Оновлено
2017-12-08
15:58

Шкрібляк Микола Васильович

Шкрібляк Микола Васильович

Посада: в.о. завідувача кафедри культурології, релігієзнавства та теології
Вчений ступінь: доктор філософських наук

Тематика наукових досліджень:

Історія Церкви в Україні і проблеми міжконфесійних взаємин (православно-католицький діалог, унійний та екуменічні рух, форми і вияви сучасного релігійно-церковного прозелітизму), теоретико-методологічні аспекти богословського релігієзнавства та біблеїстики.

Курси, що читає:

Вступ до спеціальності "релігієзнавство"; Історія та віровчення РКЦ; Історія та віровчення протестантизму; Іслам; Біблійна ісагогіка та герменевтика.

Додаткова інформація:

     Народився на Прикарпатті в селі Яворові Косівського району Івано-Франківської області в сім’ї Василя та Параскеви Шкрібляків.
    У 1991 р. закінчив сільську одинадцятирічку – Яворівську ЗОШ І – ІІІ ступенів. Улітку цього ж року, як її випускник, взяв участь у Всеукраїнському молодіжному фестивалі народних майстрів-умільців художніх промислів, ремесел і декоративно-ужиткового мистецтва (м. Дніпропетровськ).
     Отримавши диплом лауреата фестивалю, був зарахований на роботу керівника гуртків Центру дитячої творчості, що діяв при місцевій школі.
     1997 р. став студентом філософсько-теологічного факультету Чернівецького університету, де навчався до 2003 р. за двома спеціальностями: теологія та релігієзнавство. Під час навчання брав активну участь у науковому та громадському житті університету, факультету, міста: очолював Студраду та Студпарламент (факультетський і міський молодіжний парламент). Був засновником та шефредактором газети «Я – Студент», членом Молодіжного товариства Просвіти імені Т. Шевченка та Молодіжної асоціації релігієзнавців України. Зараз продовжує членство в Українській асоціації релігієзнавців.
    Свій трудовий шлях в Університеті розпочав з посади старшого лаборанта кафедри релігієзнавства та теології (з 2003 по 2004 рр.) і продовжував займатися громадсько-культурною та суспільно-політичною діяльністю. Належав до різних громадських організацій і політичних партій, зокрема, «Українського народного руху» та «Нашої України». Разом із студентами буковинських вишів, серед яких, звичайно було найбільше студентів із ЧНУ, брав активну участь у Помаранчевій революції (2004 р.) та Революції гідності (листопада-лютого 2013 – 2014 рр.).
     З 2004 по 2007 рр. – навчався у стаціонарній аспірантурі за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство. Кандидатську дисертацію «Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця ХVІ – початку ХVІІІ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистив у спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Острозька академія» 25 квітня 2007 р. (диплом кандидата історичних наук ДК № 043903 від 13 грудня 2007 р.).
     У жовтні 2008 р. – обраний на посаду доцента кафедри релігієзнавства та теології на конкурсній основі, а 2010 р. – Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби МОН України присудив М. Шкрібляку вчене звання доцента цієї ж кафедри.
    З 1 грудня 2010 р. – 30 листопада 2013 р. доцент Шкрібляк М. В. перебував у докторантурі і підготував до захисту дисертацію «Церковно-юрисдикційні трансформації та формування модерної ідентичності київського християнства у контексті політико-ідеологічних стратегій етнодержавного самовизначення Руси-України в XVI – XVII століттях», яку захистив 4 вересня 2015 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ) і отримав диплом доктора філософських наук за спеціальністю «релігієзнавство» (ДД № 005081 від 15 грудня 2015 р.).
       Микола Васильович є автором 3-х одноосібних і 5-ти колективних монографій, 4 навчальних посібників та 1 підручника, понад 60 наукових публікацій, в тому числі англ. мовою та у закордонних  виданнях, учасником більше 40-ти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.
