Оновлено
2021-07-01
11:33

 НАЙСВІЖІШІ НОВИНИ, ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ


2016-10-15 17:41:13
13-14 жовтня 2016 

                                                                    «У ГОЛОВНОМУ ЄДНІСТЬ, В ДРУГОРЯДНОМУ ВОЛЯ, А В УСЬОМУ ЛЮБОВ»
                                                                                                                                                                                                     
  (Августин Блаженний)
           У такому дусі в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся цікавий і такий багатообіцяючий на співпрацю та утвердження міжцерковного і міжконфесійного миру науковий захід.
           Знову кафедра культурології, релігієзнавства та теології стала майданчиком для дискусії провідних вчених і експертів з вивчення міжконфесійних конфліктів та шляхів їх деескалації.
13 – 14 жовтня 2016 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності». У її роботі участь взяли не лише науковці з України, а світу (Польща, Румунія, Іспанія, США, Росія та ін.), а й богослови, церковні ієрархи, священнослужителі та очільники багатьох протестантських конфесій. Чи не вперше на такого роду зібрання прийшло багато представників ЗМІ, що підтверджує суспільний резонанс і соціально-практичну значущість конференції.
           Відкрив конференцію, як годиться, ректор Університету професор Степан Мельничук, який у виступі наголосив на важливості широкого публічного обговорення складних і контроверсійних за власною суттю проблем, що виникають внаслідок політизації релігії та релігієзації політики. Аналізуючи ті виклики перед, якими опинилося людство на межі тисячоліть, С. Мельничук висловив сподівання, що результати організованої в стінах університету конференції будуть корисними не лише з погляду теоретичної розробки світоглядно-ціннісних й методологічних аспектів осмислення проблематики релігійної конфліктності, а й їх соціально-правого врегулювання, що вкрай важливо на сучасному етапі національного державотворення та євроінтеграційних прагнень українського народу.
Головною метою конференції було – проаналізувати основні соціально-політичні та ідейно-релігійні чинники виникнення релігійних конфліктів у транскордонних регіонах і, зокрема, на Буковині, а відтак і розробка ефективних механізмів їх мінімізації та утвердження міжконфесійної злагоди в суспільстві.
           Оргкомітетом конференції було передбачено та організовано наукову комунікацію в режимі он-лайн (з доповідями виступили А. Арістова (Київ), А. Мельков (Москва), І. Тарасов (Спарта, США) та ін.). Так, Алла Вадимівна докладно зупинилася на визначенні інноваційних підходів у науковому дискурсі навколо дослідження релігійних конфліктів, витлумаченні їхньої функціональної природи та шляхів мінімізації, Андрій Сергійович зактуалізував основні чинники та наслідки впливу Російської православної Церкви на царську політику русифікації Холмщини, довівши, що вона була націлена не лише на ліквідацію Унійної (Української греок-католицької церкви), а й русифікації та нищення етнонаціональних духовно-культурних надбань польського народу. Зрозуміло було, що ця політика супроводжувалася доволі грубими формами та силовим примусом.
           Надзвичайно цікавими й переконливими виявилися доповіді представників київських філософсько-релігієзнавчих шкіл Олександра Сагана та Юрія Чорноморця. Професор О. Так Юрій Павлович докладно унаочнив стан і перспективи розвитку діалогу між Римо-Католицькою та Православною Церквами на сучасному етапі цивілізаційного поступу, Олександр Назарович акцентував увагу на між православному конфлікті (основні причини, форми вияву та перспективи їх вирішення).
Докладно увиразнив специфіку державно-церковних відносин в Україні доби незалежності в їх загальнонаціональному контексті та регіональній реверсивності Микола Шкрібляк. Доповідач зокрема наголосив на непослідовній політиці з боку держави та урядових структур на місцях у сфері державно-церковних і державно-міжконфесійних відносин. «Державна політика в релігійній сфері найближчим часом буде схожа на роботу з текстом на комп’ютерному моніторі, коли набраний текст у будь-який момент можна легко видалити, щоб написати на його місці новий; потім знову витерти, аби вкотре написати. А якщо назвати речі своїми іменами, то це означає, що внутрішньоправославний конфлікт і надалі не знаходитиме позитивного розв’язання, а лише набувати латентних форм, реверсуючи в залежності від історичних і політичних передумов, – додав доповідач».
          Роль державних органів влади в релігієтворчому процесі стисло висвітлив у виступі Сергій Бухаров головний спеціаліст Відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької ОДА.
          Такими ж цікавими, динамічними та евристичними з наукового погляду й практичного застосування виявилися секційні засідання, а також позааудиторні спілкування, що відбувалися під час перерв на каву-чай та за обідом, під час пізнавальних екскурсій містом.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterS€ѕu@•=єchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.