Оновлено
2021-07-01
11:33

Шкрібляк Микола Васильович

Шкрібляк Микола Васильович

Посада: завідувач кафедри культурології, релігієзнавства та теології
Вчений ступінь: доктор філософських наук

Тематика наукових досліджень:

Історія Церкви в Україні і проблеми міжконфесійних взаємин (православно-католицький діалог, унійний та екуменічні рух, форми і вияви сучасного релігійно-церковного прозелітизму), теоретико-методологічні аспекти богословського релігієзнавства та біблеїстики.

Курси, що читає:

Вступ до спеціальності "релігієзнавство"; Історія та віровчення РКЦ; Історія та віровчення протестантизму; Іслам; Біблійна ісагогіка та герменевтика.

Додаткова інформація:

     Народився на Прикарпатті в селі Яворові Косівського району Івано-Франківської області в сім’ї Василя та Параскеви Шкрібляків.
    У 1991 р. закінчив сільську одинадцятирічку – Яворівську ЗОШ І – ІІІ ступенів. Улітку цього ж року, як її випускник, взяв участь у Всеукраїнському молодіжному фестивалі народних майстрів-умільців художніх промислів, ремесел і декоративно-ужиткового мистецтва (м. Дніпропетровськ).
     Отримавши диплом лауреата фестивалю, був зарахований на роботу керівника гуртків Центру дитячої творчості, що діяв при місцевій школі.
     1997 р. став студентом філософсько-теологічного факультету Чернівецького університету, де навчався до 2003 р. за двома спеціальностями: теологія та релігієзнавство. Під час навчання брав активну участь у науковому та громадському житті університету, факультету, міста: очолював Студраду та Студпарламент (факультетський і міський молодіжний парламент). Був засновником та шефредактором газети «Я – Студент», членом Молодіжного товариства Просвіти імені Т. Шевченка та Молодіжної асоціації релігієзнавців України. Зараз продовжує членство в Українській асоціації релігієзнавців.
    Свій трудовий шлях в Університеті розпочав з посади старшого лаборанта кафедри релігієзнавства та теології (з 2003 по 2004 рр.) і продовжував займатися громадсько-культурною та суспільно-політичною діяльністю. Належав до різних громадських організацій і політичних партій, зокрема, «Українського народного руху» та «Нашої України». Разом із студентами буковинських вишів, серед яких, звичайно було найбільше студентів із ЧНУ, брав активну участь у Помаранчевій революції (2004 р.) та Революції гідності (листопада-лютого 2013 – 2014 рр.).
     З 2004 по 2007 рр. – навчався у стаціонарній аспірантурі за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство. Кандидатську дисертацію «Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця ХVІ – початку ХVІІІ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистив у спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Острозька академія» 25 квітня 2007 р. (диплом кандидата історичних наук ДК № 043903 від 13 грудня 2007 р.).
     У жовтні 2008 р. – обраний на посаду доцента кафедри релігієзнавства та теології на конкурсній основі, а 2010 р. – Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби МОН України присудив М. Шкрібляку вчене звання доцента цієї ж кафедри.
    З 1 грудня 2010 р. – 30 листопада 2013 р. доцент Шкрібляк М. В. перебував у докторантурі і підготував до захисту дисертацію «Церковно-юрисдикційні трансформації та формування модерної ідентичності київського християнства у контексті політико-ідеологічних стратегій етнодержавного самовизначення Руси-України в XVI – XVII століттях», яку захистив 4 вересня 2015 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ) і отримав диплом доктора філософських наук за спеціальністю «релігієзнавство» (ДД № 005081 від 15 грудня 2015 р.).
       Микола Васильович є автором 3-х одноосібних і 5-ти колективних монографій, 4 навчальних посібників та 1 підручника, понад 60 наукових публікацій, в тому числі англ. мовою та у закордонних  виданнях, учасником більше 40-ти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.
