Оновлено
2018-02-19
09:02

Мизак Нестор Степанович

Мизак Нестор Степанович

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор історичних наук

Нагороди:

Публікації Мизака Н.С. за 2015 р.
       
1.1.    Монографії вітчизняні (виділити видання з грифом МОНУ)       
1. Мизак Н. «Підпільна графіка ОУН, УПА у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу» : монографія [Додаток до серії «За тебе, свята Україно». Книга тринадцята]. Нестор Мизак – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 328 с.     
1.2.     Українські академічні видання       
1. Мизак Н. УГКЦ і Майдан: «теологія звільнення» в дії / Н.Мизак// Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2015. – № 1-2 (17-18). – С. 169-178. 
2. Мизак Н. Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях: два століття в ім’я Бога і України / Н.Мизак// Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2015. – № 3 (19). – С. 91-101       
1.3.    Фахові видання       
1. Мизак Н.С. Михайло Грушевський про православно-унійні відносини в могилянську добу / Н. Мизак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. Випуск 754-755. Філософія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 182-188  
1.4.    Статті у збірниках наукових праць       
1. Мизак Н. Ми чули ці болі ще змалку / Н.Мизак // Малолітні політв’язні Тернопільщини. Книга Пам’яті. / Ред. і упор. І. Олещук; Вст. есе Н.Мизака. – Тернопіль: Джура, 2015. – С. 4-15
2. Мизак Н. Осмислення історії / Н. Мизак // Яловега С., Турчин О. Кривче. Село на пагорбах історії : нариси з історії. – Чернівці : Букрек, 2015. – С. 3-6     
3. Мизак Н. Андрей Шептицький про антропологічний аспект Божої і земної мудрості / Н. Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2015. – 3 (97) – С.105-113  
4. Мизак Н.С., Боднар В. Репресії совєтської влади проти Православної церкви на Буковині у 1944-1965 рр. // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2015. – 2 (96) – С.246-267.
5. Мизак Н.С. Дорогами життя Дмитра Костельного // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2015. – 3 (97) – С.283-284.
1.5.     Матеріали конференцій
    Міжнародні українські       

1. Мизак Н., Боднар В. Заборона УГКЦ на Буковині як спроба ліквідації релігійно-національного плюралізму в УРСР / Н. Мизак, В. Боднар // Світоглядно-ціннісне  самовизначення  людини. Толерантність:  соціально-смислові  варіації  та  євроінтеграційний контекст.  Матеріали  IV  Міжнародної  науково-практичної конференції молодих науковців (8-9 травня 2015 року). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 227-236  
1.6.    Всеукраїнські конференції       
1. Мизак Н.С., Боднар В. Проблеми розвитку Греко-Католицької Церкви у Східній Галичині в міжвоєнну добу ХХ ст. // «Українська Греко-Католицька Церква у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій» (до 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького та 70-ліття з дня ув’язнення патріарха Йосифа Сліпого): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2015 р.) , За заг. ред..Е.Бистрицької. – Тернопіль-Київ: Вектор, 2015. – С. 39-43
2. Мизак Н.С. Митрополит Андрей Шептицький про антропологічний аспект Божої і земної мудрості / Н. Мизак // Митрополит Андрей Шептицький – філософ, вчитель, праведник. Великий українець : матер. всеукр. наук. конф., Чернівці, 26 травня 2015. – Чернівці : Букрек, 2015. – С. 11-24  
1.7.    Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції       
1. Струк Н. Науковий керівник –проф. Мизак Н. С. «Львівський псевдособор» 1946 року: політико-ідеологічний контекст // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13 – 14 травня 2015 р.). – Чернівці, Чернівецький національний університет. – 2015. – С. 99-100 
1.8.     Робота в редколегії наукових видань       
Мизак Н.С. Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис.       
1.9.    Участь у виставках       
1. Мизак Н.С. «Підпільна графіка ОУН, УПА, повстанські світлини, графіка Івана Балана у книгах Нестора Мизака «За тебе, свята Україно»       

Тематика наукових досліджень:

Роль української православної і греко-католицької церков в боротьбі за утвердження української національної ідеї у ХІХ-ХХ століттях; історія релігієзнавчої і богословської думки в Україні; історія світової релігієзнавчої думки; етнологія релігії; визвольна боротьба ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу у ХХ столітті.


Курси, що читає:

Політологія релігії; етнологія релігії; історія світової релігієзнавчої думки; історія релігієзнавчої і богословської думки в Україні; релігієзнавство; Всесвітня історія.

Додаткова інформація:

     Народився 1 жовтня 1948 р. у с. Гермаківка Борщівського р-ну Тернопільської обл. Закінчив Гермаківську середню школу (1966). У 1966-1967 рр. навчався у Чернівецькому технічному училищі №1, де здобув спеціальність токаря. 1967-1970 рр. служив у секретному підрозділі штабу 153 ракетної бригади Прикарпатського військового округу. Після демобілізації працював будівельником у тресті "Чернівецьбуд" (1970-1975). Одночасно навчався на вечірньому відділенні історичного факультету Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича (1971-1977). 1975-1976 рр. − науковий працівник відділу народних музеїв Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 1976-1989 рр. згідно плану ОУН "Дажбог" увійшов і працював  на різних посадах ідеологічного відділу апарату Першотравневого райкому Компартії України м. Чернівці. 1989-2002 рр. – викладач суспільних дисциплін Чернівецького будівельного технікуму. 2002-2007 − доцент-викладач Чернівецького фінансового-юридичного інституту. З 2007 р. − на посаді доцента, 2013 р. − професора кафедри релігієзнавства та теологіїї Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Доктор історичних наук (2012). Тема кандидатської дисертації: «Південне Галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у 1939-1953 рр.» (2000); докторської: «Боротьба УПА − «Захід» і збройного підпілля ОУН на західноукраїнських землях (1942-1960 рр.)» (2011). Заступник декана з навчально – методичної роботи (2013), член редколегії журналу «Буковинський журнал» (2013), спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій на історичному факультеті університету (2013). Автор 20-ти наукових і науково-популярних монографій, 8-ми наукових посібників і методичних рекомендацій для студентів університету, близько 200 наукових і науково-популярних статей. Двічі лауреат літературної премії ім. Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Мюнхені (м. Нью-Йорк, США (2000, 2002). Лауреат Всеукраїнської громадської премії імені полковника УНР Якова Гальчевського (отамана "Орла") "За подвижництво у державотворенні"(2007). Подяка від ОУН та  Світового Ювілейного комітету з  відзначення Року Степана Бандери  "За активний внесок у відзначення 100-річчя від дня народження  та 50-річчя загибелі  видатного державника Провідника ОУН Степана Бандери"(2010).  Нагороджений ювілейними медалями Всеукраїнського братства ветеранів УПА, грамотами держадміністрацій Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей (2002, 2005, 2007). Подяка Міністерства освіти,за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалісті та плідну науково-педагогічну дільність (1 жовтня 2015 р.).
     Праці (монографії):

