Оновлено
2018-02-19
09:02

ФОНД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Балух Василь Олексійович - професор
 2. Бойчук Наталія Василівна - асистент
 3. Бродецький Олександр Євгенович - доцент, докторант зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (філос.)
 4. Бучовський Віталій Рішардович - асистент
 5. Возний Ігор Петрович - професор
 6. Горохолінська Ірина Володимирівна - асистент кафедри культурології, релігієзнавства та теології
 7. Гутковська Ірина Василівна - асистент
 8. Лагодич Микола Миколайович - доцент
 9. Луцан Ігор Васильович - викладач богословського відділення
 10. Марусяк Микола Михайлович - викладач
 11. Марусяк Михайло Миколайович - доцент
 12. Марчишак Арсен Романович - доцент
 13. Марчук Олександр Танасійович - аспірант
 14. Мизак Нестор Степанович - професор
 15. Мудеревич Віктор Іванович - асистент
 16. Пронюк-Возна Наталія Петрівна - асистент
 17. Симчич Микола Дмитрович - викладач
 18. Скрипник Євген Миколайович - асистент
 19. Чікарькова Марія Юріївна - професор
 20. Шкрібляк Микола Васильович - завідувач кафедри культурології, релігієзнавства та теології
 21. Щербань Микола Володимирович - доцент
 22. Яремчук Андрій Васильвич - асистент

Монографії

Блаженний Ієронім (Стридонський). Творіння. – Т.ІІІ. – К.1. / Переклад українською мовою прот. Михаїла Марусяка. – К. : Видавничий відділ УПЦ КП, 2016. – 463 с.
Блаженний Ієронім (Стридонський). Творіння. – Т.ІІІ. – К.2. / Переклад українською мовою прот. Михаїла Марусяка. – К. : Видавничий відділ УПЦ КП, 2016. – 477 с.
Блаженний Ієронім (Стридонський). Творіння. – Т. IV. – К.1. / Переклад українською мовою прот. Михаїла Марусяка. – К. : Видавничий відділ УПЦ КП, 2016. – 672 с.
Блаженний Ієронім (Стридонський). Творіння. – Т.IV. – К.2. / Переклад українською мовою прот. Михаїла Марусяка. – К. : Видавничий відділ УПЦ КП, 2016. – 544 с.
Бродецький О.Є. Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей / О.Є. Бродецький. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 336 с.
Мизак  Н.,  Яремчук А. Два століття служіння Богові і нації: УГКЦ на Буковині. Нестор Мизак , Андрій Яремчук. - Книга десята.  – Харків: ТОВ «Сиция», 2016. - 320 с.    
Чікарькова М.Ю. Сотеріологічна парадигма у філософії Лева Шестова // «Культурное пограничье» Льва Шестова: коллект. моногр. – К. : ИД Дмитрия Бураго, 2016. – С. 340-348.
Шкрібляк М.В. «Церковний Переяслав» на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій ранньомодерної України-Руси. монографія. – 2-ге вид., доп. – Чернівці :  Наші книги, 2016. – 400 с.
Балух В.О. Культурно-просвітницькі та ідейно-ціннісні виміри осмислення християнського вчення : монографія / В.О. Балух. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 464 с.
Мизак Н. Сурма кликала до бою. Часопис УВО «Сурма» в боротьбі за волю України. Книга 12 / Н.С. Мизак. – Чернівці: Чернівецький нац. універ., 2014. – 328 с.
Мизак Н., Твердушкін Р., Коваль І. За тебе, свята Україно. Малокужелівський архів Кам’янець-Подільського окружного проводу ОУН / Н. Мизак, Р. Твердушкін, І. Коваль. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2014. – 496 с.
Повне зібрання творів святителя Іоана Золотоустого. Том XІІ. Книга 1. – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2013. – 566 с. – Переклад укр. мовою Марусяка Михайла.
Повне зібрання творів святителя Іоана Золотоустого. Том XІІ. Книга 2. – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2013. – 584 с. – Переклад укр. мовою Марусяка Михайла.
Повне зібрання творів святителя Іоана Золотоустого. Том XІІ. Книга 3. – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2013. – 560 с . – Переклад укр. мовою Марусяка Михайла.

Підручники (виділити видання з грифом МОНУ)

