Ћј¬ј
—Ћј¬ј ” –јѓЌ≤

ѕопри велик≥ сн≥ги, перманентну внутр≥шню кризу в ”крањн≥ та вперте змаганн€ њњ недруг≥в з≥псувати, а, можливо й з≥рвати проведенн€ урочистостей з нагоди 204-х роковин в≥д ƒн€ народженн€ великого титана ≥ символу незламност≥ украњнського нац≥онального духу, пров≥сника св€тоњ вол≥, поета, прозањка ≥ художника “. Ўевченка, ун≥верситетська сп≥льнота урочисто пошанувала пам’€ть кобзар€.
«наючи, €к багато важить ц€ постать дл€ украњнського народу, ≥ не лише украњнського, адже  обзар своњм живим словом ≥ щирим серцем об≥ймаЇ ус≥ народи: «в≥д молдованина й до ф≥на», бо Ўевченко, попри дес€тил≥тнЇ томл≥нн€ у московських казематах, випробовуючи на соб≥ усю недолуг≥сть московськоњ солдатськоњ муштри, дл€ вол≥ –ос≥њ, €к справедливо наголосив ≤. ‘ранко, зробив б≥льше ан≥ж дес€ть переможних арм≥й (правда в цього монарх≥чного конгломерату њх ст≥льки н≥коли не було), кремл≥всько-пут≥нська орда вир≥шила черговий раз шантажувати нас ржавим газовим вентилем.
“а украњнц≥ ≥, зокрема, ”н≥верситетськ≥ Ўевченколюби та Ўевченкознавц≥ (так –едактор газети «Ѕуковина» назвав представник≥в студентського ≥ викладацького колективу ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, €к≥ з≥бралис€ на цьогор≥чну Ўевченк≥ану у майстерн≥-св≥тлиц≥ ”чбового центру культури Ѕуковини на л≥тературно-мистецьку зустр≥ч «¬ своњй хат≥ сво€ й правда ≥ сила, ≥ вол€»).
«÷е п≥дтверджуЇ, що твори ¬еликого  обзар€ ≥ √ен≥€ украњнського народу продовжують жити в наших серц€х. ¬они давно стали основою нашоњ нац≥ональноњ само≥дентиф≥кац≥њ. “. Ўевченко дн€ нас, украњнц≥в, – це «щирий б≥ль за долю стол≥тт€ми розп’€тоњ ”крањни, €ка вочевидь заслуговуЇ кращоњ дол≥; це – приклад самозреченн€ задл€ простих людей ≥ њх доброњ та щасливоњ дол≥; це – духовний подвиг, в основу €кого покладено прагненн€ насл≥дувати ’риста» – наголосив у вступному слов≥ д. ф≥лос. н., завкафедрою  –“ ћикола Ўкр≥бл€к.
√ост≥ та учасники св€та значну увагу прид≥лили визначенню м≥сц€ Ѕога у Ўевченковому житт≥ та слов≥. ¬икладач≥ та студенти д≥лилис€ найнов≥шими науковими розв≥дками про хрещенн€ “. Ўевченка, церковно-рел≥г≥йне житт€ поета та осмисленн€ ним бутт€ Ѕога ≥ …ого ѕромислу над св≥том. ” ход≥ дискус≥њ один ≥з допов≥дач≥в зауважив: «ћи не збираЇмос€ кожного року дл€ того, щоб ≥деал≥зувати чи канон≥зувати “.Ўевченка, а дл€ того, щоби вкотре долучитис€ до чистих джерел його слова, слова, €ке животворить, кличе до нового ≥ повн≥шого житт€, до преображенн€».
÷≥кавою та захоплюючою була й друга частина вечора – читанн€ твор≥в  обзар€ студентами ≥ викладачами факультету. ¬они своњми талантами декламуванн€ вз€ли в полон нав≥ть найменше сконцентровану на творчост≥ Ўевченка св≥дом≥сть, €ка блукала по закутках —в≥тлиц≥, милуючись мистецтвом народних майстр≥в. ћить – ≥ вс≥ Їдинодушно поринули у св≥т проникливого слова  обзар€.
—воЇю в≥ртуозн≥стю читанн€  обзаревих в≥рш≥в присутн≥х зачарували студенти: ¬. „ерепюк та Ќ. ћедведчук (спец≥альн≥сть «богослов’€»), ј. ѕриходько (рел≥г≥Їзнавство), “. Ѕойчук, ј.  узик ≥ Ћ. ѕавлишин (культуролог≥€), ’. √унда (соцзабезпеченн€). «апалений ними живий вогонь любов≥ до Ўевченкового слова став своЇр≥дним закликом ≥ дл€ викладач≥в факультету: у л≥тературно-мистецьк≥й зустр≥ч≥ участь уз€ли представники професорсько-викладацького складу кожноњ кафедри: ≤. √орохол≥нська, ≤. Ћуцан, ћ. Ўкр≥бл€к (кафедра культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ), ќ. √натчук (соц≥олог≥њ та м≥сцевого самовр€дуванн€), ќ. Ѕал≥нченко та Ћ. ѕодгорна (ф≥лософ≥њ).
Ќасправд≥, це – перша кв≥тка пам’€т≥, вплетена в нев’€нучий в≥нок  обзарев≥ в≥д вд€чних земл€к≥в, мало не з≥ вс≥х куточк≥в омр≥€ноњ ним в≥льноњ ”крањни, адже на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича навчаютьс€ студенти чи не з кожного њњ рег≥ону. ™ в нас ≥ “арасов≥ земл€ки з „еркащини ≥, нав≥ть, ≥з самого  анева.
ƒал≥ були св€та поез≥њ та декламац≥њ, серед €ких ≥ традиц≥йний загальноун≥верситетський конкурс на краще читанн€ твору “. Ўевченка та украњнського поетичного слова загалом, €кий упродовж ус≥х рок≥в незалежност≥ орган≥зовуЇ та проводить ф≥лолог≥чний факультет „Ќ”.
” ф≥нал≥ цьогор≥чного конкурсу участь вз€ли не лише представники вс≥х факультет≥в ”н≥верситету, а й  оледжу „Ќ” та ≥нших навчальних заклад≥в м≥ста. ¬≥драдно, що найменшому Ўевченколюбу – Ѕогадну ≤_____, €кий блискуче прочитав в≥рш “. Ўевченка «ћен≥ тринадц€тий минало», виповнилос€ всього три з половиною роки.
” цьому роц≥ дл€ в≥дзначенн€ переможц≥в конкурсу ≥ кращих його учасник≥в ”н≥верситет вид≥лив три тис€ч≥ грн. “ому й призи, €кими нагороджували кращих ≥з кращих можна справедливо назвати ц≥нними.
«аключний етап ”н≥верситетськоњ Ўевченк≥ани в≥дбувс€ шостого березн€. Ќа ньому дебютував ≥ студент ф≥лософсько-теолог≥чного факультету Ќазар≥в ћедведчук з поез≥Їю “. Ўевченка (уривок ≥з поеми «—он») та Ћ.  остенко (ѕерш, н≥ж п≥вень засп≥ваЇ). ∆ур≥ конкурсу високо оц≥нило його декламаторськ≥ зд≥бност≥, присудивши йому третЇ призове м≥сце.
Ќазар≥й ћедведчук – студент другого курсу спец≥альност≥ Ѕогослов’€. Ѕог його щедро обдарував мистецтвом слова ≥ п≥сн≥. ёнак, схоже, добре знаЇ притчу про таланти, а тому стараЇтьс€ розвинути в соб≥ дар Ѕожий, щоб славити …ого велич ≥ св€тити ≥м’€ “ворц€.
¬≥д себе особисто та всього колективу ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ≥, особливо, кафедри культуролог≥њ ≥ теолог≥њ в≥таЇ Ќазар≥€ з усп≥шним виступом ≥ перемогою в конкурс≥!
“о ж нехай «апов≥ти  обзар€ й надал≥ об’Їднують нас ≥ надихають на нов≥ звершенн€ заради утвердженн€ й розвою ”крањнськоњ нац≥њ!

ћикола Ўкр≥бл€к

 

>>>
2018-03-05 08:39:54
 
¬≥таЇмо викладача Ѕогословського в≥дд≥ленн€ – прото≥Їре€ ћиколу —имчича з 60-л≥тт€м!
¬—≈„≈—Ќ»… ќ“„≈ ћ» ќЋјё,

щиросердечно в≥таЇмо ¬ас з днем народженн€!

√осподь Ѕог поклав на ¬ас у цьому житт≥ велик≥ обов’€зки €к перед ÷ерквою, так ≥ перед ƒержавою. як св€щеннослужитель ≥ пастир ’ристовоњ ÷еркви, ¬и отче, намагаЇтес€ с≥€ти серед студент≥в та викладач≥в, параф≥€н та прихожан зерна ≤стини —лова Ѕожого; завжди прагнете до удосконаленн€ себе ≥ тих, хто ¬ас оточуЇ; пост≥йно прищеплюЇте ус≥м нам любов до Ѕога та служ≥нню …ому; вказуЇте на в≥дпов≥дальн≥сть перед поставленими обов’€зками, €к≥ мають робитис€ через смиренн€, послух та покору, а це виховуЇ в нас велич ≥ красоту духовност≥.
ЅажаЇмо ¬ам св€ткового настрою, м≥цного здоров’€, сил у випробуванн€х, непохитноњ в≥ри, миру, над≥йних друз≥в ≥ однодумц≥в, нових дос€гнень ≥ звершень, щедрих Ѕожих благослов≥нь та оп≥ки Ѕожоњ ћатер≥!
Ќехай кожен ¬аш день буде наповнений корисними справами ≥ теплом людських в≥дносин, а мр≥њ вт≥люютьс€ у житт€ та принос€ть бажану рад≥сть ≥ задоволенн€.
ћЌќ√јя Ћ≤“ј!!!
« глибокою повагою,
колектив студент≥в та викладач≥в

>>>
2018-02-19 09:02:36
 

ѕрото≥Їрей ћиколай —имчич прийн€в участь в сем≥нар≥ директор≥в шк≥л √ороденк≥вського району «ѕедагог≥ка партнерства – ключовий компонент формули усп≥ху новоњ украњнськоњ школи»

„итати дал≥...

>>>
2018-02-19 09:00:06
ќголошенн€! 