 1. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН-УПА. – Чернівці: Буковина, 1998. – 446 с.;
 2. Чортківський надрайон ОУН. Книга друга. – Чернівці, 2000. – 416 с.;
 3. Заліщицький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА. Книга третя. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – 418 с.;
 4. друге видання третьої книги. – Чернівці, 2004;
 5. Бучацький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА. Книга четверта. – Чернівці: Букрек, 2004. – 400 с.;
 6. Кам’янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА. Книга п’ята. (співавтор Василь Горбатюк). – Чернівці – Хмельницький – Торонто: Букрек, 2006. – 352 с.;
 7. Бережанський повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА (Козівський район). Книга шоста. – Чернівці: Букрек, 2007. – 466 с.;
 8. УПА-«Захід» і збройне підпілля ОУН у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу у 1942-1960 рр. Книга сьома. – Чернівці – Торонто: Прут, 2011. – 436 с.;
 9. УПА –«Захід» у фотографіях. Книга восьма. – Чернівці: Рута, 2013. – 438 с.;
 10. Добром нагріте серце. – Нью-Йорк – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 268 с.;
 11. Курінний УПА «Бистрий» України герой. – Чернівці – Торонто: Букрек, 2007. – 274 с.;
 12. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини» (співавтор Юзеф Зімельс). – Чернівці: Букрек, 2008. – 104 с.;
 13. І я піднімав Червону Калину. Спогади дивізійника Григорія Мельничука. – Чернівці – Брадфорд: Букрек, 2008. – 210 с.;
 14. Село на нашій Україні. (співавтори І. Балан, І. Романський). – Чернівці: Букрек, 2009. – 448 с.;
 15. Село – душа народу. – Чернівці – Торонто: Прут; 2011. – 364 с.; Повстанська муза. – Чернівці – Торонто: Прут, 2011. – 292 с.;
 16. Степан Бандера – соборник святої волі. – Чернівці – Торонто: Прут, 2011 – 310 с.;
 17. Поцілунок Юди. Агентурна робота МДБ, МВС проти ОУН, УПА. – Чернівці – Торонто: Прут, 2011. – 222 с.;
 18. Українська Голгофа. Уманський розстріл 1941р. – Чернівці: Рута, 2011. – 200 с.;
 19. Українська кров під Монте-Кассіно. Боротьба українців у лавах польської армії В. Андерса проти німецького нацизму. – Чернівці: Рута, 2013. – 276 с.;
 20. Сурма кликала до бою. – Чернівці: Рута, 2013. -320.
 21. Українська кров під Монте-Кассіно // Нестор Мизак. – Чернівецький національний університет: Рута, 2013. – 274 с.
 22. Філософсько-теологічний факультет. Історія і сучасність / Нестор Мизак // колективна монографія за наук.ред. член.-кор. НАПН України Балуха В.О. – Чернівецький національний університет: Рута, 2013. – 224 с.
 23. Митрополит Йосиф Сліпий у документах каральних органів СРСР / Нестор Мизак // Філософсько-богословська спадщина мислителів ХVII-ХХ ст. // колективна монографія за  наук. ред. член.-кор. НАПН України Балуха В.О. – Чернівецький національний університет: Рута, 2013. – С. 282-299.

Наукові посібники і методичні рекомендації:

 1. Політологія релігії (посібник з грифом МОН). – Чернівці: Рута, 2010. – 200 с.;
 2. Основи етнології. Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 71 с.;
 3. Історія релігієзнавчої та богословської думки в Україні. Навч.-метод. посібник. – Чернівці, 2008. – 88 с.;
 4. Історія світової релігієзнавчої думки. Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Рута. – Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.;
 5. Етнологія релігії. Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Рута. – Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.;
 6. Новітня історія України. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Чернівці, 2007. – 70 с.;
 7. Історія України з найдавніших часів до кінця XVII століття. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Чернівці, 2007 – 66 с.;
 8. Актуальні проблеми історії визвольної боротьби ОУН, УПА за незалежність України. Методичні рекомендації до спецкурсу. – Чернівці, 2006. – 64 с.;

Упорядник матеріалів:

 1. Збірка газетних і журнальних матеріалів на світлу пам’ять ректора Українського Вільного Університету у Мюнхені д-ра Петра Гоя. – Нью-Йорк – Чернівці, 2005. – 182 с.;
 2. Збірка газетних і журнальних матеріалів про вбивство Степана Бандери у 10 томах. – Нью-Йорк – Чернівці, 2003. – 2881 с.

Статті:

 1. Релігійний антропоцентризм і біблійні мотиви у творчості Тараса Шевченка / Н. Мизак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – № 2 (10).
 2. Діяльність Богословського наукового товариства УГКЦ у 1923- 1939 рр. / Нестор Мизак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівецький національний університет: Рута, 2013. – №3-4 (11-12). – С.104-112.
 3. Середньовічні хроніки про Святе Світло у Гробі Господньому / Нестор Мизак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівецький національний університет: Рута, 2012. – №2 (8). – С.48-55.
 4. ОУН у важких умовах підпільноїпраці / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2012. – 4(86). – С.73-81.
 5. Боротьба митрополита Андрея Шептицького за зміцненняфундаменталізмуукраїнської греко- католицької церкви у 1920-1939 рр. /Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2012. – 4(86). С.138-147.
 6. Катехизм УГКЦ про християнське бачення суспільного буття / Н. Мизак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 638-639. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С.125-132.
 7. Протиборство ОУН з радянськими спецслужбами МДБ-КДБ / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 1(87). – С. 108-118.
 8. Проблеми розвитку укаїнської греко-католицької церкви у східній Галичині міжвоєнну добу ХХ ст. / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 1(87). – С. 134-142.
 9. Християнські ідеї у творчості Тараса Шевченка / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 2(88). – С. 47- 58.
 10. Припинення діяльності збройного підпілля ОУН і переслідування учасників боротьби / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 2(88). – С. 117-131.
 11. Загальні втрати ОУН-УПА у 1942-1960 рр. / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 3(89). – С.114-123.

Література:

 1. Тернопільський енциклопедичний словник. − Тернопіль: Збруч. − 2005. − Т. 2. − С. 507-508.;
 2. Фундація Українського Вільного Університету // Буклет. − Відень – Прага − Мюнхен. – 2002, 2005.;
 3. Повідомлення Фундації Українського Вільного Університету (США) // Літературна Україна. − 2000. − 27 січ.;
 4. На кращі твори україністики // Шлях перемоги.−2000.−9 лют.; За тебе, свята Україно // Визвольний шлях. (Канада). − 1999.− 27 − 28 черв.;
 5. В пошану героям // Жіночий світ (Канада). − 2000. – ч. 3 - 4 берез − квіт.;
 6. Світ визнає, а свої вдають, що оглухли // Василь Сарака // Час. -2000. − 4 лют.;
 7. Добром нагріте серце // Національна трибуна (США). − 2003.− 14 груд.;
 8. З ініціативи Нестора Мизака // Вільне життя (Тернопіль). − 2002. − 14. − трав.;
 9. Презентація книжки // Америка (США). − 2003. − 29 – лист.;
 10. Презентація книжки // Свобода (США). − 2004. − 9 січ.;
 11. Подарунок для історичного факультету Чернівецького національного університету // Америка (США). − 2004. − 12черв.;
 12. Книжки надіслані до бібліотеки "Свобода" // Свобода (США) − 2004 − 8 серп.;
 13. На клич твій святий / В.Горбатюк // Подільські вісті (Хмельницький). − 2005. − 22 лип.;
 14. Нестор Мизак літописець визвольних змагань / О.Ліберний // Свобода Тернопіль). – 2005. – 30.- лип.;
 15. Нове видання. За тебе, свята Україно // Гомін України (Канада). − 2005. − 12верес.;
 16. Нове видання // Національна трибуна (США), − 2005. – 9. – жовт.;
 17. Печерні таємниці УПА // Україна молода. − 2005.−24−груд.;
 18. Рецензія.За тебе,святаУкраїно / КосминЧорній // Мета (Австралія). − 2005. − ч. (98). − лип. − серп.;
 19. Духовне поле Борщівщини / Галицький вісник (Борщів Тернопільської обл. - 1999. – 21 - серп.;
 20. Нелегкий шлях історика / І. Буркут // Буковинський журнал, 2008, №2. - С. 232 - 237;
 21. Добродій / М. Цвірінько // Відродження.-2012. - 21- черв.;
 22. Нестор Мизак // Н. Мизак. Курінний УПА «Бистрий” України герой. − Чернівці−Торонто: Букрек, 2007. − С. 273;
 23. Нестор Мизак // Н.Мизак. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини. − Чернівці: Букрек, 2008. - С.102;
 24. Нестор Мизак // Н. Мизак. І я піднімав Червону Калину.Спогади дивізійника Григорія Мельничука. – Чернівці − Брадфорд: Букрек, 2008. − С. 207 − 208;
 25. Нестор Мизак // Н. Мизак. Повстанська муза”. − Чернівці − Торонто: Прут; 2011. С.290−291;
 26. Нестор Мизак // Н. Мизак. Поцілунок Юди. Агентурна робота МДБ, МВС проти ОУН, УПА. − Чернівці − Торонто: Прут − С. 220 - 221;
 27. Нестор Мизак // Н. Мизак. Українська кров під Монте- Кассіно. Боротьба українців у лавах польської армії В. Андерса проти німецького нацизму. – Чернівці: Рута, 2013. − С. 273−274;
 28. Кінофільм. За тебе, свята Україно / А. Фантух Чернівецька обласна телерадіокомпанія. - Чернвці, 2002, − 40 хв.;
 29. Ігор Буркут. Боротьба в підземеллях / І. Буркут // Буковинський журнал. – 2009. – № 1 − 2. − С. 295 − 297;
 30. Ігор Буркут. Via dolorosа: Чортків – Умань 1941 / І. Буркут // Буковинський журнал. – 2012.−2 (84). − С. 266 − 271;
 31. Ігор Буркут.У пошуках історичної правди / І. Буркут // Буковинський журнал. − 2011.− 3.− С. 294 - 299;
 32. Ігор Буркут. Мала Батьківщина – частина великої Вітчизни / І. Буркут // Буковинський журнал. − 2010. − 1. − С. 266 − 268. Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін. "Повстанська розвідка діє точно і відважно…" // М.В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін. − Київ, 2008. − С. 162;
 33. Степан Бандера. Документи і матеріали (2006 - 1930 рр.) / упорядник Микола Посівнич. – Львів, 2006. − С. 197;
 34. Літопис УПА. Документи і матеріали. – Київ - Торонто, 2012. − Том 19 (Нова серія). − С.16; Володимир Довганюк. Наша доля / В. Довганюк − Тернопіль, 2013. − С. 2;
 35. Віталій Манзуренко, Василь Гуменюк. Рейд УПА в Румунію 1949 р. // В. Манзуренко, В. Гуменюк. − Львів − Рівне, 2007.−С. 33;
 36. Іван Балан. Каталог творів.− Чернівці, 2007.− С.11,15-17,20−24,26−28;
 37. Володимир Пукач, Ігор Олещук. За свободу і соборність // В. Пукач, І Олещук. - Тернопіль: "Новий колір", 2007 − С.2;
 38. Олександр Іщук. Молодіжні організації ОУН (1939 − 1955 рр. // О. Іщук. Літопис УПА. Бібліотека: Торонто − Львів, 2011. − Том 11. −С. 22, 23, 86;
 39. Ігор Олещук. Шлях до прозріння // І. Олещук. − Тернопіль: Джура, 2011. − С. 127 − 129, 163 − 167;
 40. Богдан Савка. Забути не маємо права // Б.Савка. − Тернпіль, 2000. − С. 289;
 41. Олег Клименко, Сергій Ткачов. Українці в поліції в дистрикті "Галичина" (Чортківський округ) // Б. Клименко, С. Ткачов, Харків Ранок – НТ, 2012 – С.4,12;
 42. Микола Шкрібляк. Українська кров під Монте- Кассіно // Шлях Перемоги. – 2013-24-лип.

 Тематичний покажчик праць Н.С. Мизака, опублікованих у засобах масової інформації (ЗМІ)
Релігієзнавство

 1.  Батько “Руської Бесіди” // Чернівці. – 1991.-21 серп.
 2.  Великдень на Колимі // Час 2000. – 2004. – 8 квіт.
 3.  Відгуки операції “Собор” // Галицький вісник. Газета Борщівського р-  ну Тернопільської обл. – 1992. – 2 берез.
 4.  В імперських тенетах // Буковинське віче. – 1992. – 2 квіт.
 5.  Вчений у митрополичій мантії // Вільна бесіда. – 1990. – 19-26 жовт.
 6.  Довга дорога до храму // Буковина. – 1992. – 23 трав.
 7.  “З Різдвом святим – будьмо здорові” // Буковина. – 1992. – 6 січ.
 8.  Заплакала Божа Матір // Буковина. – 1993. – 6 жовт.; Нова Зоря. – 1991. – 19 трав.; Наша дорога (журнал Ліги Українських Католицьких Жінок Канади). – 1999. – №3. – С. 6-7.
 9.  Місія // За вільний край. – 1991. – 10 серп.
 10.  На службі Культу, або кому служила Російська православна церква // За вільний край. Газета Борщівського р-ну. – 1990. – 20 жовт.
 11.  Назвімо речі своїми іменами // Буковина. – 1992. – 1 верес.
 12.  Не обминати історичних фактів // Радянська Буковина. – 1991.-22 січня.
 13.  Останній ректор // За вільний край. –1991.–21 верес.
 14.  Просвітитель з Берегомета // Буковина. – 1995. – 8 берез.
 15.  Пам’яті останнього ректора // Нова Зоря. – 1992. – 14–15-16. - квіт.
 16.  Поспішімо до Хрещатика // Буковина. – 1991.-29 берез.
 17.  Руська Бесіда // Мол. буковинець. – 1990. – №11.
 18.  Символ національної честі // Буковина. – 1998. – 17 січ.
 19.  Собор нації // Буковина. – 1996. – 10 квіт.
 20.  У якій церкві охрещено Кобзаря? //Галицький вісник. – 1992. – 7 берез.
 21. Українська Церква на Буковині // Вільна бесіда. – 1991.-29 берез. – 5 квіт.
 22.  Українка, що стала святою німецької нації // Шлях Перемоги. – 2005. – 1 січня.; Свобода слова (Чернівці). – 2004. – 18 берез.; Нова Зоря. – 2004. – 9 квіт.
 23.  Щоб у молитві серце не спало // Мол. буковинець. – 1993. – 28 берез.