Балух В.О. Коцур В.П. Ранньомодерна Європа: підручник – Чернівці: ТОВ «Наші книги», 2016. – 704 с.
Возний І.П. Вступ до спеціальності культурологія. Конспект лекцій. Ч.1. Історія культурологічної думки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 330 с.
Возний І.П. Вступ до спеціальності культурологія. Конспект лекцій. Ч.2. Теорія культури. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 280 с.
Возний І.П. Методика викладання культурології у вищій школі: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 206 с.
Всесвітня історія: Навчальний посібник / укладач Нестор Мизак. – Чернівці: Рута, 2016. – 156 с.
Культура Срібного віку: навчальний посібник та хрестоматія / укладач І.В. Горохолінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 188 с.
Пронюк-Возна Н.П. Культура України: друга половина ХІV ст. – кінець ХVІІІ ст. Конспект лекцій. / Н.П. Пронюк-Возна – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 234 ст.
Стратегії управління культурою. Метод посібник / уклад. Є.М. Скрипник. – Чернівці. Чернівецький нац. ун-т, 2016.
Біблійна історія Старого Завіту: навч.посіб./ Михайло Марусяк. – видання 2, стер. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 547 с.
Щербань М., прот. Святитель Кирил Олександрійський: життя, церковне служіння і творіння // Святитель Кирил Олександрійський Творіння / святитель Кирил Олександрійський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [пер. Київської православної богословської академії]. – К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2014. – Т. 1. – С. 5-129
Бродецький О.Є., Горохолінська І.В. Методологічні аспекти релігійної філософії: навчально-методичний посібник/ О.Є. Бродецький, І.В. Горохолінська. – Чернівці: Чернівецький нац. Університет, 2014. – 188 с.
Бучовський В. Р. Риторика: навчально-методичний посібник / В.Р. Бучовський. – Чернівці, 2014. – 152 с.
Горохолінська І.В. Християнська філософія ХХ століття : навчально-методичний посібник для самостійної роботи  ⁄  І.В. Горохолінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 120 с.
Мизак Н. Історія релігієзнавчої та богословської думки в Україні. Хрестоматія. / Нестор Мизак. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2014 – 312 с.
Симчич М., прот. Практичне Богослів’я у питаннях і відповідях: навч.-метод. Рекомендації / прот. М. Симчич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с.

Методичні роботи

Возний І.П. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення і захисту магістерських робіт для студентів спеціальності6.020100 «культурологія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 124 с.
Возний І.П., Гутковська І.В. Педагогічна практика для студентів (спеціальності) «культурологія» (методичні рекомендації) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 76 с.
Возний І.П. Задачник з курсу «Вступ до спеціальності» (методичний посібник до самостійної роботи студентів спеціальності 6.020100 «культурологія»). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 128 с.
Возний І.П. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 6.020100 «культурологія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 88 с.
Чікарькова М.Ю. Друк робочої програми з курсу «Філософія (Логіка)» (у співавторстві з О.Ю. Бойко).
Чікарькова М.Ю.  Друк робочої програми з курсу «Історія української культури».
Бучовський В. Р. Риторика: навчально-методичний посібник / В.Р. Бучовський. – Чернівці, 2014. – 152 с.
Гутковська І. Іконологія: навчально-методичні рекомендації /І.В. Гутковська. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 100 c.
Пронюк-Возна Н.П., Скрипник Є.М. Культурно-дозвіллєва практика: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2014. – 80 с.
Культурно-дозвіллєва діяльність: метод.реком. / Уклад. Скрипник Є.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 128 с.
Яремчук А.В. Медіакультура: навчально-методичний посібник / А. В. Яремчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 120 с.
Яремчук А.В. Священні книги етнічних і світових релігій: навчально-методичний посібник / А.В. Яремчук. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 106 с.

Публікації у закордонних журналах (вказати № відповідно переліку Scopus, Web of science та аналогічного рівня)