>>>
2018-01-30 09:57:24
¬шануванн€ памТ€т≥ полеглих у героњчному бою п≥д  рутами  

—ьогодн≥, 29 с≥чн€ у ’рам≥ “рьох —в€тител≥в в≥дбулас€ «аупок≥йна —лужба - вшануванн€ пам'€т≥ полеглих у героњчному бою п≥д  рутами, €ке очолив зав≥дувач Ѕогословського в≥дд≥ленн€, насто€тель храму прот. ћикола ўербань у сп≥вслуж≥нн≥ методиста в≥дд≥ленн€ прот. ћиколи Ћагодича ≥ зав≥дувач кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича св€щ. ћиколи Ўкр≥бл€ка.

„итати дал≥...

>>>
2018-01-29 09:51:30
 

Ќетрив≥альн≥ ≥дењ молодих досл≥дник≥в укотре пролунали й були обговорен≥ в аудитор≥€х ф≥лософсько-теолог≥чного факультету! јдже 11 та 12 с≥чн€ з≥ спец≥альностей "ф≥лософ≥€", "культуролог≥€", "рел≥г≥Їзнавство" в≥дбулис€ захисти маг≥стерських роб≥т. ѕрикметно, що цього року вперше щодо цих спец≥альностей працювала сп≥льна м≥жкафедральна екзаменац≥йна ком≥с≥€. ÷е, поза сумн≥вам, спри€ло науков≥й енергетичност≥ й неформальност≥ обговорень та ≥дейн≥й синерг≥њ р≥зноман≥тних бачень. “ематика роб≥т стосувалас€ ц≥лого комплексу проблем св≥тогл€ду, культури, п≥знанн€. «окрема, вир≥зн€лис€ ≥дењ культуролога ¬≥тал≥€  лименка (культурф≥лософське осмисленн€ феномена гри на матер≥ал≥ сучасного к≥номистецтва); ф≥лософа ¬≥ктора “регубова (акс≥олог≥чна рефлекс≥€ щодо соц≥альних виклик≥в розвитку "штучного ≥нтелекту"); культуролога јнастас≥њ ћельничук (анал≥з основ символ≥ки ≥рландськоњ культури та њњ цив≥л≥зац≥йного значенн€); ф≥лософа јндр≥€ ѕисика (ви€вленн€ евристичноњ рол≥ ренесансного баченн€ взаЇмозв'€зку рел≥г≥йноњ в≥ри й гуман≥зму); рел≥г≥Їзнавц€ Ќазара ћонича (деконструкц≥€ деструктивних св≥тогл€дно-соц≥альних смисл≥в ≥деолог≥њ "русского мира"). –оботи р€ду ≥нших маг≥стр≥в також в≥дзначалис€ ц≥кавими знах≥дками та св≥жими ракурсами думки.

 

 

 

>>>
2017-12-08 15:58:01
 

5 грудн€ 2017 р. у ст≥нах ф≥лософсько-теолог≥чного факультету в
рамках вивченн€ курсу «ћенеджмент шоу-б≥знесу» в≥дбулас€ зустр≥ч
з викладачем кафедри музики „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича п. ярославом
ќсипенком.
—туденти-культурологи IV-го та I-го курс≥в мали можлив≥сть
посп≥лкуватись ≥ перейн€ти досв≥д у менеджера соц≥окультурноњ
сфери, музиканта, засновника та орган≥затора етно-музичного
фестивалю “ƒн≥стер-фест”.
√оворили про шл€хи вт≥ленн€ мистецьких проект≥в, орган≥зац≥ю
фестивал≥в, сп≥впрацю з органами влади, а також специф≥ку роботи ≥з
спонсорами, про пошук волонтер≥в та однодумц≥в. ѕ. ярослав розпов≥в
про «п≥дводн≥ камен≥» та труднощ≥ ц≥Їњ д≥€льност≥, под≥ливс€ власним
досв≥дом ≥ дав багато порад. “акож запрошуЇ студент≥в до сп≥впрац≥ з
метою отриманн€ досв≥ду п≥д час орган≥зац≥њ та проведенн≥ фестивалю.
¬исловлюЇмо вд€чн≥сть пану ярославу за щир≥сть ≥ в≥дверт≥сть,
за зм≥стовний ≥ ц≥кавий д≥алог.
—туденти-культурологи IV-го та I-го курс≥в.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>
2017-11-22 17:15:37
 
Ѕогословсько-просв≥тницька конференц≥€ «C≥м’€ – домашн€ церква»

16 листопада 2017 року, з благословенн€ та старанн€ми ѕреосв€щенного ™пископа  оломийського ≥  ос≥вського ёл≥ана, в  оломийському м≥ському палац≥ культури «Ќародний ƒ≥м», в≥дбулас€ богословсько-просв≥тницька конференц≥€ «C≥м’€ – домашн€ церква».
”рочисте зас≥данн€ розпочалось з≥ сп≥льноњ молитви «÷арю Ќебесний», п≥сл€ чого ѕреосв€щенний ™пископ  оломийський ≥  ос≥вський ёл≥ан благословив початок роботи конференц≥њ та ознайомив присутн≥х ≥з метою та регламентом њњ заходу.
ƒопов≥дь на тему: «—в€тоотц≥вське вченн€ про христи€нську с≥м’ю: ≥сторична ретроспектива» прочитав заступник кер≥вника ™парх≥ального л≥тург≥ко-богословського в≥дд≥лу, викладач Ѕогословського в≥дд≥ленн€  ѕЅј при „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, насто€тель ’раму —в€того јрх≥стратига ћихањла села Ћука та ’раму ”сп≥нн€ ѕресв€тоњ Ѕогородиц≥ села ћонастирок, √ороденк≥вського благочинн€, кандидат богословських наук, митр. прот. ћикола —имчич.

>>>
2017-10-09 11:11:20
 

«ав≥дувача кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ рукоположено в сан пресв≥тера


8 жовтн€ 2017 року, в нед≥лю 18-ту п≥сл€ ѕ’€тидес€тниц≥, —в€т≥йшим ѕатр≥архом  ињвським ≥ вс≥Їњ –уси-”крањни ‘≥ларетом, в кафедральному собор≥ –≥здва ’ристового м. „ерн≥вц≥, за Ѕожественною л≥тург≥Їю зав≥дувача кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича, доктора ф≥лософських наук ди€кона ћиколу ¬асильовича Ўкр≥бл€ка рукоположено в сан пресв≥тера.

 

>>>
2017-10-09 11:06:43
 

” ѕќЎ” ј’ ≤—“»Ќ» ≤ ¬Ћј—Ќќѓ Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќќ-–≈Ћ≤√≤…Ќќѓ ≤ƒ≈Ќ“»„Ќќ—“≤.
—ьогодн≥ – 4 жовтн€ 2017 – у ƒень в≥дкритт€ ”н≥верситету в „ерн≥вц€х, з ≥н≥ц≥ативи –ектора ”н≥верситету професора —тепана ћельничука, в≥дбулас€ зустр≥ч з украњнським професором коледжу «≤зрањльска долина» ≤гор яковичем  ановським. Ўановний професор – не лише закоханий ≥ мальовничий ≥ багатий ун≥кальними традиц≥€ми буковинський край, а й Ї нашим земл€ком.


√оловною метою зустр≥ч≥ Ї налагодженн€ сп≥впрац≥ науковц≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ з професурою коледжу та науковими сп≥вроб≥тниками ÷ентру «√алиле€» з досл≥дженн€ ≥удео-христи€нських в≥дносин, що функц≥онуЇ при згаданому коледж≥.
Ќа найближчу перспективу заплановано сп≥льне досл≥дженн€ поЇднанн€ ≥удейського та христи€нського рел≥г≥йного символ≥зму в сакральн≥й арх≥тектур≥ ≥ повс€кденн≥й культур≥ буковинц≥в.
IN THE SEARCHING OF THE TRUTH AND OWN NATIONAL RELIGIOUS IDENTITY
Today on October 4th, 2017 on the Day of the University’s opening in Chernivtsi, on the initiative of the Rector of the University Professor Stepan Melnychuk, was held a meeting with the Ukrainian professor of the Yezreel Valley College Igor Kanovsky. Respected Professor is not only in love with the picturesque and the richly on unique traditions Bukovinian land, but also our countryman.
The main aim of the meeting is to establish the cooperation between scientists of the Department of Cultural Studies, Religious Studies and Theology with a college professors and scholarly staff members of the Galilee Center for the Studies in Jewish-Christian Relations (CSJCR), which functions at the above-mentioned college.
In the near future, a joint research is planned on the combination of Jewish and Christian religious symbolism in sacred architecture and the everyday culture of the Bukovinians.

>>>
2017-09-27 17:23:25
 

¬икладач≥ та студенти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету
„ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
щиросердечно в≥тають нашого зав≥дувача кафедри культуролог≥њ,
рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ
з рукоположенн€м в сам ди€кона!

 

—ьогодн≥ 27 вересн€ —в€т≥йший ѕатр≥арх ‘≥ларет за Ѕожественною Ћ≥тург≥Їю у патр≥аршому собор≥ св€того р≥вноапостольного кн€з€ ¬олодимира закликав ƒуха —в€того на ¬ас, шановний отче-ди€коне ћикола€, хай цей день буде не лише пам'€тним, а й переломним у ¬ашому житт≥. ’ай дн≥ ¬ашого служ≥нн€ будуть довг≥ та благословенн≥ з Ѕогом, плекайте в соб≥ дари —в€того, котр≥ приведуть ¬ас до ÷арства Ѕогожого!

 

 

>>>
2017-05-31 13:29:28
 

“равень у житт≥ кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ попри багато вих≥дних, св€ткових ≥  зат€жних дощ≥в ви€вивс€ щедрими ≥ багатими на добрий результат под≥€ми.
 24 травн€ 2017 р. в≥дбувс€ захист двох дисертац≥й –  докторську дисертац≥ю «јнтрополог≥чно-ц≥нн≥сн≥ засади гуман≥стичного потенц≥алу рел≥г≥йноњ етики» захистив ќлександр Ѕродецький, а кандидатську на тему « онцепц≥€ духовного здоров’€ в антрополог≥њ сх≥дноњ патристики» – ќлександр ћарчук. Ќаукове консультуванн€ та наукове кер≥вництво зд≥йснював доктор ≥сторичних наук, професор, член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни ¬асиль Ѕалух.