Історія України

 1.  Бандократія//Галицький вісник. – 1993. – 30 січ.
 2.  Базар // Буковина. – 1994. – 14 груд.
 3.  Бій під Крутами // Буковина. – 1993. – 28 січ.
 4.  Болюча втрата. Некролог // Шлях Перемоги. – 2008. – 24 верес.
 5.  Будь славен вовік, Богдане! // Буковина. – 1995. – 13 верес.
 6.  Було колись у Гермаківці. Перші фестини // За вільний край. – 1990. – 29 груд.
 7.  Було колись у Гермаківці. Лицарі “Просвіти” // За вільний край. – 1991. – 13 квіт.
 8.  Було колись у Гермаківці. Українська кооперація // За вільний край. – 1991. – 7 верес.
 9.  Було колись у Гермаківці. Берегиня // За вільний край. – 1991. – 15 черв.
 10.  Було колись у Гермаківці. Жертви сталінізму // За вільний край. – 1991.      – 5 лют.
 11.  Вільний університет // Буковина. – 1991. – 9 жовт.
 12. 12       Він носив Україну у серці // Буковина. – 1996. – 25 трав.
 13.  В бій за волю ішли галичани // Надзбручанська правда. – 1990. – 1 верес.
 14.  Врятуймо слово // Буковина. – 1992. – 15 лют.
 15.  Врятуймо Троянові вали // За рідний край. – 1991. – 28 трав.; Галицький вісник. – 1992. – 2 трав.
 16.  Гетьманська непоборна сила // Буковина. – 1997. – 16 квіт.
 17.  Глибоко сумуємо. Некролог // Шлях Перемоги. – 2006. – 5 квіт.
 18.  Дивізійники // За вільний край. – 1991. – 27 лип.
 19.  Директорія // Буковина. – 1992. – 17 квіт.
 20.  Договір, що не приніс миру // Буковина. – 1998. – 25 лист.
 21.  До чого додумалась Дума? // Буковина. – 1996. – 20 берез.
 22.  Дух мужності у спорті плекали. Рецензія, співавтор Павло Михайлина // Час 2000.–2004.-31 січ.
 23.  З любов’ю до України // Буковина. – 1996. – 23 берез.
 24.  З тюрми народів на волю // Буковина. – 1991.–3 груд.
 25.  З роси і води // Шлях Перемоги. – 2006. – 28 черв.
 26.  Закон прав і вольностей // Буковина. – 1996. – 27 квіт.
 27.  Забуті онуки // Мол. буковинець. – 1993. – 9-15 трав.
 28.  За незалежність на Чорному морі // Буковина. – 1992. – 16 січ.
 29.  За срібну землю // Буковина. – 1996. – 13 берез.
 30.  Замість вінка над могилою. Некролог //Галицький вісник. – 1992. – 11 січ.
 31.  Задля великої мети // Буковинське віче. – 1994.
 32.  Зганьблені клейноди // Буковина. – 1992. – 3 січ.
 33.  Іван Масовець. Некролог // Нація і держава. – 2006. – 11 квіт.
 34.  Іншого вибору не бачу // Радянська Буковина. – 1991.–20 лют.
 35.  Кам’янець–Подільський фенікс // Заповіт (Тернопіль). – 1991. – 16 трав.
 36.  Кому це вигідно?.. // Радянська Буковина. – 1991. – 7 серп.
 37.  Крах ілюзій // Буковина. – 1992. – 27 жовт.
 38.  Книга про жертводавців // Шлях Перемоги. – 2007. – 25 лип.
 39.  Маківка – символ стрілецької слави // Буковина. – 1997. – 2 лип.
 40.  Мій дід був секретарем Центральної Ради // За вільний край. – 1991. – 13 лип.
 41.  На стороні державності // Буковина. – 1991.–22 лист.
 42.  На мінах сповільненої дії // Буковина. – 1994. – 13 лип.
 43.  Національний день Матері // Шлях Перемоги. – 1994. – 14 трав.
 44.  Націоналіст // Нація і держава. – 2005. – 7 лист.
 45.  Нашого квіту по всьому світу // Радянська Буковина. – 1991. – 16 серп.
 46.  “Не можна зупинити Націю...” // Буковина. – 1994. – 16 лют.
 47.  Не культ, а дух генія // Буковина. – 1994. – 5 берез.
 48.  Останній оплот УНР // Буковина. – 1997. – 12 берез.
 49.  Отаманщина // Буковина. – 1996. – 25 груд., 18 груд., 20 груд., 28 груд.
 50.  Після Бродів // Мол. буковинець. – 1993. – 11–17 лип.
 51.  Поклоняюсь Україні // Буковина. – 1994. – 29 жовт.
 52.  Про що не сказав кореспондент Татарський // Надзбручанська правда. – 1990. – 16 черв.
 53.  Сватання Тимоша Хмельницького // Мол. буковинець. – 1991.–7 верес.
 54.  Слава не вмре // Буковина. – 1993. – 18 верес.
 55.  Супроти чужинців // Галицький вісник. – 1991.–27 серп.; Мол. буковинець. 1991. – 3 серп.
 56.  Так говорив Донцов // Буковина. – 1993. – 19 січ.
 57.  “Так!” – самостійній Україні // Буковина. – 1993. – 30 лист.
 58.  Традиції та історія українського спорту. Рецензія. Співавтор П. Михайлина // Шлях Перемоги. – 2004. – 1 верес.
 59.  Трагедія, що стала гордістю // Буковина. – 1996. – 31 січ.
 60.  У державі не сміє бути сваволі // Буковина. – 1993. – 15 груд.
 61.  Україна в огні. (На хресному шляху Другої світової...) // Буковина. – 1994. – 28 верес.
 62.  Україна переймає всі зобов’язання щодо Чорноморської фльоти // Чернівці. – 1992.– 10 лип.
 63.  Українські гроші // Вільна бесіда. – 1990. – 5 жовт.
 64.  Хай святиться ім’я Твоє // Буковина. – 1994. – 7 трав.
 65. Чекають реабілітації // Мол. буковинець. – 1991.–6 лип.
 66.  Чехи і українці // Мол. буковинець. – 1993. – 6–12 черв.
 67.  Шлях до волі // Буковина. – 1997. – 16 лип.
 68.  Чи стануть перед судом? //Галицький вісник. – 1992. – 22 лют.
 69.  Чи діждемось Вашінгтона? // Буковина. – 1993. – 10 квіт.
 70. Історія ОУН, УПА
 71. Безсмертні герої //Галицький вісник. – 1992. – 4 лип.
 72.  Буковинська Троя. Репресивна діяльність радянського окупаційного режиму на Північній Буковині та оборонні дії УТІА (1944–1947 рр.) // Університетський вісник. – 2008. – №6. – С. 8–9; №7. – С. 8–9.
 73. “Він буде великий в очах Господніх” //Галицький вісник. – 1992. – 10 жовт.
 74.  Велика депортація // Нація і держава. – 2005. – 25–31 жовт.; Шлях Перемоги. – 2005. – 19 жовт.
 75.  Вознісся на Небо його лицарський дух. До 10–річчя Романа Шухевича // Основа. Ukrainian–Canadian Magazine. – 2007. – лип. – С. 16–18; Вечірні Чернівці. – 2007. – 28 черв.; Подільські вісті (Хмельницький) – 2007. – 21 черв.; Нова Зоря (Івано–Франківськ). – 2007. – 22 черв.; Свобода (Тернопіль). – 2007. – 20 черв.
 76.  Гартована духом //Галицький вісник. – 1992. – 11 квіт.
 77.  “Де йшли два, туди най іде третій” //Галицький вісник. – 1992. – 28 бер.
 78.  Де ви, кати мого народу? //Галицький вісник. – 1992. – 26 верес.
 79.  Державницький Акт 30 червня 1941 р. // Нація і держава. – 2005. – 4 лип.
 80.  Жертви сексотства//Галицький вісник. – 1992. – 19 верес.
 81.  За законами червоного терору //Галицький вісник. – 1992. – 19 верес.
 82.  Забута пісня //Галицький вісник. – 1992. – 22 серп.
 83.  Задля святої мети // Буковина. – 1992. – 1 груд.
 84.  Зв’язковий “Шалій”. Східняк “Шура” //Галицький вісник. – 1993. – 30 січ.
 85.  Листівки визвольної боротьби //Галицький вісник. – 1992. – 14 жовт.
 86.  Лицар чину //Галицький вісник. – 1992. – 25 лип.
 87.  Не для себе ми жили //Галицький вісник. 1992. – 21 лист.
 88.  Непереможні “Сірі вовки” // Нація і держава. – 2005. – 11–17 жовт.
 89.  “Никаких следов в тюрьме не осталось” // Буковина. – 1995. – 15 лют.
 90.  Поет з покоління героїв УПА // Нація і держава. – 2005. – 15 серп.
 91.  Повстанські листівки // Буковина. – 1992. – 13 жовт.; Голос України. – 1993. – 14 лип.
 92.  Полководець непереможної армії // Буковина. – 2007. – 3 лип.
 93.  Повстанська Мати // Галицький вісник. – 1992. – 23 трав.
 94.  Правда про “Нахтігаль” // Мол. буковинець. – 1993. – 20–26 черв.
 95.  “Приняты меры к неразглашению об убийстве” //Галицький вісник. – 1997. – 4 жовт.
 96.  Провідник лицарів безсмертних //Галицький вісник. – 1992. – 4 квіт.
 97. Рефлексії на 19–й том Літопису УПА // Буковина. – 1993. – 13 лист.
 98.  Розкол в ОУН // Мол. буковинець. – 1991. – 7 верес.
 99.  Служили два повстанці //Галицький вісник. – 1992. – 29 серп.
 100.  Стремління до волі //Галицький вісник. – 1992. – 12 груд.
 101.  Упізнані герої // Нація і держава. – 2005. – 30 трав.