Возный И.П. Характеристика вооружения и реконструкция атаки монголо-татар феодальной усадьбы в Черновке // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 8. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2015. – С. 110-136.
Бродецкий А. Гуманистический ресурс этических ценностей в религиях: актуальные подходы к решению / А.Бродецкий // Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал. – 2015. – № 4. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://st-hum.ru/content/brodeckiy-ae-gumanisticheskiy-resurs-eticheskih-cennostey-v-religiyah-aktualnye-podhody-k
Наукометрична база даних: http://journals.indexcopernicus.com/Studia+Humanitatis,p24783949,3.html
Бродецкий О.Є. Этико-ценностные маркеры иудаизма: возможности гуманистической действенности / А.Бродецкий // Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал. – 2016. – № 1. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://st-hum.ru/content/brodeckiy-ae-etiko-cennostnye-markery-iudaizma-vozmozhnosti-gumanisticheskoy-deystvennosti
Наукометрична база даних: http://journals.indexcopernicus.com/Studia+Humanitatis,p24783949,3.html
Горохолинская И.В. Концепция «Всеобщей Церкви» И. Канта как схема толерантизации межконфессиональных отношений: служение Богу как уважение к другому [Электронный ресурс] // Studia Humanitatis. – 2015. – № 2. – URL: http://st-hum.ru/node/272 (дата обращения: 30.06.2015), ICV 2015: 69.41
http://journals.indexcopernicus.com/Studia+Humanitatis,p24783949,3.html
Бродецкий А.Е. Нравственные устои религиозности сквозь призму гуманистической философии: синергия западного и ориентального подходов / О.Є. Бродецький // Адам әлемі. Философский и общественно-гуманитарный журнал. – 2014. - №1 (59). – С.28-39.
На сайті:http://iph.kz/doc/ru/336.pdf
Shkribliak M. Incorporation of Ukrainian church (kyiv metropolitanate) religious and political project on 2 actions (1 ST action) / M. Shkribliak // Идеи. Философско списание. – Брой 1 (3). – Година ІІ, 2014, април. – С.132-141.
Shkribliak M. Inkorporacja Metropolii Kijowskiej do Patriarchatu Moskiewskiego / Mykola Shkribliak // Procesy zmian globalizacyjnych w regionach. – Rzeszow, 2014 – S. 68-85.
Возный И.П. Религиозный синкретизм в духовной культуре населения междуречья Верхнего Прута и Среднего Днестра в Х – ХIII вв. // Stratum plus. Культурная антропология. Археология. ‒ Кишинев: Университет «Высшая антропологическая школа». – 2013.   № 6. – С. 227-242.
Возный И.П. Сооружения бытового назначения на поселениях Северной Буковины (Х – первая половина ХІІІ вв.) // Русский сборник Выпуск 7. (Труды кафедры отечественной истории Брянского гос. университета им. акад. И.Г. Петровского). Брянск: «Курсив» – 2013. – С.41-48.
Бродецький О.Є. Модифікації етико-сотеріологічної проблематики в релігійному та атеїстичному екзистенціалізмі (К’єркегор – Камю, Сартр) / О.Є. Бродецький. // Идеи. Философско списание. – Брой 5 (15). – Година V, 2013, декември. – С.130-137.
На сайті: http://issuu.com/24756/docs/idei_5-2013
Шкрібляк М.В. «Церковний Переяслав» 1686 року як політико-ідеологічна стратегія розширення / М. Шкрібляк // АУСПІЦІЯ: міжнародне чесько-українське науково-теоретичне видання. – Прага, 2013. – С. 116-121.
Shkribliak M. The role and place of the “Secular Element” in the process of preserving the Ecclesiastic and Religious life of Orthodox believers in the Post-Brest period / Mykola Shkribliak // Annals of “Stefan cel Mare”: Philosophy, Social and Human Disciplines Series – Suceava : “Stefan cel Mare”, 2013 – S. 123-140.
Lahodych M. Formation and activity of the Russian Orthodox Church eparchies in Galicia in the 1945-65 s. / M. M. Lahodych // Modern Science – Moderní věda. – Prague, 2014. –№ 3. – Р. 174-181.
Scherban Mykola, prot. Analiza istoriosofică a relaţiilor dintre Biserică și stat în Ucraina: de la totalitarismul sovietic din anii '20-'30 ai secolului XX la societatea civilă a secolului XXI // Jurnalul Libertaţii de Conștiinţa / Sesiune știnţifica organizată de Asociaţia Conștiinţă și Libertate, in colaborare cu Comisia Juridică, de disciplina și imunităţi a a Camerei Deputaţilor. Nelu Burcea (editor), 2014,  București: Iar editions SIC, p. 202-217.
Возный І.П. Косторезное ремесло населения междуречья верхнего Сирета и среднего Днестра Х – первой половины ХІІІ в. // Матэрыалы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі у 2009–2010 гадах. – Мінск: Беларуская навука, 2012. – Вып. 23. – С.6 – 15.