«ахисти   в≥дбулис€ в —пец≥ал≥зован≥й вчен≥й рад≥  ƒ 26.053.21    Ќац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ћ. ѕ. ƒрагоманова.
ќбидв≥ дисертац≥њ Ї складовими частинами науково-досл≥дних тем кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – «‘еномен рел≥г≥йного житт€: ретроспектива та реал≥њ» (номер державноњ реЇстрац≥њ 0110U000191) ≥ «—усп≥льно-культурн≥ та етнорел≥г≥йн≥ фактори у контекст≥ Ївро≥нтеграц≥йних процес≥в: св≥тогл€дно-ц≥нн≥сн≥ та практичн≥ вим≥ри» (номер державноњ реЇстрац≥њ – 0115 U001037), а також план≥в науково-досл≥дноњ роботи кафедри. “ема маЇ зв'€зок також ≥з науковим проектом ћќЌ ”крањни «–оль етноконфес≥йних взаЇмов≥дносин транскордонних рег≥он≥в (Ѕуковина, √аличина) в Ївро≥нтеграц≥йних процесах: сусп≥льно-практичний вим≥р» (є71-800), що виконуЇтьс€ кафедрою культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та мають важливе теоретичне та практичне значенн€.
–оботи наших науковц≥в отримали позитивн≥ в≥дгуки науково-експертного середовища рел≥г≥Їзнавц≥в ≥ ф≥лософ≥в. як ≥ оф≥ц≥йн≥ опоненти, так ≥ присутн≥ на захист≥ члени —пец≥ал≥зованоњ вченоњ ради в≥дзначали њх беззастережну актуальн≥сть, а в≥дтак наукову новизну.
” ц≥ ж дн≥, починаючи з 23 й до 26 травн€ тривала презентац≥€ навчального п≥дручника професор≥в ¬≥ктора  оцура та ¬асл€ Ѕалуха « ультура ранньомодерноњ ™вропи», що недавно вийшла друком у в≥домому харк≥вському видавництв≥ «‘ол≥о».


—початку п≥дручник презентували у ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький державний ун≥верситет ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди», €ким усп≥шно упродовж багатьох рок≥в керуЇ один ≥з його автор≥в – ¬.  оцур. «ах≥д в≥дбувс€ в конференц-зал≥ ≥мен≥ ¬асил€ —ухомлинського.


 р≥м, зв≥сно, автор≥в участь у презентац≥њ вз€ли багато науковц≥в ≥ педагог≥в вишу ≥, зокрема доктори ≥сторичних наук ≤. ƒовжук, ¬. ћилько, ¬. ћолотк≥на, ј. Ѕойко-Ѕлох≥на (з ћюнхена, €ка запропонувала перекласти п≥дручник н≥мецькою мовою), доктор мистецтвознавства “. ћартинюк, а також кандидати наук, асп≥ранти та прац≥вники науковоњ б≥бл≥отеки ун≥верситету.
”  иЇв≥ – 25 травн€ 2017 р. – п≥д час презентац≥њ в книгарн≥-кав’€рн≥ «ƒовженко.  ниги.  ава.  ≥но» з високою позитивною оц≥нкою ≥нтелектуального доробку ¬.  оцура та ¬. Ѕалуха виступили заступник директора ≤нституту ≥стор≥њ ЌјЌ ”крањни, член-кореспондент ЌјЌ ”крањни ќ. –еЇнт, доктор ≥ст. наук Ѕ. јндрусишин, доктор культуролог≥њ ѕол≥на √ерчан≥вська (Ќац≥ональна академ≥€ кер≥вних кадр≥в культури ≥ мистецтва) та доктор ф≥лософських наук ћикола Ўкр≥бл€к („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича). 
«  иЇва презентац≥йний кортеж ≥з шанованими авторами, њхн≥ми шанувальниками та конструктивними критиками вирушив до ’аркова, де в √уман≥тарно-педагог≥чн≥й академ≥њ ’арк≥вського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ √. —. —ковороди продовжилос€ обговоренн€ п≥дручника. “ут п≥д час його презентац≥њ, що в≥дбулас€ на так само високому орган≥зац≥йно та представники р≥вн≥ з позитивними в≥дгуками виступили ректор ≤. ѕрокопенко – д. пед. наук, професор, академ≥к ЌјѕЌ ”крањни та д. ≥ст. наук —. Ѕережна.
¬арто наголосити, що п≥дручник « ультура ранньомодерноњ ™вропи» – дес€тий у творчому доробку цих вчених ≥ педагог≥в, €к≥ прив≥дкрили присутн≥м зав≥су власних ще амб≥тн≥ших ≥нтелектуальних проект≥в.
«а п≥дсумками презентац≥њ, ¬. Ѕалуха було нагороджено черговою почесною в≥дзнакою Ќац≥ональноњ асоц≥ац≥њ краЇзнавства ”крањни медаллю ћ. —≥корського. Ќагороду вручив ќ. –еЇнт – голова јсоц≥ац≥њ краЇзнавц≥в ”крањни.

>>>
2017-05-29 13:37:54
 

ќлександр Ѕродецький ≥ ќлександр ћарчук
захистили дисертац≥њ – докторську ≥ кандидатську!


24 травн€ 2017 р. доцент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаќлександр ™вгенович Ѕродецький усп≥шно захистив дисертац≥ю «јнтрополог≥чно-ц≥нн≥сн≥ засади гуман≥стичного потенц≥алу рел≥г≥йноњ етики»на здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософських наук. «ахист в≥дбувс€ в Ќац≥ональному педагог≥чному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ћ.ѕ. ƒрагоманова. ќф≥ц≥йн≥ опоненти, рецензенти автореферату та члени спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради одностайно в≥дзначали новаторський характер зд≥йсненого досл≥дженн€, актуальну значущ≥сть його ≥дей дл€ подальшого розвитку рел≥г≥Їзнавчо-ф≥лософських наук, високу ф≥лософсько-методолог≥чну культуру роботи та евристичну м≥ждисципл≥нарну роль њњ висновк≥в. 
“ого ж дн€ в тому самому ¬Ќ« з усп≥хом захистив кандидатську дисертац≥ю викладач богословського в≥дд≥ленн€ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаќлександр “анас≥йович ћарчук. …ого досл≥дженн€ « онцепц≥€ духовного здоров’€ в антрополог≥њ сх≥дноњ патристики»комплексновисв≥тлюЇ ключов≥ аспекти богословського розум≥нн€ цього життЇво важливого феномена. –обота отримала позитивн≥ в≥дгуки науково-експертного середовища рел≥г≥Їзнавц≥в та ф≥лософ≥в, €к≥ в≥дзначали њњ актуальн≥сть й наукову новизну.
¬икладач≥ ≥ студенти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету радо в≥тають ќлександра ™вгеновича Ѕродецького та ќлександра “анс≥йовича ћарчука ≥ зичать дальших творчих злет≥в, педагог≥чних ≥ наукових знах≥док, здоров’€ й гармон≥њ њм та њхн≥м родинам!

>>>
2017-05-05 12:28:08
 

3 травн€ 2017року в ст≥нах ≤вано-‘ранк≥вського Ѕогословського ”н≥верситету, в≥дбулос€ представленн€ дес€тоњ книги ≥з сер≥њ ««а тебе, св€та ”крањно» п≥д назвою «ƒва стол≥тт€ служ≥нн€ Ѕогов≥ ≥ нац≥њ: ”√ ÷ на Ѕуковин≥» (Ќестор ћизак та јндр≥й яремчук), що несе надзвичайно ц≥нну ≥нформац≥ю про житт€ ”√ ÷ на Ѕуковин≥ ≥ не т≥льки.
Ќа початку до студент≥в-богослов≥в та гостей звернувс€ ≥з прив≥тальним словом отець-доктор –≥чард √орбань – в≥це-ректор ≤‘Ѕ” з науковоњ роботи. ¬≥н прив≥тав гостей та представив допов≥дача - пана јндр≥€ яремчука - сп≥вавтора, доцента, кандидата ≥сторичних наук, €кий проводив презентац≥ю книги.
ƒес€та книга сер≥њ ««а тебе, св€та ”крањно» м≥стить значний об’Їм даних зокрема з ≥стор≥њ буковинськоњ ÷еркви та б≥ограф≥чн≥ дан≥ багатьох особистостей що в≥д≥грали значну роль у житт≥ ”√ ÷ на Ѕуковин≥ та ÷еркви в ц≥лому.
√ост≥ та студенти мали можлив≥сть побачити чудов≥ слайди, котр≥ коротко вводили в сюжет книги, €ка, за словами пана јндр≥€, Ї «створена людьми ≥ дл€ людей».
ƒопов≥дач звернувс€ до студент≥в-богослов≥в ≥з закликом досл≥дити та вз€ти за вз≥рець велетн≥в духу, дол€ €ких стала основою дл€ досл≥дженн€ у книз≥. ћи вс≥ повинн≥ розум≥ти, €ке житт€ було в тод≥шн≥х св€щеник≥в ≥ активних громад€н ”крањни, але њхнЇ серце було сповнене любов≥ до ”крањни та матер≥-÷еркви. ÷е €краз ≥ дало можлив≥сть не лише протисто€ти утискам, але також зберегти честь ≥ г≥дн≥сть, ≥ б≥льше того - розвинути ”крањнську √реко- атолицьку ÷еркву в ”крањн≥ та, зокрема, на Ѕуковин≥.
ѕ≥зн≥ше до вс≥х присутн≥х ≥з теплими словами звернулас€ пан≥ ќльга Ѕаб≥й, €ка побажала молод≥ ”крањни бути подвижниками ≥ нести слово Ѕоже у св≥тле майбутнЇ нашоњ нац≥њ.
«авершив презентац≥ю о. д-р –≥чард √орбань висловивши под€ку та найщир≥ш≥ побажанн€ ус≥м присутн≥м.

„итати дал≥...