Бандерознавство

 1.  Бандери славетний рід //Галицький вісник. – 2004. – 11 черв.
 2.  За волю України з родини Бандерів загинуло вісім осіб // Нова доба (Бучач). – 2004. – 28 трав.
 3.  Маловідоме з життя родини Ярослави Бандери // Дзвін Севастополя. – 2004. – 7–9 верес.; Нація і держава. – 2004. – 24–30 серп.; Свобода (Тернопіль). – 2004. – 18 трав.
 4.  Народ Степана Бандери житиме вічно // Буковина. – 2008. – 26 груд.
 5.  Пам’яті родини Бандерів // Колос. – 2004. – 22 трав.
 6.  Провідник // Нація і держава. – 2009. – 1 січ.
 7.  Провідник нації. До 100–ліття від дня народження Степана Бандери /7 Університетський вісник. – 2009. – №1–2. – С. 10–11.
 8.  Про що розповіла світлина // Ратуша. – 2004. – 29 квіт.
 9.  Родина Бандерів // Національна трибуна (США). – 2004. – 13 черв.; Нова Зоря. – 2004. – 23 квіт.; Шлях Перемоги. – 2004. – 2 черв.; Гомін України (Канада). –
 10. – 20 верес.
 11.  Стратег нації // Час. – 2008. – 25 груд.; Буковинський журнал. – Чернівці, 2009. – 1–2. – С. 52–60; Подільський кур’єр. – 2008. – 31 груд.; Нова Зоря (Івано– Франківськ). – 2009. – Ч. 1–2.
 12.  Центр духовного гарту // Шлях Перемоги. – 2006. – 1 лист.; Нація і держава. – 2006. – 14 лист.
 13.  Ярослава Бандера з дому Опарівських // Час 2000. – 2004. – 22 квіт.
 14. Буковинознавство
 15.  Буковинське “москвофільство” // Заповіт. – 1991.–20 черв.
 16.  “Вірю у моїй розпуці в краще майбутнє” // Чернівці. – 1991.–6 верес.
 17.  Драматичні роки становлення // Радянська Буковина. – 1990. – 20 черв.
 18.  Долі, проіспитовані часом // Буковина. – 1991.–4 верес.
 19.  З вірою у воскресіння // Буковина. – 1991. – 15 жовт.
 20.  За Україну, за її волю // Мол. буковинець. – 1993. – 19–25 груд.
 21.  Знищені, але не скорені... //Галицький вісник. – 1992. – 20 черв.
 22.   покликала Україна // Мол. буковинець. – 1993. – 19–25 верес.
 23.  Книга, вирвана з німоти // Буковина. – 1997. – 22 січ.
 24.  “Кобзар” Василя Сімовича // Радянська Буковина. – 1991. – 25 трав.; За вільну Україну. – 1991.–25 трав.
 25.  Марки Миколи Івасюка // За вільну Україну. Незалежний часопис Львівської обл. – 1991.–4 жовт.; Радянська Буковина. – 1991.–26 черв.
 26.  Мені здається, що на Буковині люди інші // Буковина. – 1991.–30 жовт.
 27.  Не будьмо рабами долі // Буковина. – 1991. – 3 жовт.; Буковина, рік 1991. – Чернівці: Прут, 1993. – С. 111–114.
 28.  Ольжич і Буковина // Українське слово. – 1994. – 12 січ.; Буковинське віче. – 1994. – 8 черв.
 29.  Пробудження // Буковина. – 1991.–2 верес.
 30.  Посланці до гетьмана // Буковина. – 1993. – 3 лист.
 31.  Скривджені, але не скорені // Буковина. – 1991. – 19 верес.
 32.  Супроти тьми неволі // Буковина. – 1993. – 8 груд.
 33.  Хочемо до України // Буковина. – 1996. – 2 жовт.
 34.  Чий він слуга? // Вільна бесіда. – 1990. – 2–9 серп.
 35.  У відсвіті Хотинської битви // Вільна бесіда. – 1990. – 1–14 груд.

Персоналії
Доктор Петро Ґой – ректор УВУ

 1. Добрий слід на землі // Свобода (СІЛА). – 2003. – 14 лист.
 2. Добром нагріте серце // Свобода. – 2006. – 22 лип.
 3. Довкола серця, нагрітого добром // За вільну Україну. – 2004. – 10 черв.
 4. Жив для Бога і України // Міська Брама (Підгайці). – 2005. – Ч. 1(5) трав.
 5. І горів, і яснів, і страждав // Чернівці. – 1991.–29 трав.
 6. І горів, і яснів, і страждав для України // Шлях Перемоги. – 2004. – 4 лип.; Національна Трибуна (США). – 2004. – 4 лип.; Америка. – 2004. – 24 лип.
 7. Людина доброї волі // Шлях Перемоги. – 2006. – 26 лип
 8. Св. п. П. Ґой – людина доброї волі // Свобода. – 2006. – 1 верес.
 9.  Пам’яті доктора Петра Ґоя // Національна трибуна. – 2003. – 5 жовт.; Шлях Перемоги. – 2003. – 5 жовт.

