Оновлено
2020-10-20
09:08

 НАЙСВІЖІШІ НОВИНИ, ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ


2016-10-15 19:33:59
Круглий стіл 

                ЩОБ УСІ БУЛИ ОДНО (Ів. 17, 21)
        14 жовтня 2016 р. – у рамках науково-практичної конференції «Міжконфесійні конфлікти в транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності» відбувся круглий стіл на тему «Церковно-конфесійна палітра Буковини: виклики сучасності».
Дискутантів приймав директор приватної школи «Надія» Василь Манчул (м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 3 «в»).
       Учасники круглого столу обговорили низку важливих питань, які характеризують сучасний стан і перспективи розвитку церковно-релігійної мережі Буковини, проаналізували основні чинники міжконфесійних конфліктів й окреслили найбільш прийнятні та оптимальні, на їхню думку, шляхи толерантизації міжрелігійних стосунків і конфесійно-соціальної співпраці. Важливими складовими дискусії виявилися проблеми, пов’язані з сучасними формами та методами соціального служіння Церкви та релігійних організацій в умовах військового конфлікту на сході України та агресією з боку Росії.
       На круглому столі йшлося також про необхідність пошуку нової моделі взаємин між Церквою і державою, між Церквою та громадянським суспільством. Більшість дискутатів наголосили на важливості визначення й затвердження на офіційному рівні статусу волонтерського руху в Церкві та капеланського служіння у Збройних силах України.
За підсумками роботи круглого столу було сформульовано рамковий документ, який покликаний активізувати співпрацю між релігійними організаціями, органами державної влади, громадськими та суспільними інституціями, а головне – науковцями й експертами-релігієзнавцями з метою вироблення спільної позиції у розумінні проблем релігієтворчого процесу в Україні та регіоні, а також розробки концепції духовно-морального оздоровлення суспільства в умовах сучасних світоглядно-ціннісних трансформацій.
Загалом, учасники конференції та круглого столу висвітлили широке коло питань, серед яких: соціальні та ментально-смислові передумови релігійних конфліктів і способи їх деескалації; природа релігійних і соціальних конфліктів в українських реаліях та світовому контексті; роль та місце Церкви, релігійних організацій, державних органів влади та громадських організацій у їх мінізації й толереатизації церковно-релігійного життя в Україні та на Буковині зокрема.
      Теоретичне й практичне значення обох зібрань полягає передусім у тому, що значна частина напрацьованого в рамках їх підготовки та безпосередньо під час проведення спрямована на розв’язання наукових завдань проекту «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір», важливість виконання якого уже давно визнані державою та багатьма науково-експертиними інституціями. Інакше його б ніхто не рекомендував до впровадження (тематика і план-проспект, передбачувані результати проекту пройшли конкурсний відбір). Це по-перше, а по-друге – у рамках його реалізації здійснено низку комплексних наукових досліджень (соціологічні дослідження та їх наукове узагальнення; публікація багатьох статей, в тому числі й у зарубіжних наукових виданнях, монографії, презентації тощо, які суттєво розшили джерельну базу та історіографію, які увиразнюють роль етноконфесійних відносин у транскордонних регіонах, визначають стан, специфіку та перспективи їх розвитку у контексті сучасних євроінтеграційних процесів і прагнень українського народу.
        Ще раз дякую всім, хто долучився до дискусії: очно чи заочно! Здоров’я вам, творчих успіхів і Божого благословення на наукову працю і просвітництво в ім’я утвердження миру та любові між народами, на благо вільної й соборної України з власною Помісною Церквою!

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterњ‘ј?Џ@<‘Чжchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.