Публікації у вітчизняних виданнях:

Балух В.О. Відносини держави і релігійних організацій: українські реалії і проблеми // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – № 1-2 (21-22). – С. 47 – 54.
Балух В.О., Докаш В.І. Сучасний стан і специфіка міжнаціональних відносин у Чернівецькій області (на прикладі соціологічних досліджень 2015 р.) // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – № 1-2 (21-22). – С. 95 – 104.
Балух В.О., Докаш В.І. Релігійність буковинців: стан, специфіка проявів (на матеріалах соціологічних досліджень) Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – № 1-2 (21-22). – С. 132 – 141.
Балух В.О. Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія та шляхи подолання // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – № 3-4 (23-24). – С.122 – 130.
Бродецький О.Є., Горохолінська І.В. Параметри етноконфесійної толерантності у вимірі транскордонних регіонів України (приклад Львівської області) // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2016. – № 1-2 (21-22). – С. 141-154
Возний І.П. Урбаністичні процеси на території Верхнього Попруття в Х ст. // Південно руське місто у системі між цивілізаційних контактів. Археологія і давня історія України. – К., 2016. – Вип..4(21). – С. 18-26.
Горохолінська І.В. Релігійна толерантність та феномен національної ідентичності: соціологічний зріз Тернопільської області // Релігія і Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2016. – № 3-4 (23-24). – С. 202-213
Гутковська І.В. Етнічність та релігія: міждисциплінарний дискурс //Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. ̶ Чернівці: Чернівецький нацю ун-т, 2016. ̶ №3-4 (23-24). ̶  С. 113-122
Мизак  Н.С., Яремчук А.В. Ольга Кобилянська про духовні обов’язки священиків у творі «Апостол Черні»(на прикладі отця Костянтина Балицького)//Нестор Мизак , Андрій Яремчук. Релігія  та Соціум. Міжнародний часопис – Чернівецький національний університет, 2016. – №1-2 (21-22) –  С.161-171.
Мизак  Н.С., Яремчук А.В. Часопис «Нова Зоря» про місію УГКЦ в толеризації  українського суспільства та будівництві церкви як «живої парафії» //Нестор Мизак , Андрій Яремчук. Релігія  та Соціум. Міжнародний часопис – Чернівецький національний університет, 2016. – №3-4(23-24) –  С.69-78.
Пронюк-Возна Н.П. Етичний потенціал «згорнутої» гіпотези // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – № 3-4 (23-24). – С.15 – 21.
Скрипник Є.М. Правова культура та її значення в духовному розвитку особистості. / Є.М. Скрипник / Релігія  та Соціум. Міжнародний часопис – Чернівецький національний університет, 2016. – №1-2 (21-22) – С.88-95.
Чікарькова М.Ю. Поняття «людина культури» як фантомна дефініція // Релігія та соціум. Міжнародний часопис – Чернівецький національний університет, 2016. – №3-4(23-24) –   С. 108-113.
Шкрібляк М.В. Kiev council in 1685: socially political and church-historical preconditions of convocation and consequences / Mykola Shkriblіak // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – № 1-2 (21-22). – С. 35 – 46.
Шкрібляк М.В. Івано-Франкцівщина релігійна: релігієзнавчо-соціологічний аналіз церковно-релігійної ідентичності прикарпатців (за матеріалами соціологічних досліджень) / Микола Шкрібляк // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – № 3-4 (23-24). – С. 167 – 177.
Горохолінська І.В. Толерантність чи духовний деструктивізм: до питання етико-релігійного і суспільно-правового статусу гомосексуалістів у Європі // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 4/2015. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2015. – С. 16-23.
Балух В.О. Еволюція державно-церковних відносин у Київській Русі кінця Х – І пол. ХІІІ ст. / В.О. Балух // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.. унт, 2014. – № 1-2 (13-14) – С. 33-41.
Балух В.О. Шанкара – індійський релігійний реформатор ІХ ст. / В.О. Балух // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.. унт, 2014. – № 3-4 (15-16) – С.  39-46.
Балух В.О. Роздуми щодо етнічної приналежності росіян / В.О. Балух // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – № 3-4 (15-16) – С.  155-163
Бродецький О.Є. Соціальна справедливість й етична відповідальність релігійних спільнот та лідерів: український вимір / О.Є. Бродецький // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун.-т, 2014. - №1-2 (13-14). – С.25-32.
Бродецький О.Є., Горохолінська І.В. Етичні засади релігійної толерантності: дискурс Дайсаку Ікеди та його західні кореляції / О.Є. Бродецький, І.В. Горохолінська // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. - № - С. 26-32
Возний І.П. Сільська округа – складова частина давньоруських міст Північної Буковини у ХІІ – ХІV ст. – Міста Давньої Русі. Збірка наукових праць пам’яті А.В. Кузи. – К.: «Стародавній Світ», 2014. – С.160-168.
Гутковська І.В. Шлях чаю: рецепція світоглядних уявлень у побутовій культурі Далекого Сходу (на прикладі Китаю та Японії) / І. Гутковська // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. - № - С. 119-125
Горохолінська І.В. Ціннісні орієнтири особи в умовах глобалізації: питання поваги до «іншого» в контексті євроінтеграції / І. Горохолінська // Практична філософія. Науковий журнал. Випуск 2/2014. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2014. – С. 134-140.
Горохолінська І.В. Релігійність та європейські цінності: етика й релігія доби секуляризації та глобалізації (за творами Ч. Тейлора) / І. Горохолінська // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – С. 33-38
Луцан І. Якісний поступ національної і богословської освіти на Буковині доби єпископа Євгена (Гакмана) / І.Луцан // Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Пам'яті науковця-релігієзнавця Наталії Гаврілової. Збірник статей-вшанувань, наукових праць та експертиз. За редакцією проф. А.Колодного // Українське релігієзнавство. - №70. - К., 2014. - С. 135-142.
Марчишак А. Виникнення і становлення Ефіопської Правсолавної Церкви / А. Марчишак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – № 3-4 (15-16) – С. 72-79
Мизак Н. Діяльність Української автокефальної православної церкви у Великій Британії (1947-1991) / Нестор Мизак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – № 1-2 (13-14) – С. 67-76.
Мизак Н.С. Українські церковні періодичні видання в умовах гітлерівської окупації України (1941-1944 рр.) / Нестор Мизак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – № 3-4 (15-16) – С. 47-56
Щербань М. Богослов"я в освітянському та науковому просторі сучасної України: здобутки-втрати, реалії-перспективи // Релігія і освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Пам"яті науковця-релігієзнавця Наталії Гаврілової. Збірник статей-вшанувань, наукових праць та експертиз. За редакцією проф. А.Колодного //  Українське релігієзнавство. - №70. - К., 2014, - С.82-86.
Яремчук А.В. Еволюція державно-правових відносин в Галицькій Русі XV-XVI ст. / А. Яремчук // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – № 3-4 (15-16) – С.66-71
Мизак Н. Релігійний антропоцентризм і біблійні мотиви у творчості Тараса Шевченка / Нестор Мизак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2013. – № 2 (10) – С. 86-96.