>>>
2017-03-30 14:19:31
 

        «г≥дно з навчальним планом напр€му п≥дготовки « ультуролог≥€», спец≥альност≥ « ультуролог≥€», з 27 лютого по 13 березн€ 2017 р. студенти 405 групи проходили виробничу практику «ѕрактикум з≥ спец≥альност≥». Ќауковий кер≥вник практики – д. ≥ст. н., професор ¬озний ≤. ѕ.
«ѕрактикум з≥ спец≥альност≥» – це один ≥з вид≥в практики, головною метою €кого Ї п≥дготовка майбутн≥х фах≥вц≥в-культуролог≥в до управл≥нського менеджменту та практичноњ роботи у галуз≥ культури, п≥двищенн€ профес≥йного р≥шенн€ шл€хом набутт€ навик≥в фаховоњ та д≥ловоњ комун≥кац≥њ з прац≥вниками заклад≥в культури, осв≥ти, державними службовц€ми.
ѕ≥д час проходженн€ практики студентам вдалос€ закр≥пити ≥ поглибили знанн€, здобут≥ в процес≥ теоретичного навчанн€ й сформували та удосконалили навички виконанн€ профес≥йних завдань. Ѕазами практики були обран≥ пров≥дн≥ заклади культури „ерн≥вц≥в та област≥.

 

>>>
2017-03-21 16:52:42
¬≥дкрити ѕатр≥арха дл€ ”крањни: у найб≥льших м≥стах ”крањни в≥дбулис€ симпоз≥уми, присв€чен≥ ѕатр≥арху …осифу —л≥пому 
ѕјћ'я“јё„» Ќј—“ј¬Ќ» ≤¬!

ѕјћ'я“јё„» Ќј—“ј¬Ќ» ≤¬!
Ўановн≥ колеги та друз≥! 15 березн€ 2017 р. у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на баз≥ кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ в≥дбудетьс€ науково-практичний сем≥нар та круглий ст≥л, присв€чен≥ 125-й р≥чниц≥ з ƒн€ народженн€ в'€зн€ сумл≥нн€, великого поборника св€тоњ вол≥ ≥ правди, ≥дейного натхненника украњнського нац≥онального просв≥тництва, ¬ерховного јрх≥Їпископа ≥ ѕредсто€тел€ ”крањнськоњ √реко- атолицькоњ ÷еркви – …осипа —л≥пого.
≤н≥ц≥атива проведенн€ сп≥льного ≥нтелектуального, духовно-просв≥тницького заходу належить нашим колегам ≥ братам у ’рист≥ з ”крањнського  атолицького ”н≥верситету (м.Ћьв≥в), на €ку ми охоче в≥дгукнулис€, адже богословська та церковно-≥сторична спадщина, пастирське слово ≥ чин митрополита …осипа —л≥пого у наш час постають актуальною, €к н≥коли. „ого лише варт≥ слова його «апов≥ту: "Ћечу думками до вс≥х моњх брат≥в ≥ сестер в ”крањн≥ ≥ на просторах ц≥лого –ад€нського —оюзу, до тих, що страждають на вол≥, ≥ до тих, що караютьс€ у в’€зниц€х, тюрмах, в таборах неп≥дсильноњ прац≥ ≥ в лагерах смерти… ћ≥ж ними бачу нових борц≥в, науковц≥в, письменник≥в, мистц≥в, сел€н, роб≥тник≥в. Ѕачу м≥ж ними ≥скател≥в ≥стини й оборонц≥в справедливости. „ую њхн≥й голос в оборон≥ основних прав людини ≥ людськоњ сп≥льноти. « подивом гл€джу на них, €к вони борон€ть своЇ украњнське слово, збагачують свою украњнську культуру, €к ус≥ма силами свого ума ≥ серц€ р€тують украњнську душу. ≤ сострадаю з ними вс≥ма, бо њх за те пересл≥дують €к злочинц≥в"!
ќсновн≥ заходи в≥дбудутьс€ за адресою: вул.  оцюбинського 2, ÷ентральний корпус є5, „ервона зала.
11:30 – 11:50 - ¬≥дкритт€, прив≥танн€
11:50 – 13:20 - ѕленарне зас≥данн€ (допов≥д≥: Ќестор ћизак, професор кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича «…осиф —л≥пий в документах ад€нських спецслужб»; владика √л≥б Ћончина, Їпископ Ћондонськоњ Їпарх≥њ ѕресв€тоњ –одини дл€ украњнц≥в-католик≥в ¬еликобритан≥њ «“уга за Їдн≥стю у патр≥арха …осифа —л≥пого»; јнатол≥й Ѕабинський, асп≥рант кафедри церковноњ ≥стор≥њ ” ” «ѕатр≥арх …осиф —л≥пий ≥ украњнський патр≥архальний рух»; —емен јбрамович, зав≥дувач кафедри слов’€нськоњ ф≥лолог≥њ та загального мовознавства  ам’€нець-ѕод≥льського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ≤вана ќг≥Їнка «““аЇмнича сила” слова …осифа —л≥пого: риторика ««апов≥ту» €к вираз духовноњ незламност≥ христи€нина»)
13:20 – 13:50 -  руглий ст≥л (дискутанти: о. ћиколай ўербань, зав≥дувач Ѕогословським в≥дд≥ленн€м „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; √анна —корейко, доцент кафедри ≥стор≥њ ”крањни „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; јндр≥й яремчук, доцент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича)
13:50 – 14:20 - «агальна дискус≥€, п≥дсумки


>>>
2017-03-03 18:46:19
 

       ƒень 3-го березн€ б≥льш≥сть студент≥в та викладач≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету розпочали з молитви про упокоЇнн€ душ восьми г≥рник≥в, €к≥ траг≥чно загинули на шахт≥ «—тепова», що в сел≥ √лухов≥ —окальського району Ћьв≥вськоњ област≥.
—в€щеннослужител≥ ”н≥верситетського храму “рьох св€тител≥в в≥дслужили заупок≥йну панахиду, а окрем≥ викладач≥ своњ пари розпочинали ≥з хвилини мовчанн€ на знак вшануванн€ пам’€т≥ г≥рник≥в, €к≥ траг≥чно загинули внасл≥док вибуху ≥ обвал г≥рськоњ породи.
Ќа ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ упродовж 9-ти дн≥в гор≥тиме св≥ча пам’€т≥ про трагед≥ю на шахт≥ «—тепова».
—умуЇмо разом ≥з с≥м’€ми загиблих ≥ молимо Ѕог, щоб ¬≥н, €к ћилосердний ≥ ƒовготерпеливий, згл€нувс€ над нашим украњнським народом ≥ не випробовував нас такими т€жкими втратами.

>>>
2017-02-27 19:56:12
 

 

 

Ћ≈ЎјЌ
¬олодимир
ёхимович

(15 с≥чн€ 1936 –
25 лютого 2017 рр.)

 

 

 

     Ќа 81-му роц≥ житт€ перестало битис€ серце великоњ ≥ св≥тлоњ душ≥ людини – кандидата ф≥лософських наук, доцента кафедри культуролог≥њ рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, в≥домого на Ѕуковин≥ громадсько-культурного д≥€ча, автора понад 200-хсот наукових праць, серед €ких монограф≥њ, навчальн≥ п≥дручники, пос≥бники та статт≥ у фахових ≥ науково-попул€рних журналах – Ћешана ¬олодимира ёхимовича.
¬исловлюЇмо щир≥ сп≥вчутт€ засмучен≥й родин≥, близьким ≥ друз€м. Ќехай пресв≥тлий образ невтомного натхненника академ≥чноњ науки й подвижника книжноњ вченост≥, доброго та щирого у стосунках наставника, колеги ≥ друга залишитьс€ в наш≥й пам’€т≥ назавжди.

    ÷арство небесне ≥ в≥чна пам'€ть!

>>>
2017-02-13 16:23:20
« сумом у серц≥  
       олектив викладач≥в ≥ студент≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ висловлюЇ сп≥вчутт€ своЇму колез≥ – зав≥дуючому Ѕогословським в≥дд≥ленн€м ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доценту кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, насто€телю ун≥верситетського храму “рьох св€тих митрофорному прото≥Їрею отцю ћиколаю ўербаню з приводу непоправноњ втрати – передчасноњ смерт≥ матер≥ ќльги ≤ван≥вни.
 оли ми втрачаЇмо когось з р≥дних, близьких ≥ дорогих нам людей, нам важко п≥д≥брати слова та спр€мувати емоц≥њ, щоб передати жаль, смуток ≥ б≥ль утрати. ўе важче пережити прощанн€ з мат≥р’ю, т≥Їю найр≥дн≥шою та наймил≥шою, в лон≥ €коњ, п≥д сам≥с≥ньким серцем, ти формувавс€ ≥ р≥с, щоб €витис€ в св≥т на рад≥сть своњм батькам ≥ славу “ворцю.
Ќапевне й ¬и, всечесний отче, не в сил≥ приховати скорботу ≥ сердечний б≥ль, спричинен≥ смертю матер≥, бо сказати, що мама в житт≥ багато значить, це н≥чого не сказати. ÷е добре знають т≥, у кого Ї мама ≥, ще краще розум≥ють т≥, хто втратив ≥ живе над≥Їю на зустр≥ч з нею у ÷арств≥ Ѕожому. јле ми знаЇмо, в тому числ≥ й з ¬ашоњ науки, що у Ѕога ус≥ жив≥ ≥ що Ѕог ≥ тут подбав, щоб наш≥ б≥ль ≥ смуток не були такими нестерпними, щоб ми не могли њх пережити. —ам ≤сус ’ристос, п≥дтримуючи нас у скорбот≥, каже: «я не залишу вас сиротами» (≤н. 14, 18).
ўиро, под≥л€ю ¬аше горе ≥ прошу, всечесний отче, прийн€ти моњ сп≥вчутт€.  р≥м р≥дних, б≥ль втрати торкнулас€ багатьох, а особливо – тих, хто знав ≥ мав нагоду, хоча б раз звернутис€ за доброю ≥ мудрою порадою до пок≥йноњ √анни Ћагодич. ÷€ б≥ль торкнулас€ ≥ всього колективу викладач≥в та студент≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства ≥ теолог≥њ, дл€ розвитку €коњ ¬и зробили чимало.
¬ам, природно, зараз важче, за вс≥х. јле – з ¬ами Ѕог, р≥дн≥, близьк≥ й небайдуж≥ до чужого гор€ люди. « ¬ами ми – ¬аш≥ друз≥, колеги й однодумц≥. ћи готов≥ прийти ¬ам на допомогу, щоб, хто чим може, розд≥лити ¬аше горе. Ќа раз≥ ми молимос€ за упокоЇнн€ душ≥ найближчоњ ≥ найр≥дн≥шоњ ¬ам людини – матер≥ ќльги ≤ван≥вни. ≤ просимо ¬семилостивого Ѕога, щоб њњ св≥тлу душу на лон≥ јвраама, ≤саака та якова упокоњв ≥ до праведних приЇднав…
ћолимос€ й за ¬ас, дорогий отче, аби ћилосердний √осподь утвердив ¬ас у в≥р≥ ≥ допом≥г ¬ам по-христи€нськи смиренно перенести цю непоправну втрату.
« сумом у серц≥ ≥ найщир≥шими сп≥вчуттми, в≥д ≥мен≥ колективу, в.о. завкафедрою  –“, ћикола Ўкр≥бл€к
>>>
2016-12-30 11:42:58
«ƒ≤ЅЌќ—“≤ ‘ќ–ћ”ё“№—я “јћ, ƒ≈ ™ ћ≤—÷≈ ƒЋя ѓ’ ѕ–ќя¬≤¬.  