Є активним учасником у виконанні багатьох наукових проектів, серед яких найважливішими можна назвати науковий проект, зреалізований спільно із Ботошанською духовною семінарією св. Георгія (Румунія) у рамках програми Євросоюзу «Традиції, мистецтво, виховання – європейські цінності, цінності без кордонів» (2008 рр.) та «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина): суспільно-практичний вимір» (2015 – 2017 рр.). У рамках реалізації якого провів, спільно з викладачами та співробітниками кафедри науково-практичну конференцію «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності» (13 – 14 жовтня 2016 р., м. Чернівці) та круглий стіл «Церковно-конфесійна палітра Буковини: виклики сучасності». У їх роботі участь взяли не лише науковці з України, а світу (Польща, Румунія, Іспанія, США, Росія та ін.), а й богослови, церковні ієрархи, священнослужителі та очільники багатьох протестантських конфесій, що підтвердило суспільний резонанс і
соціально-практичну значущість цих науково-практичних зібрань.
       Двічі: перший раз з 1 квітня 2007 по 1 грудня 2010 рр., а другий у лютому 2011 р. його обирали на посаду заступника декана філософсько-теологічного факультет з навчально-виховної роботи, на якій доцент Шкрібляк М. В. перебуває й сьогодні, попри значну зайнятість адміністративною, науково-педагогічною та виховною роботою на кафедрі.
У червні 2016 р. було завершено роботу проектної групи, гарантом якої виступив доцент М. Шкрібляк, з розробки ліцензійної справи на розширення освітніх послуг кафедри КРТ – підготовка аспірантів (здобувачів) І-го наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі  спеціальності 031 – релігієзнавство. Сьогодні триває робота з підготовки акредитаційної справи та акредитації з культурології за ОС «магістр».
     Доцент Шкрібляк М.В. Здійснює наукове керівництво 5-ма магістерськими та 4-ма кандидатськими дисертаціями (аспіранти Калитюк А. І., Цехуляк І. М., Кухарчук В. М. та Сорочинська М. З.).
     Написав більше 25-ти рецензій на наукові та навчально-методичні видання, підготував і провів низку науково-практичних і навчально-методичних семінарів, тренінгів,   презентацій тощо.
     Входив до багатьох оргкомітетів з проведення різного рівня науково-теоретичних і науково-практичних заходів.
Став ініціатором з проведення щорічних майстер-класу з писанкарства (весною, перед Великоднем) та  виставки квіткових композицій (осінню, у переддень Покрови).
Виступав офіційним опонентом кандидатських дисертацій і, зокрема (Бойка Р. Ю. «особливості протидії українських греко-католиків релігійній політиці радянської влади у 1946 – 1989 рр.» (24 березня 2011 р., м. Острог), Лучаніна С. М. «Церковна реформа в російській імперії та її вплив на релігійне життя в Україні (XVIII – початок XX ст.), Якуніної К. І. «Християнські конфесії у волинській та Рівненській областях у 1944 – 1953 рр.» (12 листопада 2014 р., м. Острог), підготував більше двадцяти відгуків на автореферати тощо.
     Розробив навчально-методичні комплекс та в авторські курси лекцій з таких навчальних курсів, як «Священна біблійна історія: Пророчі книги» (у співавторстві), «Богословське релігієзнасвтво», «Іслам: історія, філософія, культура», «Панорама сучасного релігійного життя», «Біблійна ісагогіка та герменевтика», Візантологія та ін.
      За високі досягнення у науці, впровадження в навчально-освітній процес сучасних інноваційних технологій і методик навчання в умовах кредитно-трансферної системи освіти та навчання, за активну участь у громадсько-культурній діяльності та вагомий внесок у розвиток духовності й утвердження в Україні Єдиної Помісної Церкви нагороджений почесними відзнаками і зокрема: грамотою Чернівецького міського голови (2008 р.), грамотою обласного управління освіти Чернівецької ОДА (2010 р.), орденом Святих і рівноапостольних Кирила та Мефодія (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України № 235 від 24.06. 2009 р.), медаллю «За жертовність і любов до України» (Указ №7907 від 20.11. 2015 р.).

Праці:

 1. Унія та уніятизм: український вимір // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. І: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За загальною ред. д. філос. н. А. Колодного (гол. Ред.), д. і. н. О. Реєнта, д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л. Филипович, д. філос. н. С. Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 346 – 355;
 2. Історичні свідчення ролі та місця духовенства і мирян Львівської єпархії в унійних колізіях кінця ХVІ – початку ХVІІІ ст. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – № 17 (30). – С. 89 – 97;
 3. Становище Православ’я на Правобережній Україні у постберестейський період і причини переходу західноукраїнських єпархій на унію з Римом //     Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Рута, 2010. – № 1 (3). – С. 77 – 82;
 4. Українська Церква (Київська митрополія) і церковно-релігійна політика гетьмана Івана Самойловича // Українське релігієзнавство (Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). – К., 2011. – № 59. – С. 83 – 95;
 5. The recovery, specifics functioning and legalization of the orthodox hierarchy during the 1620s- 1630s. // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Рута, 2011. – № 2 (6). – С. 43 – 51;
 6. The consequences of Union of Brest and next Оutlooks of ecclesiastic and religious life of the orthodox in post-brest period // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Рута, 2012. – № 1 (7). – С. 43 – 49;
 7. Боротьба за легалізацію православної ієрархії Київської митрополії у 30-х рр. ХVІІ ст. // Волинські історичні записки: Зб. Наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2011. – Т. 7. – С. 20 – 27;
 8. Зовнішньополітичні пріоритети гетьмана Богдана Хмельницького і Українська Церква у першій половині XVІІ ст. // Наукові записки. Серія „Історичне релігієзнавство”. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 310 – 325;
 9. «Золота доба» Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-реліійного середовища у першій половині XVII століття // Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. За ред. проф. А. Колодного, Л. Филипович та П. Яроцького. – К.: УАР, 2013. – С. 143-157;
 10. Інкорпорація Української Церкви (Київської митрополії): релігійно-політичний проект на дві дії (дія І) // Богословський вісник: збірник наукових праць. – № 4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – С. 193-206;
 11. Інкорпорація Української Церкви (Київської митрополії): релігійно-політичний проект на дві дії (дія ІІ) // Богословський вісник: збірник наукових праць. – № 5. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – С. 182 – 193;
 12. Православно-католицький діалог другої половини ХVI – першої половини XVII століть: постаті та провідні тенденції // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колект. монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 143 – 157;
 13. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. За ред. проф. А. Колодного / Резюме: А. Колодний (голова) та ін. / Релігійні меншини України. – Т. 7. – К.: Укр. вид. консорціум, 2011. – С. 217 – 225;
 14. Уніатизм і проблеми удійності в епоху середньовіччя // Феномен релігії у творах античних і середньовічних мислителів: Колект. монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 282 – 303 с.;
 15. Митрополит Петро Могила і провідні тенденції «золотої доби» Київської Митрополії: церковно-релігійний контекст // Філософсько-богословська спадщина мислителів XVII-XX ст.: колект. монографія / за наук.ред член-кор. НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 166-185;
 16. Світоглядно-філософські джерела християнства. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2000. – 54 с.;
 17. Священна біблійна історія Старого Завіту: у 5-х томах. – Т. 3. Пророчі книги. Курс лекцій для вищих і середніх духовних навчальних закладів. – Чернівці: Рута 2001. – 270 с.;
 18. Релігієзнавство: Навчальний посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці: Рута, 2008. – 288 с.;
 19. Біблієзнавство. Навч.-метод. посібник Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 104 с.;
 20. Іслам: Вступ до історії та віровчення. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 112 с.;
 21. Візантологія: Практикум для проведення семінарських занять в умовах КТСОНП, 2012. – 272 с. (співавт.).
 22. Філософсько-теологічний факультет: історія та сучасність (1875-1940, 1993-2013 рр.): колект. монографія / гол. ред. член-кор. НАПН України В.О. Балух. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 224 с.
 23. ShkribliakМ.V.HetmanBohdanKhmelnystky’sprioritiesofforeignpolicyandtheUkrainianChurchinthefirsthalfof 17thcentury / М.V.Shkribliak // SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY. – 2013. – №1. – Р. 94-99.
 24. Українсько-російські непорозуміння на тлі сучасних викликів та наукових досягнень / М.В. Шкрібляк // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник КПБА УПЦ КП / ред..кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко). – К., 2013. – С. 340-371.
 25. «Золота доба» Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-релігійного середовища у першій пол. XVII століття // Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору. Науковий збірник . – К.: УАР, 2013 . – 504 с. Серія наукових збірників. Зб. № 5. За загальною редакцією д. філос. н. П. Яроцький, д. філ. н. Л. Филипович, д. філ. н. С. Кияка. – Київ, 2009 – 2013. – С. 143-157.