Фахові видання

Бродецький О.Є. Ціннісні імпульси екологічної етики в релігійних ідеях // О.Є. Бродецький // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2016. - №5 (145) (вересень –жовтень). – С. 68-74.
http://jml2012.indexcopernicus.com/passport.php?id=4422&id_lang=3
Луцан І.В. Типи та форми релігійних конфліктів у Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст. / І.В. Луцан // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ,,Видавництво ,,Гілея”, 2016. – Вип. 113 (10). – 452. – С. 222-228. – Режим доступу : http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=137
Марчук О.Т. Феномени задоволення та страждання в ідейній системі антропології здоров’я східної патристики (Частина I) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП “Видавництво “Гілея”, 2016. – Вип . 110 (7). – С. 245-249
Мизак  Н.С. « Монте – Кассіно», або  болючі  проблеми  спектра українсько-польських відносин. // Нестор Мизак. Україна Європа Світ.  Міжнародний збірник  наукових праць. Серія: Історія,  міжнародні відносини.   - Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка, 2016, Випуск 17.  -  С.95-105.
Чікарькова М.Ю. Дискусійність поняття «духовна культура» в сучасних українських наукових студіях // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. - № 3 (12). – С. 234-242.
Чикарькова М.Ю. Профетическая тема у Ахматовой // Мова і культура. – К., 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – С. 10-16.
Чикарькова М.Ю. О библейской составной понятия «духовность»: приобретения и потери философской мысли // Вісник Маріупольського держ. ун-ту.  – Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 2016. – Вип. 11. – С. 52-59. 
Возний І., Карп’юк В. Соціокультурні форми становлення постмодерного суспільства // Науковий вісник чернівецького національного університету. Вип.. 756-757. Серія Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.191-197.
Горохолінська І.В., Бойчук Н.В. Практичні вектори втілення принципів релігійної толерантності в умовах глобалізації // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. Випуск 756-757 – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 155-159.
Купчанко Є., Марчишак А.Р. Сутнісні межі мистецтва в системі культури // Науковий вісник чернівецького національного університету. Вип.. 756-757. Серія Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.186-191.
Балух В.О. Еволюція становища міста і міщан у польському суспільстві (XV-XVII ст.) / В.О. Балух // Сумська старовина. – 2014. - № XLIII – XLIV – С. 5-13
Возний І.П. Торговельно-ремісничі посади міст Північної Буковини (кінець Х – перша половина ХІІІ ст.) // ПССІАЕ. – 2014. – Т.1(37). – С.7-24.
Возний І.П. Взяття Чорнівського городища монголо-татарами у 1241 р. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Історичні науки.. Тематичний випуск: Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. – Кіровоград, 2014. –Вип.20. – С.66-72.
Лагодич М. М. Вплив радянської релігійної політики на конфесійні трансформації та структуризацію церковних відносин у Галичині (1944 – 1965 рр.) / Микола Лагодич // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.– К., 2014. – № 87. – С. 109-114.
Мизак Н. Догналізм – релігія «нью-ейдж» духовного простору України / Н. Мизак // Науковий Чернівецького національного університету. Філософія. – Чернівці, 2014. – Випуск 706-707. – С. 239-244.
Пронюк-Возна Н.П. Боротьба за національні традиції у галицькому мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Філософія. Вип.706-707. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С.298-305.
Шкрібляк М.В. Формування ренесансного світогляду українців в умовах бездержавності та піднесення ідей «польського сарматизму»  / М. В. Шкрібляк // Мандрівець. Тернопіль: Видання Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія», 2014. – №3 (111). – С. 71-74.
Шкрібляк М. «Церковний Переяслав» 1686 року як політико-ідеологічна стратегія розширення Московського патріархату / М. Шкрібляк // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Філософія. Вип.706-707. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 218-226
Щербань М. Державна кампанія по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 рр. ХХ ст.: суть, принципи, наслідки // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. – С. 213-223.
Щербань М., прот. Радянські ідейно-ідеологічні рудименти у сфері державно-церковних відносин: суть, принципи та механізми подолання // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. - К.: ПП "Видавництво "Гілея"", 2014 Вип.87 (8) - С. 61-65.
Возний І.П. Писала ХІІ – першої половини ХІІІ ст. з території Південно-Західної Русі // Сумська старовина. – 2013. – № XLI–XLII. – С.5-14.
Гутковська І. Сакральне у мистецтві: скульптура стародавніх єгиптян крізь призму релігійного світогляду / І. Гутковська // Сумська старовина. – 2013. – № XLI–XLII. – С. 15-23.