Відгуки, публікації та рецензії на статті і монографії Н.С. Мизака

 1. Алексієвець М., Поліщук Ю. За тебе, свята Україно. Рецензія // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету    ім.    В.Гнатюка. Серія історія. Випуск IX, 1999. – С. 205–206.
 2. Баранюк Р. Пам’ять кличе //Галицький вісник. – 1995. – 9 верес.
 3. Білинський Д. За тебе, свята Україно // Тернопільська газета.    –    2000.жовт.
 4. Бібліотеці допомагають меценати // Колос. – 2004. – 22 трав.
 5. Брик М. За тебе, свята Україно // Світ Академії (Львів). – 2006. – Ч. 7–8. – серп.
 6. Борцям за волю України // Дзвони Підгір’я. – 2000. – серп.
 7. Буркут І. Боротьба у підземеллях. Рецензія на книгу “Дух одвічної стихії і голосу крові” // Шлях Перемоги. – 2008. – 30 лип.; Галицький вісник. – 2008. – 4 лип.; Свобода (Тернопіль). – 2008. – 8 лип.; Університетський вісник. – 2008. –№9. – верес. – С. 21.
 8. Буркут І. На повний голос // Час. – 2000. – 1 верес.
 9. Бучка Ф. “За тебе, свята Україно” //Галицький вісник. – 1998. – 14 лист.
 10. Ваша слава ще стане гучною. Відгук на книгу “За тебе, свята Україно” // Фортеця (Кам’янець–Подільський). – 2007. – 26 січ.
 11. Вербич В. Сувора правда, зігріта вірою // Луцький замок. – 1998. – 31 груд.
 12. Визнано за кордоном // Буковина. – 2000. – 16 лют.
 13.  Відновлено могилу //Галицький вісник. – 1996. – 15 черв.
 14.  Відбулась конференція // Шлях Перемоги. – 1998. – 29 лип.
 15.  Він жив для України // Буковина. – 2007. – 28 червня.
 16.  Вітаємо лауреатів // Шлях Перемоги. – 2002. – 28 лют.
 17.  Вітаємо Нестора Мизака // Галицький вісник. – 2000. – 19 лют.
 18.  Вічна їй пам’ять (Оксана Єленюк–Сулятицька). – 2002. – 26 верес.
 19.  Войтухів Марія. Хто словом освячує душі // Галицький вісник. – 2002. – 4 жовт.
 20.  Гайдамаха А. Курінний УПА “Бистрий” – України Герой. Рецензія // Шлях Перемоги. – 2007. – 25 лип.
 21.  Галаса Василь, “Орест, “В’юн”. “За тебе, свята Україно” // Шлях Перемоги. 1999. – 24 лист.
 22.  Галаса Василь. “За тебе, свята Україно”. Під такою назвою вийшла книга Нестора Мизака 1998 р. у Чернівцях // Визвольний шлях. – 1999. – 28 лип.
 23.  Галаса Василь. Героїка боротьби оживає // Шлях Перемоги. – 2000. – 20 верес.
 24.  Галаса Василь. За тебе, свята Україно // Шлях Перемоги. – 2001. – 14 лют.
 25.  Горбатюк В. На клич твій святий. Відгук на книги “За тебе, Свята Україно” II Подільські вісті. – 2005. – 22 лип.
 26.  Гоць Петро. Цінний дарунок музеєві Степана Бандери в Дублянах // Шлях Перемоги. – 2003. – 11 черв.
 27.  Данилюк П. Хто відповість за злочини // Колос (Заліщики). – 2004. – 22 трав.
 28.  Данилюк П. У музеї Степана Бандери //Галицький вісник. – 1999. – 3 лип.
 29.  “Добром нагріте серце” // Національна трибуна (США). – 2004. – 8 серп.; Надіслані книжки // Лемківщина (США). – 2004. – Ч. 1. – С. 28.
 30.  “Добром нагріте серце”. Новинки на книжковій полиці // За вільну Україну 2004. – 18 трав.
 31.  Добржанський О. Винищена еліта // Час 2000. – 2005. – 3 черв.
 32. Добржанський О. За тебе, свята Україно. Книга 4 // Шлях Перемоги. – 2005. – 5 жовт.; Нація і держава. – 2005. – 5–18 лип.
 33.  Добржанський О. Бучачани у визвольній боротьбі ОУН–УПА // Америка. – – 17 верес.
 34.  Дню Незалежності присвячується // Фортеця (Кам’янець–Подільський).  – 24 серп.
 35.  Еппель Веніамін. Чи не помилка // Українське слово. – 1994. – 24 лют.
 36.  З ініціативи Нестора Мизака // Вільне життя. – 2002. – 14 трав.
 37.  З книгою “Історія ОУН–УПА Борщівщини” можна буде невдовзі познайомитися, якщо знайдуться гроші //Галицький вісник. – 1997. – 5 лип.
 38.  З ювілеєм подружжя Житинських // Дзвони Підгір’я. – 1998. – черв.
 39.  За тебе, свята Україно // Свобода. – 2000. – 17 жовт.
 40.  “За тебе, свята Україно”. Наш. Кор. // Нова доба (Бучацький р–н). – 2005. – 18 бер.
 41.  За Україну, за її волю // Український форум. – 1998. – 27 лист.
 42.  Зайко Мирослава. “За тебе, свята Україно” // Свобода. – 2002. – 14 верес.
 43.  Зайко Мирослава. Виходили ми з церкви і дивилися на битих повстанців // Свобода (Тернопіль). – 2004. – 14 лют.
 44.  Зі щирим словом //Галицький вісник. – 1993. – 1 січ.
 45.  Знай наших // Сегодня (Київ). – 2000. – 5–6 лют.
 46.  Ігор Насалик допоміг не лише Любові Мороз // Дзвони Підгір’я (Калуський р–н Івано–Франківської обл.). – 2000. – 18 бер.
 47.  Їх закатували тільки за те, що вони любили Україну // Вулик (Умань Черкаської обл.). – 2006. – 21 лип.
 48.  Карпо В. За тебе, свята Україно. Рецензія // Буковинський журнал. – Чернівці, 1999. – Ч. 1–2. – С. 213–215.
 49.  Карвацька Ж. Чернівецькому будівельному технікуму – 55 р. // Освіта ОПК. –2000.–№10.
 50.  Книга про людину з гарячим серцем // Свобода (США). – 2004. – 2 лип.
 51.  Корчевська Галина. “За тебе, свята Україно” // Колос (Запіщики). – 2002. – 27 лип.