«ƒ≤ЅЌќ—“≤ ‘ќ–ћ”ё“№—я “јћ, ƒ≈ ™ ћ≤—÷≈ ƒЋя ѓ’ ѕ–ќя¬≤¬.
ѕроте у житт≥ буваЇ ≥накше: люди часто в≥дбуваютьс€ не завд€ки, а в супереч. ≤ так буде з кожним, хто прагне знайти себе, покладаючись не на сильних св≥ту цього, а на ¬олю ≥ Ћаску Ѕожу!
—ьогодн≥ в≥дбувс€ захист маг≥стерських роб≥т наших перших ≥ найкращих культуролог≥в (точн≥ше захист першоњ п≥дгрупи 605гр.). ѕро все, €к було, за пор€дком, € напишу день-два п≥зн≥ше, адже захист ще триваЇ. ј писати вже Ї про що. Ќараз≥ обмежус€ лише дек≥льома фотофрагментами, €к≥ засв≥дчують високий орган≥зац≥йно-методичний р≥вень проведенн€ захисту та достойн≥ науковоЇмк≥ публ≥чн≥ виступи маг≥странт≥в, в €ких вони представили на розсуд ≈кзаменац≥йноњ ком≥с≥њ основн≥ узагальнююч≥ положенн€, елементи ноаизни та висновки, винесен≥ на захист.
Ўкода, лише про одне - фото не розмовл€ють, а прочитати те, про що вони не говорить зможе далеко не кожен.

>>>
2016-12-30 11:33:39
ќ… –јƒ”…—я «≈ћЋ≈ —»Ќ Ѕќ∆»… Ќј–ќƒ»¬—я! 

ќ… –јƒ”…—я «≈ћЋ≈ —»Ќ Ѕќ∆»… Ќј–ќƒ»¬—я!
ƒвадц€ть сьомого грудн€, акурат на трет≥й день –≥здва на кафедру культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ зав≥тав великий гурт (по-гуцульськи – парт≥€) кол€дник≥в.
÷е – чудовий колектив студент≥в нашого ун≥верситету з добре продуманим ≥ вдало п≥д≥браним репертуаром, блискучим виконанн€м та по-р≥здв€ному щирим ≥ духовно-п≥днесеним настроЇм, подарував сп≥вроб≥тникам кафедри 15 хвилин невимовноњ радост≥ ≥ вт≥хи.  олорит украњнського нац≥онального од€гу, р≥здв€на атрибутика, весел≥ обличч€ та оч≥ кол€дник≥в, що с≥€ли наче ¬≥флеЇмська з≥рка, налаштовували нас на урочистий лад, на роздуми й утвердженн€ у в≥р≥ в завтрашн≥й день.
Ћунали церковн≥ кол€дки та народн≥ щедр≥вки, давн≥ задушевн≥ та сучасн≥ респектн≥ народн≥ в≥ншуванн€.
¬се це ун≥кальне видовище – сповнене любов≥ до “ворц€, «який так полюбив св≥т, що й —ина свого ™динородного в≥ддав, аби кожен, хто ув≥руЇ в Ќього, не загинув, а мав житт€ в≥чне»; любов≥ до р≥дноњ земл≥, пошани до народних звичањв, батьк≥вського роду та любов≥ до ближнього.
ўиро д€кую кол€дникам, що не минули нашу господу, за тепл≥ ≥ щир≥ в≥ншуванн€, за чудов≥ кол€дки та щедр≥вки.
”с≥м нам – веселих –≥здв€них св€т ≥ гучноњ кол€ди. ≤ так без гор€, без б≥ди до новоњ кол€ди.

>>>
2016-12-30 11:17:29
 ”Ћ№“”–ќЋќ√≤ѓ ” „≈–Ќ≤¬≈÷№ ќћ” Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќќћ” Ѕ”“»! 

 ”Ћ№“”–ќЋќ√≤ѓ ” „≈–Ќ≤¬≈÷№ ќћ” Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќќћ” Ѕ”“»! ¬≥дпов≥дно до Ќаказу ћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ”крањни є 393–ј «ѕро проведенн€ акредитац≥йноњ експертизи» в≥д 19 грудн€ 2016 року на кафедр≥ культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ працювала експертна ком≥с≥€ у склад≥ √≈–„јЌ≤¬—№ ќѓ ѕќЋ≤Ќ» ≈¬јЋ№ƒ≤¬Ќ» – зав≥дувача кафедри культуролог≥њ та культурно-мистецьких проект≥в Ќац≥ональноњ академ≥њ кер≥вних кадр≥в культури ≥ мистецтв, доктора культуролог≥њ, професора (голова ком≥с≥њ) та ¬»“ јЋќ¬ј ¬ќЋќƒ»ћ»–ј √–»√ќ–ќ¬»„ј – зав≥дувача кафедри культуролог≥њ та музеЇзнавства –≥вненського державного гуман≥тарного ун≥верситету, кандидата педагог≥чних наук, професора (член ком≥с≥њ).

 ом≥с≥€ працювала з 21 грудн€ по 23 грудн€ 2016 р. ≥ провела комплексну акредитац≥йну експертизу спроможностей „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича щодо зд≥йсненн€ п≥дготовки фах≥вц≥в осв≥тнього р≥вн€ (ќ–) маг≥стра за галуззю знань 0201 – « ультура», спец≥альн≥стю 8.02010101 – « ультуролог≥€ (за видами д≥€льност≥)» з л≥цензованим обс€гом 20 ос≥б денноњ форми навчанн€.
јкредитац≥йну експертизу проведено за такими основними напр€мами:
1) п≥дтвердженн€ достов≥рност≥ ≥нформац≥њ, поданоњ до управл≥нн€ л≥цензуванн€ та акредитац≥њ ћќЌ ”крањни в≥д „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича у зв’€зку з проведенн€м акредитац≥йноњ експертизи п≥дготовки фах≥вц≥в другого (маг≥стерського) р≥вн€ вищоњ осв≥ти з≥ спец≥альност≥ 8.02010101 – « ультуролог≥€ (за видами д≥€льност≥)»;
2) п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ встановленим законодавством вимогам щодо кадрового складу, науково-методичного р≥вн€ викладач≥в, забезпеченн€ нормативних вимог до чисельност≥, науково-досл≥дноњ д≥€льност≥ випусковоњ кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ;
3) ви€вленн€ повноти навчального та методичного забезпеченн€ спец≥альност≥, на€вност≥ навчальноњ документац≥њ та р≥вн€ забезпеченост≥ л≥тературними джерелами, використанн€ комп'ютерних та ≥нновац≥йних технолог≥й в навчально-осв≥тньому процес≥;
4) п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ нормативам ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни щодо матер≥ально-техн≥чного забезпеченн€ спец≥альност≥, з €коњ проводитьс€ акредитац≥€.
¬исновки експерт≥в п≥дготовлен≥ на основ≥ вивченн€ в≥дпов≥дних документ≥в, €к≥ регламентують д≥€льн≥сть „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, навчально-методичноњ документац≥њ спец≥альност≥, проведенн€ сп≥вбес≥д з кер≥вництвом, викладачами та студентами випусковоњ кафедри.
«агалом текст висновк≥в оформлений на 16-ти аркушах. “ут подаЇмо лише узагальнююч≥ висновки, що м≥ст€тьс€ у параграф≥ є9 «ѕ≥дстави дл€ акредитац≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича».
Ќа п≥дстав≥ поданих на акредитац≥ю матер≥ал≥в та перев≥рки результат≥в д≥€льност≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на м≥сц≥, оц≥нки спроможност≥ даного навчального закладу проводити осв≥тню д≥€льн≥сть, перев≥рки стану навчально-методичного, кадрового, матер≥ально-техн≥чного та ≥нформац≥йного забезпеченн€ експертна ком≥с≥€ д≥йшла висновку, що ун≥верситет завд€ки на€вному високопрофес≥йному професорсько-викладацькому складу, в≥дпов≥дному сучасному стану матер≥ально-техн≥чного, навчально-методичного, ≥нформац≥йного забезпеченн€ спроможний зд≥йснювати п≥дготовку фах≥вц≥в за другим (маг≥стерським) р≥внем з≥ спец≥альност≥ 8.02010101 – « ультуролог≥€ (за видами д≥€льност≥)» ≥ забезпечити державну гарант≥ю €кост≥ осв≥ти.
ќкремо варто в≥дзначити, що:
1) „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича Ї сучасним вищим навчальним закладом, класичним ун≥верситетом, метою д≥€льност≥ €кого Ї ц≥леспр€мована п≥дготовка конкурентоспроможних фах≥вц≥в, ≥нтелектуальноњ ел≥ти ”крањни;
2) методичне забезпеченн€ навчальних дисципл≥н (п≥дручники, навчальн≥ пос≥бники, конспекти лекц≥й, методичн≥ вказ≥вки до проведенн€ практичних, сем≥нарських зан€ть та виконанн€ маг≥стерських проект≥в) складаЇ 100%;
3) кадровий потенц≥ал випусковоњ кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ в≥дпов≥даЇ акредитац≥йним вимогам;
4) наукова робота кафедрою усп≥шно виконуЇтьс€, сп≥вроб≥тники кафедри беруть активну участь у наукових конференц≥€х ≥ сем≥нарах м≥жнародного, нац≥онального та рег≥онального р≥вн≥в, зд≥йснюЇтьс€ наукова сп≥впрац€ ≥ консультуванн€ з фах≥вц€ми проф≥льних кафедр «ах≥дного рег≥ону ”крањни;
5) кафедра культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ маЇ достатню матер≥ально-техн≥чну базу, що дозвол€Ї ефективно виконувати науков≥ досл≥дженн€;
6) усунено б≥льш≥сть зауважень рекомендац≥йного характеру, €к≥ були сформульован≥ експертами з л≥цензуванн€ спец≥альност≥, а саме:
а) складено план стажуванн€ викладач≥в у пров≥дних ¬Ќ« ≥ науково-досл≥дних ≥нститутах ЌјЌ ”крањни та за кордоном ≥ забезпечено його неухильне виконанн€;
б) розроблено ≥нформац≥йно-аг≥тац≥йну базу дл€ орган≥зац≥њ та €к≥сного зд≥йсненн€ вступноњ кампан≥њ й розширенн€ контингенту студент≥в-культуролог≥в;
в) викладач≥ кафедри, €к≥ мають науков≥ ступен≥ з≥ спец≥альност≥, що акредитуЇтьс€, актив≥зували роботу з розробки курс≥в ≥ спецкурс≥в, друку навчальних пос≥бник≥в та п≥дручник≥в дл€ б≥льш €к≥сного забезпеченн€ викладанн€ навчальних дисципл≥н культуролог≥чного циклу;
г) зб≥льшено к≥льк≥сть викладач≥в кафедри, €к≥ мають науков≥ ступен≥ з≥ спец≥альност≥ «культуролог≥€»;
д) зб≥льшено к≥льк≥сть фахових публ≥кац≥й у рейтингових журналах з ≥мпакт-фактором, що вход€ть до наукометричних баз даних ≥, зокрема Scopus, Indekx Copernicus та ≥н.
ќтже, експертна ком≥с≥€ вважаЇ, що кадровий потенц≥ал, матер≥ально-техн≥чна база, навчально-методичне та ≥нформац≥йне забезпеченн€ в≥дпов≥дають акредитац≥йним вимогам щодо осв≥тньоњ д≥€льност≥ з п≥дготовки маг≥стр≥в за спец≥альн≥стю 8.02010101 – « ультуролог≥€ (за видами д≥€льност≥)» у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
ѕроведена експертиза даЇ п≥дстави зробити так≥ висновки: „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича спроможний зд≥йснювати осв≥тню д≥€льн≥сть з п≥дготовки фах≥вц≥в другого (маг≥стерського) р≥вн€ з≥ спец≥альност≥ 8.02010101 – « ультуролог≥€ (за видами д≥€льност≥)» – з л≥цензованим обс€гом 20 ос≥б денноњ форми навчанн€ (п≥дписи експерт≥в та ректора).
” ход≥ проведенн€ акредитац≥йноњ експертизи було проговорено, обговорено та дос€гнуто конкретних домовленостей про поглибленн€ сп≥впрац≥ м≥ж кафедрами, €к≥ очолюють професор √ерчан≥вська ѕ. ≈. та ¬иткалов ¬. ѕ. сторони ви€вили також бажанн€ т≥сн≥ше сп≥впрацювати дл€ в≥дкритт€ асп≥рантури дл€ здобутт€ ≤-го наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ за спец≥альн≥стю «культуролог≥€» на кафедр≥ культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
≤ншим, не менш важливим напр€мком, €кий в≥дображений у концепц≥€х розвитку кафедр –  –“ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ≥ кафедри культуролог≥њ та культурно-мистецьких проект≥в Ќац≥ональноњ академ≥њ кер≥вних кадр≥в культури ≥ мистецтв – Ї проведенн€ сп≥льних науково-практичних заход≥в (конференц≥й, сем≥нар≥в, етнокультурних ≥ етнорел≥г≥йних фестивал≥в), орган≥зац≥€ та проведенн€ л≥тн≥х культуролог≥чних практик, обм≥н студентами ≥ проходженн€ стажуванн€ (п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ), виробничих, педагог≥чних та орган≥зац≥йно-управл≥нських практик, викладацько-асп≥рантсько-студентська моб≥льн≥сть тощо.