Статті у збірниках наукових праць

Горохолінська І.В. Методологічні важелі оновлення теологічного знання в умовах трансформації його академічного статусу в Україні // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 13 – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С.44-57
Луцан И.В. Особенности организации направлений духовно-просветительской деятельности религиозных конфессий Черновицкой области / И.В. Луцан // Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis» / Гол. ред. А.С. Мельков. – Режим доступа : http://st-hum.ru/content/lucan-iv-osobennosti-organizacii-napravleniy-duhovno-prosvetitelskoy-deyatelnosti
Мизак  Н.С., Яремчук А.В. Подвижник християнської  віри на Буковині- о. Келестин Костецький//Нестор Мизак , Андрій Яремчук. Богословський вісник. Науковий журнал – Чернівецький національний університет. Чернівці: Рута, 2016. №13 – С.186-197.
Мизак  Н.С., Яремчук А.В. Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях // Мизак Нестор, Андрій Яремчук. Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис 2016. – № 1 (99). – С. 204-214.
Мизак  Н.С., Яремчук А.В. Ольга Кобилянська і отець Костянтин Балицький – «Апостол черні» // Мизак Нестор, Андрій Яремчук. Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис 2016. – № 2 (100). – С. 134-146.
Чікарькова М.Ю. Культурна самоідентифікація сучасного українця // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – 2016. - № 2(13). – С. 64-78.
Щербань М., Турчинський І. свящ. Вчення про сходження Святого Духа у творах східних отців Церкви: специфіка богословського дискурсу // Богословський вісник. Науковий журнал. - №13. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - С. 163-172.
Щербань М., прот., Хильчук Ю. Основні аспекти формування та специфіка процесу перекладу сучасних літургічних текстів // Богословський вісник. Науковий журнал. - №13. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - С. 173-185.
Балух В.О. Фотоальбом Української Повстанської Армії / В.О. Балух // Буковинський журнал. – 2014. - № 3 (93) – С. 273-274.
Возний І.П., Цихуляк І. Теорії походження і характер ісламського містицизму // Богословський вісник. Науковий журнал. – 2014. – №9. – С.192-204.
Горохолінська І.В. Раціоналізація змісту віри: досвід нового часу і тенденції глобалізації та євроінтеграції / І. Горохолінська // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: митр.Переяслав-Хмельницький і Білоцерквіський Епіфаній (Думенко) (гол.ред.) [та ін.]. – К., 2014. – №14. – С. 171-180.
Лагодич М., прот., доц. Феномен покутництва в радянській Україні /прот. М. Лагодич // Богословський вісник . – Чернівці, 2014. – №9. – С. 26-31.
Лагодич М.,  Гергелюк М. Ідейно-еклезіологічні передумови утворення Буковинської митрополії УАПЦ у 90-х роках ХХ століття / М. Лагодич, М. Гергелюк // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 224-231.
Луцан І. Деякі роздуми щодо християнізації Буковини / І. Луцан // Богословський вісник : збірник наукових праць. № 9. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 111-124.
Невтомний сіяч Божого Слова / укл.: Г.Іванюк (Токарик), К.Токарик, диякон І.Луцан. - Чернівці : Видавничий дім ,,Букрек", 2014. - 268 с.
Марусяк М., прот. Наука і релігія: точки дотику і конфронтації // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 43-55.
Марусяк М., прот., проф. Святитель Іоан Золотоустий про жінку // Богословський вісник . – Чернівці, 2014. – №9. – С. 15-25.
Мизак Н. За незалежність на Чорному морі / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – 2014. - № 3 (93) – С. 159-164.
Мизак Н. Не культ, а дух генія! / Нестор Мизак // Буковинський журнал. – Чернівці: Букрек, 2014. – 1 (91) – С. 38-41
Мудеревич В.І. У витоків християнської паломницької традиції: ранньохристиянський досвід / В. Мудеревич  // Богословський вісник. Науковий журнал. - № 9. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. – С. 135 – 142.
Симчич М., прот. Виховний характер вчення про відплату // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. – С. 56-61.
Скрипник Є.М. Гуманістично-духовні потреби суспільства / Є. Скрипник // Буковинський журнал. – 2014. - № 3 (93) – С. 250-253.
Шкрібляк М.В. «Церковний Переяслав» 1686 р. як політико-ідеологічна стратегія розширення Московського Патріархату шляхом церковної окупації українського релігійного простору / М. Шкрібляк // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 173-191.
Щербань М., прот. Ретроспекція ключових ідей та принципів церковно-державних відносин: канонічний та історіософський виміри // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред..кол. митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2014. № 13, - С. 238-246.
Щербань М., доц., прот. Наслідки діяльності комуно-більшовицького режиму в галузі церковно-держаних відносин: спроба історичної ретроспекції // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, С. 6-14.
Щербань М. Галунко О. Єресь Македонія: догматичний аспект богословського дискурсу / М. Щербань, О. Галунко // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 232-244.
Щербань М., прот. Радянська минувшина і процес формування громадянського суспільства в сучасній Україні: принципи церковно-державних відносин // Труди Київської Духовної Академії : богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2014. – # 14. – С. 271-279.
Мизак Н. Підсумки визвольної боротьби УПА – Захід у 1942-1960 рр. / Нестор Мизак // Буковиснький журнал. – Чернівці: Букрек, 2013. – 4 (90) – С. 120-127
Мизак Н. Книга із зони культурного лиха / Нестор Мизак // Євдокія Антонюк. На крутежах прикордоння. – Чернівці: Букрек, 2013 – С. 633-636.