 52.  Костюк Ірина. Мені залишилися фотографії // Галицький вісник. – 2002. – 4 жовт.
 53.  Кривава дорога до Умані // Галицький вісник. – 2001. – 14 лип.; Галицький вісник. – 2006. – 21 лип.
 54.  Кук Василь, Галаса Василь. За тебе, свята Україно // Шлях Перемоги. – 2002. – 25 верес.
 55.  Кук Василь. Нове видання “За тебе, свята Україно”. Бучацький повіт у Визвольній боротьбі ОУН, УПА //Гомін України (Канада). – 2005. – 12 верес.
 56. Кук Василь. Воскреслі лицарі волі. Рецензія на книгу “За тебе, свята Україно”. – Книга 6 // Ва–банк (Чернівці). – 2006. – 10 серп.; Шлях Перемоги.– 13 верес.; Нація і держава. – 2006. –5 верес.; Україна молода. – 2006. – 7 верес.
 57.  Лауреати премії Фундації УВУ // Літературна Україна. – 2002. – 28 лют.
 58.  Лаврьонов В.М., Обдуленко В.О. Кому вклоняється історик? // Буковина. – 1994. – 29 жовт.
 59.  Ліберний О. Спрага до волі // Свобода. – 2000. – 9 лист.
 60.  Ліберний О. І катувань скуштував, і Сибіру // Свобода. – 2001. – 9 черв.
 61.  Ліберний О. “За тебе, свята Україно” // Свобода. – 2001. – 10 лип.
 62.  Ліберний О. Нестор Мизак – літописець визвольних змагань // Свобода (Тернопіль). – 2005. – 30 лип.
 63.  Ліберний О. За тебе, свята Україно // Свобода. – 2006. – 14 жовт.
 64.  Маркевич–Кучерявенко І. Шановна редакція // Галицький вісник. – 1999. – 1 січ.
 65.  Майкович Іван (отець). “Добром нагріте серце” // Свобода слова. – 2003. – 27 лист.; Шлях Перемоги. – 2003. – 12 лист.; Нова доба (Бучач). – 2003. – 26 груд.; Америка (США). – 2003. – 29 лист.; Національна трибуна (США). – 2003. – 14 груд.; Свобода (Тернопіль). – 2004. – 9 січн.; Нова Зоря. – 2004. – Ч. 1–2.
 66.  Мизак Нестор. “Добром нагріте серце” // Свобода (США). – 2004. – 6 серп.
 67.  Мисак Марія. Про що мовчить Дністер // Вільне життя. – 2004. – серп.
 68.  Нагірняк Р. Студенти читають “Шлях Перемоги” // Шлях Перемоги. – 2001. – 21 лист.
 69.  На кращі твори україністики // Шлях Перемоги. – 2000. – 9 лют.
 70.  Нова книга: “Історія ОУН–УПА Борщівщини” // Гомін України (Канада). – 1998. – 6 квіт.
 71.  Нове видання “За тебе, свята Україно. Бучацький повіт у Визвольній боротьбі ОУН–УПА” // Національна трибуна (США). – 2005. – 9 жовт.
 72.  Олещук Ігор. Заплатою нам щастя в боротьбі // Шлях Перемоги. – 2001. – 8 серп.
 73.  Олещук І. Нескорено боролась Бучаччина. Рецензія на книгу “За тебе, свята Україно”. Книга четверта // Свобода (Тернопіль). – 2005. – 21 трав.
 74.  Павенська Людмила. В пошану Героям // Жіночий світ (Канада). – 2000. – Ч. 3–4. – берез.
 75.  Повстанська муза Івана Балана // Буковина. – 2007. – 12 жовт.
 76.  Повідомлення Фундації Українського Вільного Університету (США) // Літературна Україна. – 2000. – 27 січ.
 77.  Побуцька Мирослава. Олену Житинську з Калуша знає вся Україна // Дзвони Підгір’я. – 1999.
 78.  Петляков П., Лешан В. “Не свідкуй неправдиво на свого ближнього” // Буковина. – 1991.–28 берез.
 79.  Подарунок для історичного факультету // Національна трибуна (США). – 2004. – 8 серп.
 80.  Про лауреатів конкурсу при Фундації УВУ // Україна. – 2000. – квіт.
 81.  Процюк С. Шана і пам’ять // Шлях Перемоги. – 2002. – 17 квіт.
 82.  Прощатися завжди важко // Вільна бесіда. – 1991. – 24–31 трав.
 83.  Ротар В. Рвуть комуністи, де можуть // Час. –1991.–17 трав.
 84.  Світ визнає, а свої вдають, що оглухли // Час. – 2000. – 4 лют.
 85.  Селезінка В. Повернення героїчної історії України // Буковина. – 2002. – 20 берез.
 86. Соловій С. Цій книзі належить достойне місце в кожному домі // Галицький вісник. – 1999. – 6 лют.
 87.  Твориш Микола. Краяни пам’ятають своїх героїв // Галицький вісник. – 1996. – 19 жовт.
 88.  Ткачук І. За тебе, свята Україно. Книга 6. Рецензія // Подільські вісті (Хмельницький). – 2006. – 6 жовт.
 89.  У колегіумі Святого Йосафата // Вільне життя. – 2003. – 3 груд.
 90.  Український Вільний Університет. Буклет Фундації УВУ з осідком у Н.–Й. (СІЛА). – 2002.
 91.  Український Вільний Університет. Буклет Фундації УВУ з осідком у Н.–Й. (США). – 2005.
 92.  Умнов В’ячеслав. Мартиролог героїв краю // Українське слово. – 1998. – 24 груд.; Галицький вісник. – 1999. – 7 січ.
 93.  Цюник С. Реставровано могилу пароха // Нова Зоря. – 1996. – 15 лип.
 94.  Цюник С. Панахида на могилі священика // Вільне життя. Незалежний часопис Тернопільської обл. – 1996. – 18 черв.
 95.  Чорній К. За тебе, свята Україно. Рецензія // Наша мета. Суспільно– політичний журнал Ліги вільної України в Австралії. – 2005. – Ч. 4 (48) лип.– серп. – С. 27–29.
 96.  Чорній Н. Лише пам’ять відтворює імена // Свобода (Тернопіль). – 2008. – 15 серп.
 97.  Штепа М. Повстанці мої, ви жили красиво і гордо // Вільне життя (Тернопіль). – 2001. – 15 трав.
 98.  Щербанюк Леся. Про історію і не тільки // Буковинське віче. – 2002. – 15 січ.
 99.  Ярема Д. Гермаківка//Галицький вісник. – 1992. – 28 квіт.