 26. Царські врата Московської патріархії – шлях до спасіння чи релігійно-політичної експансії // Держава і церква в новітній історії України / Збірник статей за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції «Держава і церква в новітній історії України» (21-22 листопада 2012 року). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка. – 2013р. – С. 75-83
 27. Митрополит Петро Могила і провідні тенденції «золотої доби» Київської митрополії: церковно-релігійний та національно-культурний контексти / М. В. Шкрібляк // Філософсько-богословська спадщина мислителів XVII – ХХ ст.: колект. монографія // за наук.  ред. член.-кор. НАПН України В. О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький  нац. ун-т, 2013. – С. 166 – 185.
 28. Становище православ’я в Правобережній Країні в пост-Берестейський період і фактори, які призвели до укладення союзу між єпархіями Західої України і Риму / М.В. Шкрібляк // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівецький національний університет: Рута, 2012. – №2 (8). – С.62-68.
 29. «Золота доба» Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-релігійного середовища у першій пол. XVII століття / М. В. Шкрібляк // Українське релігієзнавство (Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України). – К., 2013. – № 66. – С. 143-157.
 30. Православно-католицький діалог кінця XVI – XVII століть: постаті та провідні тенденції / М. В. Шкрібляк // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Рута, 2013. – № 1 (9). – С. 55 – 65.
 31. Юрисдикційні трансформації в Київській митрополії і проблеми національно-релігійної ідентифікації українського народу у другій половині XVI першій половині XVII століття / М. В. Шкрібляк // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Рута, 2013. – № 3-4 (11-12). – С. 31-42.
 32. Київський елекційний собор 1685 р. і обрання першого «московського» митрополита Київського і Галицького, і всієї Русі / М. В. Шкрібляк // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2013. – Том 1 (35). – С. 113 – 130.
 33. Поширення унійної доктрини у Руській православній церкві в  ранньомодерний період: причини та наслідки / М.В. Шкрібляк // Науковий Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 665-666. Філософія. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 161-171.
 34. Український національно-релігійний контекст православно-католицького діалогу епохи пізнього Середньовіччя / М. В. Шкрібляк // Мандрівець. Тернопіль: Видання Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія», 2013. – №4 (106). – С. 22-26
 35. Творча спадщина Мелентія Смотрицького та її роль у розвитку сучасного європейського релігійно-богословського дискурсу / М.В. Шкрібляк // Науковий Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 665-666. Філософія. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 295-300.
 36. Московсько-Константинопольська церковна дипломатія та інкорпорація Київської митрополії до складу Московської патріархії 1686 р. // Сумська старовина. Всеукраїнський науковий історичний журнал. – Суми: Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – № XL. – С. 5-21.
 37. Буковина шукає себе і знаходить у Православ’ї або Нариси з історії Православної церкви на Буковині // Часопис української історії / За ред. д.і.н. проф. А.П. Коцура. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С.106-108
 38. Пята колона в Україні: наслідки інкорпорації Київської митрополії до складу Московської патріархії / М. Шкрібляк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 638-639. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 133-145.
 39. Приєднання Київської митрополії до складу Московської патріархії:історична канва та канонічно-богословський аналіз / М.В. Шкрібляк// Богословський вісник. Збірник наукових праць – 2013. – №7. – С. 65-84.
 40. Провідні тенденції конфесіалізації церковно-релігійного середовища і проблеми ідентифікації українського народу за умов бездержавності (історичний досвід) // Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 30 – 31 травня 2013 р., м. Чернівці, 2013 р. – С. 134-137.
 41. Ідея Київського патріархату як форма стабілізації державно-церковних відносин у речі посполитій в постберестейський період / М.В. Шкрібляк // Гуманітарно-наукове знання. Розмаїття парадигм. – Матеріали конференції (14-15 жовтня 2013р. м. Чернівці). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 319-324.
 42. Нівеляція духовної влади в Київській митрополії за часів гетьмана Богдана Хмельницького / М. В. Шкрібляк // Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2013» 16-17 квітня 2013 р., Київ, 2013. – Ч. 5 – С. 263-265
 43. Нехай святиться ім’я Ваше / М.В. Шкрібляк // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 3(89). – С.168-172.
 44. Українська кров під Монте-Кассіно/ М.В. Шкрібляк // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 3(89). – С.182-185.
 45. До 1025-річчя Хрещення України-Руси: хто, що, як і навіщо святкує? / М.В. Шкрібляк // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 2(88). – 111-116.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster\‡GЦ-f@}Cщchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.