Матеріали конференцій

Закордонні
Мудеревич Виктор  Исторический опыт организации учебного процесса в средневековых университетах западной Европы / Connferinta stiintifica international “Istoria stiintei universitare: dee la abilitati propagandistice la paradigm noilor sisteme dee valori europene”: Consacrata aniversarii 70 de ani de la infiintarea Universitatii de Stat din Moldova, Chisinau, 7-9 octombrie 2016: Programul si rezumatele comunicarilor / com. St.: Ion Eremia. – Chisinau: CEP USM, 2016. – P. 18-19.
Скрипник Є.М. Культурологічний чинник у процесі становлення писемності Київської Русі Х-ХІІ століття. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2016». - Díl 8. Historie.Filosofie.Hudba a život.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o  – С.67-69.
Скрипник Є.М. Антропологічний аналіз культури особистості. Матеріали 12 міжнародної науково-практичної конференції, «Передові наукові розробки», 15-22 травня 2016 р., м. Софія, Болгарія. – Том 5. Історія, політика, філософія, Софія, «Бял Град-БГ» ООД – С.60-62.
Міжнародні українські
Балух В.О. Причини і фактори міжнаціональних конфліктів / Балух В.О. // Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р./ За заг.ред. Балуха В.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2016. – 168 с. – С. 44-58.
Бродецький О.Є. Антропологічно-ціннісні конотації етичного алгоритму вчення Августина Блаженного /  О.Бродецький // «Дні науки філософського факультету – 2016», Міжн.наук.конф.(2016; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки науки філософського факультету – 2016», 20-21 квітня 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч.7. – 231 с. – С.90-92.
Бродецький О., Горохолінська І. Соціальна значущість філософської освіи в Україні в умовах суспільних та ціннісних змін / О.Бродецький, І.Горохолінська // Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України: матеріали відео-конференції, 21-22 квітня 2016 р./ За заг.ред.проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2016. – С.71-76.
Бродецький О.Є. Міжконфесійний діалог як умова дієвості екологічних ідей релігійної етики / О.Є. Бродецький // Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р./ За заг.ред. Балуха В.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2016. – 168 с. – С.13-16.
Возний І.П. Характеристика орнаментації горщиків Х – ХІІІ ст. з поселень Сірет-Дністровського межиріччя // Галич і Галицька земля: досвід і проблеми збереження історико-архітектурної спадщини середньовічних міст в Україні та Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції. Галич, 27-28 жовтня 2016 року. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2016. – С.320 – 329.
Горохолінська І.В. Толерантність в християнстві: колізійність ідей та практики // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт. 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів]., Ч. 5 / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – С. 18-20.
Горохолінська І.В., Яремчук А.В. Стратегії розв’язання міжконфесійних конфліктів в Україні (на прикладі Хмельницької області) // Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах : історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С.96-103
Лагодич М. М.  Міжконфесійний конфлікт навколо монастиря в Уйковіцах: історична ретроспектива / Микола Лагодич // Міжконфесійні конфлікти у трансформаційних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-прак. конф. 13-14 жовтня 2016 р. / за заг. ред. проф., член-кор. НАПН України Балуха В. О. – Чернівці, Чернівецький нац.. ун-т, 2016. –  С. 63-70.
Луцан І.В. Концепція взаємин світської та церковної влад на Буковині в добу ,,перебудови”// Міжнародна наукова конференція ,,Дні науки філософського факультету – 2016”,  20-21  квіт.  2016  р.  :  [матеріали  доповідей  та  виступів] /  редкол.: А. Є. Конверський  [та  ін.].  –  К.  : Видавничо-поліграфічний  центр  ,,Київський  університет”, 2016. – Ч. 7. – С. 43-45.
Луцан І.В. Природа і вияви міжконфесійних конфліктів на теренах Чернівецької області у контексті сучасних трансформацій // Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах : історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р. / за заг. ред. проф., член-кор. НАПН України Балуха В.О. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 168 с. – С. 122-126.
Марчук О.Т. Концепція насолоди в антропології здоров'я східної патристики // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квітня, 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч.8. – С. 35-37
Мизак  Н.С. «VIA  DOLOROSA»УГКЦ ,  як символ  соціальної  роботи , соціального забезпечення  та толеризації  міжконфесійних відносин//Нестор Мизак. Соціальна робота  та соціальне забезпечення  в структурі  соціальної політики  України. Матеріали відео- конференції 21-22  квітня 2016 р.  -  Чернівці. – С.156-160.
Мизак  Н.С., Яремчук А.В. Часопис «Нова Зоря» про місію УГКЦ в толеризації  українського суспільства та будівництві церкви як «живої парафії» // Нестор  Мизак,  Андрій Яремчук. // Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах : історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С.12-13.
Мудеревич В.І. Середньовічні паломництва як досвід міжконфесійної комунікації / Мудеревич В.І. // Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р./ За заг.ред. Балуха В.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2016. – 168 с. – С. 27-30.
Скрипник Є.М. Духовні цінності соціальної роботи. Матеріали міжнародної науково-практичної відеоконференції «Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України», 21-22 квітня 2016 р.,  м. Чернівці. – Рута. – С. 120-125.
Скрипник Є.М. Міжконфесійні конфлікти на етапі демократичних перетворень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах», 13-14 жовтня 2016 р.,  м. Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 76-80.
Чикарькова М.Ю. Религиозное образование и границы легитимности «Иного» // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. науч. тр. (ХVІІ международ. науч. конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17). – Ч. 3. – С. 110-114).  Включено в Index Copernicus.
Чикарькова М.Ю. Антропоцентрический аспект магического дискурса массовой культуры // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. науч. тр. (ХІІІ международ. науч. конф., 26-27 мая 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 5 (13). – Ч. 4. – С. 29-31.
Чікарькова М.Ю. Роль наукового чинника в створенні міфологічної системи марксистсько-ленінської секулярної релігії // М-ли ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. «Міжнародне співробітництво для локального розвитку» (Краматорськ, 26 жовтня 2016 р.): У 2 ч. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – Ч. 1. – С. 128-130.
Чікарькова М.Ю. Проблема відчуження у філософській думці епохи Модерну // Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і культурному вимірах: м-ли міжнарод. наук.-практ. конф. (Чернівці, 13-14 жовтня 2016 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С. 38-43.
Шкрібляк М.В. Українська Православна Церква Київського патріархату та її соціальне служіння як дієва реакція на виклики часу / Микола Шкрібляк // Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України: матеріали відео-конференції (Чернівці , 21-22 квітня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 161 – 170.
Шкрібляк М.В. Державно-церковні відносини в Україні: загальнонаціональний контекст і регіональна реверсивність / Микола Шкрібляк //  Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність  в історичному і міжкультурному вимірах : матеріали міжн. наук.-практ. конференції (Чернівці, 13-14 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 145 – 153.