>>>
2016-12-26 11:13:09
 

¬исновки ком≥с≥њ про результати проведенн€ акредитац≥йноњ експертизи осв≥тньоњ д≥€льност≥ з п≥дготовки маг≥стр≥в за спец≥альн≥стю 8.02010101 - " ультуролог≥€ (за видами д≥€льност≥)" у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

>>>
2016-12-21 11:08:53
 
ѕрот. ћикол≥ ¬олодимировичу ўербаню та прот. ћикол≥ ћиколайовичу Ћагодичу
видано дипломи кандидата наук з богослов’€ та атестати доцента державного зразка

Ќаказом ћќЌ ”крањни в≥д 13.12.2016 є 1509 «ѕро затвердженн€ р≥шень јтестац≥йноњ колег≥њ ћ≥н≥стерства щодо присвоЇнн€ вчених звань ≥ присудженн€ наукових ступен≥в в≥д 13 грудн€ 2016 року»  затвердженно р≥шенн€  ом≥с≥њ з державного визнанн€ диплом≥в про науковий ступ≥нь, документ≥в про науков≥ ступен≥ та вчен≥ званн€  про державне визнанн€ атестат≥в доцента, виданих вищими духовними навчальними закладами та видано дипломи кандидата наук з богослов’€ та атестати доцента кафедра церковноњ ≥стор≥њ  ѕЅј державного зразка прот. ћикол≥ ¬олодимировичу ўербаню та прот. ћикол≥ ћиколайовичу Ћагодичу.

«ав≥дувач Ѕогословського в≥дд≥ленн€ вз€в участь у врученн≥ перших св≥доцтв про державне визнанн€ документ≥в про вищу духовну осв≥ту в ћќЌ ”крањни

>>>
2016-12-14 14:41:20
 

>>>
2016-11-29 13:31:58
 

>>>
2016-11-29 12:16:37
«устр≥ч з Ќестором ћизаком 

19 жовтн€ 2016 року в≥дбулась зустр≥ч студент≥в Ѕƒћ” (спец≥альн≥сть «медична та психолог≥чна реаб≥л≥тац≥€») з доктором ≥сторичних наук, професором, автором багатьох книг про боротьбу ќ”Ќ-”ѕј у цикл≥ ««а тебе, св€та ”крањно!» Ќестором ћизаком у л≥тературно-мистецьк≥й в≥тальн≥ «” родинному кол≥» „ерн≥вецького обласного мемор≥ального музею ¬олодимира ≤васюка.

ѕродовженн€ читайте дал≥...

>>>
2016-11-28 16:34:11
 

...” душ≥ кожноњ людини Ї клапан, що в≥дкриваЇтьс€ т≥льки поез≥Їю.
                                                                                                 ћ. Ќекрасов

” ёнацьк≥й б≥бл≥отец≥ 22 листопада в≥дбувс€ веч≥р поез≥њ юних поет≥в-початк≥вц≥в, автор≥в зб≥рки «” кожного ≥стор≥€ сво€…» ≥н≥ц≥атором та упор€дником €коњ Ї ™вген ћиколайович —крипник.
„итати дал≥...

>>>
2016-11-24 14:02:41
« сумом у серц≥ 

 олектив викладач≥в ≥ студент≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ висловлюЇ сп≥вчутт€ своЇму колез≥ – доценту ≥ всечесному отцю ћиколаЇв≥ Ћагодичу з приводу смерт≥ найр≥дн≥шоњ ≥ найдорожчоњ йому людини – матер≥ √анни Ћагодич.
 оли ми втрачаЇмо когось з р≥дних, близьких ≥ дорогих нам людей, нам важко п≥д≥брати слова та спр€мувати емоц≥њ, щоб передати жаль, смуток ≥ б≥ль утрати. ўе важче пережити прощанн€ з мат≥р’ю, т≥Їю найр≥дн≥шою та наймил≥шою, в лон≥ €коњ, п≥д сам≥с≥ньким серцем, ти формувавс€ ≥ р≥с, щоб €витис€ в св≥т на рад≥сть своњм батькам ≥ славу “ворцю.
Ќапевне й ¬и, всечесний отче, не в сил≥ приховати скорботу ≥ сердечний б≥ль, спричинен≥ смертю матер≥, бо сказати, що мама в житт≥ багато значить, це н≥чого не сказати. ÷е добре знають т≥, у кого Ї мама ≥, ще краще розум≥ють т≥, хто втратив ≥ живе над≥Їю на зустр≥ч з нею у ÷арств≥ Ѕожому. јле ми знаЇмо, в тому числ≥ й з ¬ашоњ науки, що у Ѕога ус≥ жив≥ ≥ що Ѕог ≥ тут подбав, щоб наш≥ б≥ль ≥ смуток не були такими нестерпними, щоб ми не могли њх пережити. —ам ≤сус ’ристос, п≥дтримуючи нас у скорбот≥, каже: «я не залишу вас сиротами» (≤н. 14, 18).
ўиро, под≥л€ю ¬аше горе ≥ прошу, всечесний отче, прийн€ти моњ сп≥вчутт€.  р≥м р≥дних, б≥ль втрати торкнулас€ багатьох, а особливо – тих, хто знав ≥ мав нагоду, хоча б раз звернутис€ за доброю ≥ мудрою порадою до пок≥йноњ √анни Ћагодич. ÷€ б≥ль торкнулас€ ≥ всього колективу викладач≥в та студент≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства ≥ теолог≥њ, дл€ розвитку €коњ ¬и зробили чимало.
¬ам, природно, зараз важче, за вс≥х. јле – з ¬ами Ѕог, р≥дн≥, близьк≥ й небайдуж≥ до чужого гор€ люди. « ¬ами ми – ¬аш≥ друз≥, колеги й однодумц≥. ћи готов≥ прийти ¬ам на допомогу, щоб, хто чим може, розд≥лити ¬аше горе. Ќа раз≥ ми молимос€ за упокоЇнн€ душ≥ найближчоњ ≥ найр≥дн≥шоњ ¬ам людини – матер≥ √анни Ћагодич. ≤ просимо ¬семилостивого Ѕога, щоб њњ св≥тлу душу на лон≥ јвраама, ≤саака та якова упокоњв ≥ до праведних приЇднав…
ћолимос€ й за ¬ас, дорогий отче, аби ћилосердний √осподь утвердив ¬ас у в≥р≥ ≥ допом≥г ¬ам по-христи€нськи смиренно перенести цю непоправну втрату.
« сумом у серц≥ ≥ найщир≥шими сп≥вчуттми, в≥д ≥мен≥ колективу, в.о. завкафедрою  –“, ћикола Ўкр≥бл€к