 Краєзнавство
Тернопільська область


1. Борщів / Н. Мизак, І. Башняк, В.Бойко, Л.Вйціховська, В.Войціховська, О.Малик, Б.Петраш, І Пінь//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.452- 456.
2.Мельниця - Подільська / Н.Мизак, В.Бойко,Б.Мельничук, Б.Петраш. //Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Трнопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.457- 460.       
3.Скала - Подільська /Н.Мизак,В.Бойко, А.Лещишин, Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.461- 464.
4.Бабинці/Н.  Мизак,В.Бойко,Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.465- 466.
5.Бережанка/Н.Мизак,В.Бойко, Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.467.
6.Білівці/Н.Мизак,Б.Мельничук,Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.467- 469.
7.БільчеЗолоте/Н.Мизак,М.Гав'юк,Г.Івахів,Б.Мельничук//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. С.452- 456.
8.Боришківці/Н.Мизак, Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.473- 474.
9.Бурдяківці/Н. МизакГ.Івахів, О.Левицький//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.474- 476.
10.Вербівка/Н.Мизак,Г. Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.477- 478.
11.Верхняківці/Н. Мизак ,Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.478- 479.
12.Вигода/Н Мизак,Г. Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.479- 480.
13.Висічка/Н. Мизак,М. Артемів-Васюта, В. Бойко,Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.481.
14.Вільховець/Н. Мизак ,Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.482- 483.
15.Вовківці / Н. Мизак,Б. Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.483- 484.
16.Гермаківка/Н.Мизак,Г. Івахів, С. Корчак//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.485- 488.
17.Глибочок/Н.Мизак,Г.Івахів, В.Уніят//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.488- 490.
18.Горошова/Н. Мизак, Г.Івахів,Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.Том.1. -С.490- 492.
19.Гуштин/Н.  Мизак,Б, Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.493- 494.
20.Гуштинка/Н.Мизак, Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.494- 495.
21.Двенигород/Н.Мизак,В.Бойко, Г. Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.495 - 497.
22.Дзвинячка/Н Мизак, Г. Івахів Б. Мельничук, М. М. Семенюк//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.498- 499.
23.Дністрове/Н. Мизак, Г. Івахів, І.  Ковальчук, Б.  Мельничук//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.500- 501.
24.Дубівка/Н. Мизак, Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.501- 502.
25.Залуччя/Н.Мизак, П.Гуцал, Б. Мельничук Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.507.
26.Зелене/Н. Мизак,П.Гуцал, Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.510- 511.
27.Іване - Пусте/Н. Мизак, М.Гришкова, Г. Дудка, Б. Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.512- 513
28.Іванків/Н. Мизак,Б.Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.514- 515.
29.Королівка/Н.Мизак, Б. Мельничук//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.517- 519.
30.Кривче/Н. Мизак, М. Артемів- Васюта,  В. Бойко,А. Лещишин, Б. Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.520-- 523.
31.Кудринці/Н.Мизак, В. Бойко, А.Лещишин,Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.523- 525.
32.Ланівці/Н.Мизак,Т.Глоба, Б.Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.525- 527.
33.Латківці/Н.Мизак, Г. Івахів,  В. Уніят//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.528- 529
34.Лосяч/Н. Мизак, Б. Мельничук, Б. //Тернопільщина. Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.529 - 530.
35.Михайлівка/Н.Мизак,Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.531 532.
36.Михалків/Н.Мизак, .гаврилюк, Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.532- 534.
37.Мушкатівка /.Мизак, Б.Петраш, В. Уніят//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.536- 438.
38. Озеряни/Н.Мизак,В. Бойко,Б. Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.542- 544.
39.Окопи/Н. Мизак,В. Бойко, Б. Мельничук//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.5455- 546.
40.Олексинці/Н. Мизак, А. Ввирозуб, Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.547- 548.
41.Панівці/Н. Мизак, Б. Мильничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.549.
42.Пилатківці/Н Мизак,Б.Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.550- 551.
43.Пилипче/Н.Мизак,Б. Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.551- 552
44.Пищатинці/Н.Мизак, Г.івахів, Б. Мельничук, //Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.553- 554
45.Підпилип'я/Н. Мизак, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.555.
46.Сапогів/Н.Мизак,Г.Івахів, Б. Мельничук//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.556- 557
47.Сков'ятин/Н. изак, Г.Івахів, М. Стасюк//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.558- 456.559
48.Стрілківці/Н.  Мизак, Б. Мельничук, Б.  Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.561- 562.
49.Трубчин/Н..Мизак, Д.  Дембіцький, Г. Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.563
Турильче/Н. Мизак, Б. Бідулько, Б.  Мельничук, Б.Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.564- 565
50.Урожайне/Н Мизак,Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.566- 567.
51.Устя/Н.Мизак,Г.Івахів, В.Уніят//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.567- 569.
52.Худиївці/Н. Мизак, Б.Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.570- 571.
53.Худіївці/Н.Мизак,Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.571- 573.
54.Цигани/Н. Мизак,Г. Івахів, Б. Петраш, І. Скочеляс//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.573- 575.
55.Шершенівка/Н. Мизак,  Г. Івахів, Б. Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.575- 577.
56.Шишківці/Н.Мизак,Б. Мельничук, Б. Петраш//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.577- 578.
57.Шупарка/Н. Мизак, Г. Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.578- 579.
58.Юр'ямпль/Н. Мизак, Г.Івахів//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.580.
59.Берем'яни/Н Мизак,В.Уніят,О.Яцків// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.595-596.
60.Жизномир/Н.Мизак,В.Ковалишин, С.Павлишин,В.Уніят//Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.606-607.
61.Заривинці/Н.Мизак,І.Матвіїв,В.Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.609-610.
62.Мартинівка/Н.Мизак,Є. Бойчук, В. Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.620.
63.Медведівці/Н.Мизак, Я.Грицьків,В.Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.621-622.
64.Новосілка/ Н.Мизак,В.Уніят, М.Футрин// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1.- С.626-627.
65.Заліщики/Н.Мизак,О.Безгубенко, В. Бойко,У.Коропецька,Б.Мельничук,В.Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.2.- С.139-145.
66.Ангелівка/Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.2. -С.149-150
67.Бересток/ Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. Том.2.-С.152.
68.Блищанка/ Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.153-154
69.Буряківка/Н.Мизак,Б.Мельничук,В.Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.155.
70.Виноградне/Н.Мизак,О.Безгубенко,У.Коропецька// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.157
71.Гиньківці/. Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.161-162
72.Голігради/ Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.163-164
73.Головчинці/Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.164-165.
74.Городок/ Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.165-166.
75.Дзвиняч/ Н. Мизак,. Безгубенко, У.Коропецька,В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.167.
76.Добрівляни/ Н. Мизак,. Безгубенко, В. Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.168-169.
77.Дорогичівка/ Н. Мизак,. Безгубенко, У. Коропецька// Тернопільщина. Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.169 -171
78.Дуплиська/Н. Мизак,О.Безгубенко, В.Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.172-173.
79.Зелений Гай/Н.Мизак, О. Безгуьенко, Б.Мельничук// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.173-174.
80.Касперівці/Н.Мизак, О.Безгубенко,В.Бойко,  В.Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.178-180.
81.Колодрібка/ Н.Мизак, О.Безгубенко,В.Бойко,  В.Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.180-182.
82.Королівка/ Н.Мизак, Б. МельничукУ.Коропецька,В.Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.182
83.Кошилівці/Н.Мизак, О.Безгубенко, В.Олійник // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.182-184.
84.Лисичники /Н.Мизак, О.Безгубенко,У.Коропецька В.Олійник // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.185-186.
85.Лисівці/Н.Мизак,В.Бойко,Б.Мельничук, В.Олійник // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.187-188.
86.Нагоряни/Н.Мизак, О.Безгубенко// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.191-192.
87.Нирків/Н.Мизак,О.Безгубенко,Б.Мельничук, В.Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.197-198.
88.Печорна/Н.Мизак,О.Безгубенко, в.Олійник // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.182-184.
89.Попівці/Н.Мизак,О.Безгубенко,Р.Григорків // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.200.
90.Садки/Н.Мизак, О.Безгубенко,В. Дем'янів,Б.Мельничук // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.202-203.
91.Синьків/Н.Мизак, О.бзгубенко,У.Коропецька // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.204-205
92.Слобідка/Н.Мизак, О.Безгубенко,О.Гаврилюк,О.Олійник// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.206-207.
93.Солоне/Н.Мизак,О.Безгубенко,Я.Павлик// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.207-208.
94.Ставки/Н.Мизак, О.Безгубенко,У. Коропецька// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.208.
95.Торське/Н.Мизак,О.Безгубенко,В.Бойко,Б.Мельничук// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.209-210.
96.Угриньківці/Н.Мизак,О.Безгубенко, Б. Мельничук// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.210-211.
97.Хмелева/Н.Мизак,О.Безгубенко,В.Олійник,В. Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.214-215.
98.Шутроминці/Н.Мизак,О.Безгубено,Б.Мельничук, В.Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014. -Том.2.-С.216-217.
99.Щитівці/Н, Мизак, О.Безгубенко,В.Олійник, В.Уніят// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.- Том.2.-С.217-218.

Публікації з посиланнями на Мизака Н.С.

1. Гуцал Петро.Більшовицький  терор і Тернопільщина /Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. -С.-138.
2. Гуцал Петро.Тернопільщина  у 1939-1941рр. Репресії // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том.1. - С.-187,188,189.191.
3. Полянський Федір.Тернопільщина у період німецько - радянської війни(1941-1944 рр.) // Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том1.-С.199,206.
4. Стародубець Галина.Український національно- визвольний рух на ернопільщиніу1940 -х роках// Тернопільщина.Історія міст і сіл.-Тернопіль. ТзОВ"Терно-граф",2014.-Том1.- С.209.
5. Воцехівська Ірина // Долі тисячі доріг.-Чернівці:Місто,2014.-С.295, 304.
6. Клименко ., Ткачов С. Українці в поліції в дистрикті «Галичина» 1941-44(Чортківський округ).Німецькийй окупаційний режим в південних районах Тернопільщини в 1941-1944 рр. // Олег Клименко,Сергій Ткачов.-  Ранок- НТ- Харків, 2012.-  388 с.-С. 4.12.
7. Олійник М.Трансформаційні процеси  на Поділлі в добу НЕПУ (1921- 1928 рр.)//Микола Олійник.-Хмельницький:&a

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster,Џ@6Ы|chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.