Є активним учасником у виконанні багатьох наукових проектів, серед яких найважливішими можна назвати науковий проект, зреалізований спільно із Ботошанською духовною семінарією св. Георгія (Румунія) у рамках програми Євросоюзу «Традиції, мистецтво, виховання – європейські цінності, цінності без кордонів» (2008 рр.) та «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина): суспільно-практичний вимір» (2015 – 2017 рр.). У рамках реалізації якого провів, спільно з викладачами та співробітниками кафедри науково-практичну конференцію «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності» (13 – 14 жовтня 2016 р., м. Чернівці) та круглий стіл «Церковно-конфесійна палітра Буковини: виклики сучасності». У їх роботі участь взяли не лише науковці з України, а світу (Польща, Румунія, Іспанія, США, Росія та ін.), а й богослови, церковні ієрархи, священнослужителі та очільники багатьох протестантських конфесій, що підтвердило суспільний резонанс і
соціально-практичну значущість цих науково-практичних зібрань.
       Двічі: перший раз з 1 квітня 2007 по 1 грудня 2010 рр., а другий у лютому 2011 р. його обирали на посаду заступника декана філософсько-теологічного факультет з навчально-виховної роботи, на якій доцент Шкрібляк М. В. перебуває й сьогодні, попри значну зайнятість адміністративною, науково-педагогічною та виховною роботою на кафедрі.
У червні 2016 р. було завершено роботу проектної групи, гарантом якої виступив доцент М. Шкрібляк, з розробки ліцензійної справи на розширення освітніх послуг кафедри КРТ – підготовка аспірантів (здобувачів) І-го наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі  спеціальності 031 – релігієзнавство. Сьогодні триває робота з підготовки акредитаційної справи та акредитації з культурології за ОС «магістр».
     Доцент Шкрібляк М.В. Здійснює наукове керівництво 5-ма магістерськими та 4-ма кандидатськими дисертаціями (аспіранти Калитюк А. І., Цехуляк І. М., Кухарчук В. М. та Сорочинська М. З.).
     Написав більше 25-ти рецензій на наукові та навчально-методичні видання, підготував і провів низку науково-практичних і навчально-методичних семінарів, тренінгів,   презентацій тощо.
     Входив до багатьох оргкомітетів з проведення різного рівня науково-теоретичних і науково-практичних заходів.
Став ініціатором з проведення щорічних майстер-класу з писанкарства (весною, перед Великоднем) та  виставки квіткових композицій (осінню, у переддень Покрови).
Виступав офіційним опонентом кандидатських дисертацій і, зокрема (Бойка Р. Ю. «особливості протидії українських греко-католиків релігійній політиці радянської влади у 1946 – 1989 рр.» (24 березня 2011 р., м. Острог), Лучаніна С. М. «Церковна реформа в російській імперії та її вплив на релігійне життя в Україні (XVIII – початок XX ст.), Якуніної К. І. «Християнські конфесії у волинській та Рівненській областях у 1944 – 1953 рр.» (12 листопада 2014 р., м. Острог), підготував більше двадцяти відгуків на автореферати тощо.
     Розробив навчально-методичні комплекс та в авторські курси лекцій з таких навчальних курсів, як «Священна біблійна історія: Пророчі книги» (у співавторстві), «Богословське релігієзнасвтво», «Іслам: історія, філософія, культура», «Панорама сучасного релігійного життя», «Біблійна ісагогіка та герменевтика», Візантологія та ін.
      За високі досягнення у науці, впровадження в навчально-освітній процес сучасних інноваційних технологій і методик навчання в умовах кредитно-трансферної системи освіти та навчання, за активну участь у громадсько-культурній діяльності та вагомий внесок у розвиток духовності й утвердження в Україні Єдиної Помісної Церкви нагороджений почесними відзнаками і зокрема: грамотою Чернівецького міського голови (2008 р.), грамотою обласного управління освіти Чернівецької ОДА (2010 р.), орденом Святих і рівноапостольних Кирила та Мефодія (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України № 235 від 24.06. 2009 р.), медаллю «За жертовність і любов до України» (Указ №7907 від 20.11. 2015 р.).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster…]ћ*c@ошGЬ¤chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.