>>>
2016-11-22 11:35:47
ѕоез≥€ - це музика душ≥ 

>>>
2016-10-19 15:58:19
¬≥таЇмо!!! 
ƒќ—“ќ„“»ћ»… ≤ћ≈Ќ»ЌЌ» ” й ¬≈Ћ№ћ»ЎјЌќ¬Ќ»… ѕјЌ≈ ѕ–ќ‘≈—ќ–≈!
—ердечно в≥таЇмо ¬ас ƒнем народженн€!
ƒорогий ”чителю й Ќаставнику-≤нтелектуале! Ќерозривно поЇднавши свою долю академ≥чним середовищем, ¬и самов≥ддано служете на благо украњнськоњ нац≥ональноњ ≥дењ та розвитку ф≥лософськоњ думки, залишаючись у такий спос≥б тим ≥деалом, до €кого прагнуть наблизитис€ у своњй прац≥ т≥, хто любить не себе у науц≥ чи ф≥лософ≥њ, а науку ≥ ф≥лософ≥ю в соб≥.
ћи пишаЇмос€ ¬ами ≥ низко вклон€Їмось ¬ам за те, що у ¬аш≥й особ≥ маЇмо справжн≥й вз≥рець вченого ≥ педагога, наставника ≥ друга. ¬исота ≥ моральна чистота ¬аших устремл≥нь, гуманн≥сть вчинк≥в та невичерпна енерг≥€ стали запорукою не лише ¬аших особистих дос€гнень, а й вагомих звершень усього колективу, у €кому ¬и трудитес€ уже багато рок≥в ≥, головне – основою дл€ формуванн€ сучасноњ науково-ф≥лософськоњ школи, €ка впевнено утверджуЇтьс€ в ”крањн≥ та св≥т≥ багатьма ≥мена ¬аших вихованц≥в.
 олектив кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ зичить ¬ам м≥цного здоров’€, щасливого довгол≥тт€ та вс≥х земних ≥ небесних благ! Ќехай €скрав≥ промен≥ ¬ашоњ творчоњ енерг≥њ та благодатн≥ зерна таланту вченого ≥ педагога, кер≥вника й управл≥нц€ проростають щедрим врожаЇм у ¬аших вд€чних учн€х ≥ багатьох покол≥нн€х випускник≥в очолюваноњ ¬ами кафедри.
« глибокою шаною ≥ повагою, викладач≥ та студенти кафедри  –“.

 

>>>
2016-10-18 15:34:04
ѕрезентац≥€ 

9 жовтн€ 2016 року в церкв≥ ”сп≥нн€ ѕресв€тоњ Ѕогородиц≥, що по вул. –уськ≥й в≥дбулас€ презентац≥€ монограф≥њ Ќестора ћизака та јндр≥€ яремчука "ƒва стол≥тт€  служ≥нн€ Ѕогов≥  ≥ нац≥њ: ”√ ÷ на Ѕуковин≥"
¬идано за спри€нн€м параф≥€льноњ родини яценюк≥в пан≥ ћар≥њ та пана ѕетра

 

” монограф≥њ досл≥джено двохсотл≥тню ≥стор≥ю розвитку ”крањнськоњ греко-католицькоњ церкви на Ѕуковин≥ й у „ерн≥вц€х зокрема. ¬исв≥тлено њњ участь у плеканн≥ христи€нських та нац≥ональних ≥дей украњнського народу.

¬итлумачено роль пров≥дних подвижник≥в ”√ ÷ у катех≥зац≥њ кра€н та духовно-культурному просв≥тництв≥ буковинц≥в. ѕереосмислено славний ≥ водночас драматичний пер≥од ≥снуванн€ церкви в умовах ѕершоњ та ƒругоњ св≥тових воЇн, румунського, рад€нського окупац≥йних режим≥в, льв≥вського «псевдособору» 1946 р., специф≥ки њњ функц≥онуванн€ у катакомбну добу та основн≥ етапи в≥дродженн€ св€тин≥ у незалежн≥й ”крањн≥.

јдресовано ус≥м, хто дорожить р≥дною ”крањнською ÷ерквою, духовними традиц≥€ми свого народу, його нац≥ональною ≥стор≥Їю, та ус≥м небайдужим до проблем власного св≥тогл€дного пошуку.

The book explores the bicentennial history of the Ukrainian Greek Catholic Church in Bukovina and Cher-nivtsi in particular. It deals with its participation in cherishing Christian and national ideas of the Ukrainian people.

The leading role of the Church devotees in the catechising of our countrymen and spiritual and cultural educating of Bukovina was under investigation. The task was to reinterpret and rethink the glorious and dramatic at the same time period of the Church during the First and Second World Wars, Romanian and Soviet occupation regimes, Lviv «pseudo» meeting in 1946, the specifics of its work in the Underground period and main points of sanctuary revival in independent Ukraine.
Addressed to all who cherish their native Ukrainian Church, the spiritual traditions of its people, its national history, and to everybody indifferent to the problems of his own philosophical search.

>>>
2016-10-15 19:33:59
 руглий ст≥л 
14 жовтн€ 2016 р. – у рамках науково-практичноњ конференц≥њ «ћ≥жконфес≥йн≥ конфл≥кти у транскордонних рег≥онах: ≥сторична ретроспектива та виклики сучасност≥» в≥дбувс€  руглий ст≥л на тему «÷ерковно-конфес≥йна пал≥тра Ѕуковини: виклики сучасност≥».
ƒискутант≥в приймав директор приватноњ школи «Ќад≥€» ¬асиль ћанчул
(м. „ерн≥вц≥, вул. ћосковськоњ ќл≥мп≥ади, 3 «в»).
>>>
2016-10-15 17:41:13
13-14 жовтн€ 2016 

¬≥дбулась ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ «ћ≥жконфес≥йн≥ конфл≥кти у транскордонних рег≥онах: ≥сторична ретроспектива та виклики сучасност≥»

 

 

>>>
2016-05-18 13:41:38
¬≥таЇмо!!! 

јнсамбль ,,ћенестрель” та студент ≤≤ курсу –оман ћарчишак здобули перемогу на обласному фестивал≥ творчост≥ "„ист≥ роси"

 

 

     яскравим гала-концертом, €кий в≥дбувс€ 11 травн€ 2016 р. у ћармуров≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету, п≥дбив творч≥ п≥дсумки цього року обласний фестиваль юнацькоњ творчост≥ «„ист≥ роси» серед навчальних заклад≥в I-IVр≥вн≥в акредитац≥њ. ѕриЇмно в≥дзначити, що серед двадц€ти одного навчального закладу наш ун≥верситет пос≥в почесне перше м≥сце. —туденти „Ќ” довели, що поЇднувати усп≥шне навчанн€ ≥ щиру в≥ддан≥сть мистецтву – можливо. ¬одночас, за р≥шенн€м жур≥ учасники вокального ансамблю Ѕогословського в≥дд≥ленн€ ,,ћенестрель” здобули ≤ м≥сце в ном≥нац≥њ ,,¬окальне мистецтво”; студент ≤≤ курсу ћарчишак –оман здобув ≤≤ м≥сце в ном≥нац≥њ ,,¬окальне мистецтво” та ≤≤ м≥сце в ном≥нац≥њ ,,≤нструментальне мистецтво".

ƒетальн≥ше читайте......

>>>
2016-04-15 12:16:36
ѕрофор≥Їнтац≥йна робота. 
”крањнськ≥ виш≥ активно включилис€ в рекламно-аг≥тац≥йну кампан≥ю. ≤, це – природньо, адже в≥д набору багато чого залежить, а найперше – њхн≥й ≥м≥дж ≥ рейтингова приваблив≥сть.
«начну увагу ц≥й справ≥ прид≥л€ють ≥ на факультетах „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. «окрема, на кафедр≥ культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ розроблено комплекс заход≥в, спр€мованих на оптим≥зац≥ю профор≥Їнтац≥йноњ роботи кафедри шл€хом розробки концептуальних засад ≥ д≥Ївих механ≥зм≥в њхньоњ практичноњ реал≥зац≥њ, що у п≥дсумку мало б забезпечити суттЇве розширенн€ контингенту студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету.
>>>
2016-04-14 15:49:43
¬≥таЇмо переможц€ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади! 
ўиро в≥таЇмо маг≥странтку кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ  ≤рину Ћазоревич з перемогою у ¬сеукрањнськ≥й ол≥мп≥ад≥
>>>
2016-04-13 13:21:12
¬сеукрањнська студентська ол≥мп≥ада 
ƒо цьогор≥чноњ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади з культуролог≥њ, €ка в≥дбулас€ на баз≥ Ќац≥онального техн≥чного ун≥верситету ”крањни « ињвський пол≥техн≥чний ≥нститут» долучилис€ ≥ наш≥ студенти-культурологи –  ульбабська ћ., яцина ’. та Ѕаб≥ченко ƒ.
>>>
2016-03-30 11:47:36
ќголошенн€ 
>>>
2016-03-28 16:59:32
ѕрактика студент≥в-культуролог≥в 
ƒл€ реал≥зац≥њ ц≥Їњ надважливоњ навчально-осв≥тньоњ мети кафедра культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ значну увагу прид≥л€Ї практичн≥й п≥дготовц≥ студент≥в спец≥альностей (спец≥ал≥зац≥й), з €ких зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в. ƒл€ цього кер≥вництвом кафедри налагоджено т≥сну сп≥впрацю з базами практик та укладено в≥дпов≥дн≥ угоди. ƒо найб≥льш оптимальних дл€ закр≥пленн€ фахових компетенц≥й належать управл≥нн€ культури „ерн≥вецькоњ ќƒј, управл≥нн€ культури „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, в≥дд≥л охорони культурноњ спадщини „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, „ерн≥вецька обласна ун≥версальна наукова б≥бл≥отека ≥м. ћ.≤васюка, „ерн≥вецький обласний краЇзнавчий музей, „ерн≥вецький обласний державний музей народноњ арх≥тектури та побуту, „ерн≥вецька обласна б≥бл≥отека дл€ д≥тей, наукова б≥бл≥отека „Ќ” ≥м. ёр≥€ ‘едьковича, „ерн≥вецький художн≥й музей, музењ ≥м. ¬. ≤васюка, ќльги  обил€нськоњ та ≥н.
>>>
2016-03-24 18:51:24
ќголошенн€ 
>>>
2016-03-23 18:15:06
¬≥дкрита лекц≥€ 

23 березн€ 2016р. в≥дбулас€ в≥дкрита лекц≥€ на тему «”крањнське поетичне к≥но: витоки та специф≥ка», €ку п≥дготувала ≥ провела у рамках навчального курсу «—в≥тове та в≥тчизн€не к≥номистецтво» к. ≥ст. н., асистент √утковська ≤. ¬.

>>>
2016-03-21 13:25:58
„ому ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет? 

Ќ≥ дл€ кого не секрет, що сучасн≥ Ївропейц≥ ≥, зокрема, н≥мц≥, де запит на ф≥лософську осв≥ту завжди був високим, а економ≥ка та стандарти житт€ Ї з року в р≥к стаб≥льними, йдуть шл€хом розширенн€ власних  горизонт≥в, студ≥юючи ф≥лософ≥ю чи богослов’€. ¬они не зациклюютьс€ на одн≥й лише спец≥альност≥, а вивчають паралельно ≥стор≥ю та теор≥ю, наприклад, рел≥г≥њ, економ≥ки, права, пол≥тики. —ловом, акцент робитьс€ на м≥ждисципл≥нарних програмах.

„итати детальн≥ше.....

>>>
2016-03-21 13:20:52
„ќћ” ‘≤Ћќ—ќ‘—№ ј, „ќћ” Ѕќ√ќ—Ћќ¬—№ ј ќ—¬≤“ј?! 

–ел≥г≥йно-богословськ≥ та ф≥лософськ≥ пошуки – так≥ ж давн≥, €к ≥ сама людина, а њхн€ ц≥нн≥сть маЇ онтолог≥чне значенн€ дл€ всього людства.«айвим буде доводити, що чим б≥льше в народ≥ (крањн≥) ф≥лософ≥в, не кажучи вже про рел≥г≥йних ф≥лософ≥в ≥ богослов≥в, тим вищим Ї њхн≥й соц≥ально-правовий, пол≥тичний, економ≥чний та культурний розвиток.

„итати детальн≥ше...

>>>
2016-03-19 18:10:06
ѕ≥двищенн€ €кост≥ викладанн€ 

     ѕ≥двищенн€ €кост≥ викладанн€ та вдосконаленн€ педагог≥чноњ майстерност≥ залишаЇтьс€ чи не найважлив≥шим пр≥оритетом колективу викладач≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ. Ѕудучи св≥домими того, що усп≥шна його реал≥зац≥€ залежить, у тому числ≥, й в≥д плануванн€ ≥ систематичного проведенн€ в≥дкритих лекц≥йних та сем≥нарських, у цьому семестр≥ в≥дбудетьс€ цикл таких навчально-осв≥тн≥х заход≥в.
18 березн€ 2016 р. було проведено в≥дкриту лекц≥ю доц. Ѕродецького ќ.™.

>>>
2016-03-04 12:47:10
Ўевченк≥вський л≥тературно-мистецький веч≥р 

2 березн€ в учбово-методичному центр≥ культури Ѕуковини в≥дбувс€ л≥тературно-мистецьк≥й веч≥р «” своњй хат≥ сво€ правда, ≥ сила, ≥ вол€». ≤мпров≥зованою сценою дл€ проведенн€ цього заходу стала майстерн€-св≥тлиц€ народних ремесел та декоративного мистецтва ”ћ÷ Ѕ. ÷е св€то з≥брало чималу к≥льк≥сть шевченколюб≥в - студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича..
¬еч≥р в≥дбувс€ за ≥н≥ц≥ативи зав≥дувача кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства ≥ теолог≥њ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, кандидата ≥сторичних наук, доцента ћиколи ¬асильовича Ўкр≥бл€ка.

 

>>>
2016-02-19 13:45:37
ѕор€док денний 

ѕор€док денний
зас≥данн€ кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ
(лютий 2015, протокол є9)

«ас≥данн€ кафедри в≥дбудетьс€ 23 лютого (в≥второк) 2016 р. о 14.30 год.

>>>
2015-10-26 13:13:01
“ематика маг≥стерських роб≥т 

“≈ћј“» ј ћј√≤—“≈–—№ »’ –ќЅ≤“ з≥ спец≥альностей «–ел≥г≥Їзнавство» та « ”Ћ№“”–ќЋќ√≤я»

>>>
2015-02-17 10:22:04
ќголошенн€ 

”п’€тницю, 20.лютого об 11.00 в ≤‘ ЌјЌ” в≥дбудетьс€ круглий ст≥л "÷ерква. ћайдан. ¬≥йна".
«апрошен≥ церкви та експерти до розмови про роль ÷еркви  у
сучасних сусп≥льно-пол≥тичних процесах.

>>>
2015-02-17 10:20:24
÷ ≈ –   ¬ ј Ц ћ ј … ƒ ј Ќ Ц ¬ ≤ … Ќ ј 

 руглий ст≥л п≥д таким гаслом провод€ть 20 лютого – в день р≥чниц≥ ѕеремоги –еволюц≥њ √≥дност≥ – ”крањнська јсоц≥ац≥€ рел≥г≥Їзнавц≥в, ¬сеукрањнське товариство «ѕросв≥та» та ¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ≥м. √.—.—ковороди ЌјЌ ”крањни в прим≥щенн≥ ≤нституту в  иЇв≥ по вулиц≥ “рьохсв€тительськ≥й, 4, «ал зас≥дань ¬ченоњ –ади.

>>>
2015-02-17 10:18:13
 руглий ст≥л 

” середу 18 лютого з 11.00 до 13.00 на Ukrinform TV в≥дбудетьс€ круглий ст≥л на тему «”крањнська церква: шл€хи Їднанн€ та дол€ ћосковськогопатр≥архату в ”крањн≥»

>>>
2015-02-17 09:50:22
¬»—“ј¬ ј —”„ј—Ќќ√ќ ћ»—“≈÷“¬ј  ≈–јћ≤ » “ј ∆»¬ќѕ»—” 
13 лютого 2015 року в „ерн≥вецькому художньому музењ в≥дбулос€ в≥дкритт€ персональноњ виставки
ћарини √андиш.
¬иставка маЇ ф≥лософську назву « алокагат≥€».
Ќа н≥й представлено близько 70 твор≥в сучасноњ керам≥ки та живопису.
≈кспозиц≥€ триватиме до 9 березн€.
>>>
2015-02-03 14:56:03
–озвиток рел≥г≥њ в ”крањн≥ та св≥т≥ у 2014 роц≥: основн≥ тенденц≥њ 

ѕров≥дн≥ фах≥вц≥ в галуз≥ рел≥г≥Їзнавства п≥дбили п≥дсумки минулого року, що докор≥нно зм≥нив ситуац≥ю в крањн≥.

>>>
2015-01-26 11:30:58
¬иставки 

¬иставки „ерн≥вецького музею буковинськоњ д≥аспори

     Ѕуковинська д≥аспора, в≥дд≥л черн≥вецького обласного краЇзнавчого музею   вул. …. √лавки, 1-ј, м. „ерн≥вц≥, 58000
–ежим роботи: 9.00-17.00 год., вих≥дн≥: субота та нед≥л€
¬х≥д: учн≥ - 2 гривн≥ (екскурс≥€ - 10 гривень)
студенти - 3 гривн≥ (екскурс≥€ - 15 гривень)
доросл≥ - 5 гривень (екскурс≥€ - 20 гривень)

тел.  523671

"∆итт€ ≥ творч≥сть я. ѕалад≥€"

"”крањнц≥ в  анад≥"
"”крањнська д≥аспора у ¬елик≥й Ѕритан≥њ".

>>>
2015-01-26 11:12:01
ќбласна ф≥лармон≥€ 

     "Ќам  рути не забути"
29 с≥чн€, 17.00

пл. ‘≥лармон≥њ, 10

тел. 52-43-38

>>>
2015-01-26 11:06:09
 ињвська ѕатр≥арх≥€ ”ѕ÷  ѕ 

ѕатр≥арх ‘≥ларет: «—в≥т повинен засудити кремл≥вський тероризм на ƒонбас≥»

>>>
2014-11-26 11:28:54
Ќовий п≥дручник 

ќнтолог≥€.
јвтор: ¬ладислав —тружевський
ѕереклад з польськоњ  атерини Ќов≥ковоњ.
 : ƒух ≤ Ћ≥тера, ≤нститут рел≥г≥йних наук св. “оми јкв≥нського  –  2014
ISBN 978-966-378-354-3
ћова: укр.
ќбкл.: тверда
312 с.

>>>
2014-09-01 11:18:22
ћайдан ≥ церква 

ћј…ƒјЌ ≤ ÷≈– ¬ј — ѕ≈–Ўј  Ќ»√ј ѕ–ќ –≈Ћ≤√≤ё ѕ≤ƒ „ј— –≈¬ќЋё÷≤ѓ
     ÷е комплексна зб≥рка анал≥тичних й документальних св≥дчень про духовний аспект «–еволюц≥њ г≥дност≥».
 нига «ћайдан ≥ ÷ерква. ’рон≥ка под≥й та експертна оц≥нка» вм≥стила широку пал≥тру думок, оц≥нок та роздум≥в €к науковц≥в, так ≥ журнал≥ст≥в разом з актив≥стами ћайдану. —ам≥ автори книги, пров≥дн≥ рел≥г≥Їзнавц≥ з ≤нституту ф≥лософ≥њ ≥м. √. —ковороди, брали активну участь в революц≥йних под≥€х, сп≥впереживали та бачили все на власн≥ оч≥.
ѕрезентац≥€ виданн€ в≥дбудетьс€ у Ћьвов≥,  на 21-му ‘орум≥ видавц≥в 11 вересн€ 2014 року. (15.00-15.45. ѕалац ѕотоцьких → ƒзеркальна зала (вул.  оперника, 15)).

>>>
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster-™$F@!¶ЕШ'chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.