Закордонні
Бойчук Н.В. Теорія релігії Макса Шелера в контексті класичної феноменології релігії / Н.Бойчук // “313-2013… ut daremuset Christianis et omnibus quam quisque voluisset… (в 1700 годовщину Миланского эдикта и сообщений ХV Международной конференции 14-19.10.2013 Польша Закопане) – С. 56-59
(доповідь зроблена закордоном; кількість учасників – 22; країн-учасниць – 5)
Возный И.П. Князь Владимир и формирование юго-западной границы Киевского государства / И. Возный // Studia internationalia. Материалы ІІ международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях Х-ХХ вв.» 28-30 ноября 2013 г. – Брянск, 2013. – С. 5-14.
Міжнародні українські
Бродецький О.Є. Сенс життя в варіаціях екзистенціалізму: пріоритет етики чи сотеріології? / О.Є. Бродецький // Ідеї Серена К’єркегора у розвиткові сучасної філософії та релігієзнавства. Рефлексії з України: збірник матеріалів наукової ювілейної конференції. – Київ - Нортфілд: «Континент – Х», 2014. – 164 с. – С. 31-35. (країн-учасниць – 4, учасників – 60)
Бродецький О.Є. Діалектика інтерпретації принципу справедливості в релігійній етиці / О.Є. Бродецький // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін..]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 7. – C. 7-9.
Бродецький О.Є. Етико-політичний контекст моральної місії релігійних лідерів (український вимір) / О.Є. Бродецький // Матеріали доповідей у секціях учасників Міжнародної наукової конференції «Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «Сaritas in veritate»)» 13-14 березня 2014 року. – Львів: Український Католицький університет, 2014. – с.14-16. (країн-учасниць – 7, учасників – 70)
Бродецький О.Є. Світоглядно-смислові пріоритети гуманізації релігійної етики в умовах сьогодення / О.Є. Бродецький // Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства: матеріали Міжн. Наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2014 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький  ац.. ун-т, 2014. – 185-188.
Гнидка К. Глобалізація культури: український погляд / К. Гнидка // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 6. – С. 82-84.
Горохолінська І. Повага до іншого як базова європейська вартість / І. Горохолінська // Матеріали доповідей у секціях учасників Міжнародної наукової конференції «Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «Caritas in Veritate»)» 13-14 березня 2014 року. – Львів: Український Католицький Університет, 2014. – С.17-18.
Горохолінська І. Поняття «ресентимент» у філософії Ніцше: рефлексії щодо проблеми поваги до «іншого» / І. Горохолінська // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 6. – С. 152-154.
Гутковська І. Українська барокова ікона в контексті європейського стилю / І. Гутковська / Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ ст.: Зб. матеріалів Міжн. науково-творчої конференції, Одеса, Київ, Варшава. 30 квітня, 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014 – С. 52-54.
Лагодич М. М. прот. доц. Економічна складова боротьби з РПЦ в СРСР у середині ХХ ст. / прот. Миколай Лагодич // «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса) Україна, 21-22 червня 2014 року). – Одеса: «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С. 57-61.
Лагодич М. М. прот. Православна періодика в повоєнній Галичині / прот. Миколай Лагодич // «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18–19 липня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – С. 19-23.
Луцан І. Міжконфесійні конфлікти у Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст.: регіональний контекст // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014", 16-17 квіт. 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. - С. 157-159.
Симчич М. М., прот. Суспільно значуща роль Церкви в сучасних державотворчих процесах // Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства: матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2014 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, - С. 25-38.
Скрипник Є.М. Особливості глобалізації в сучасному світі / Є. Скрипник // Сборник докладов. Международной конференции. Методология современной науки: 2 часть. (г. Донецк, 18 апреля 2014) Научно-информационный «Знание» - 170 с. – С. 163-164.
Скрипник Є.М. Гуманістичний чинник духовності суспільства / Є. Скрипник // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 186 с. – С. 171-172.
Шкрібляк М. Суспільна місія Церкви: історичний контекст і сьогодення / М. Шкрібляк // Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства: матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2014 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, - С. 13-21.
Шкрібляк М. «Церковний Переяслав» 1686 р. на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій кінця XVI-XVII ст.: філософська об’єктивація проблеми / М. Шкрібляк // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014", 16-17 квіт. 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. - С. 47-49.
Щербань М. Історико-канонічний аналіз основних моделей церковно-державних відносин: богословський та історіософський аспекти // Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства: матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2014 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, - С. 125-130.
Щербань М. Принципи та наслідки церковно-державних відносин в Україні у 20-30 роках ХХ століття: специфіка історіософського дискурсу // "Суспільні науки: виклики сьогодення": Матеріали міжнародної науокво-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1-2 серпня 2014 року). - Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства", 2014, - С. 60-64.
Возний І.П. Демографія населення міст Х –ХІІІ ст. на території Північної Буковини // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29-30 листопада 2013 року) Частина І. –Суми: СумДПУ імені Ф.С.Макаренка, 2013. – С.166-168
Бойчук Н. Эсхатологические идеи бахаизма в контексте учения о человеке / Н.Бойчук // Віра багаї: історія, віровчення і практика. Матеріали ІХ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред.. О.В.Мартиненко, В.Г.Літвінчук. – К.: Дух і літера, 2012. – С. 320-329 (доповідь зроблена закордоном; кількість учасників – 38; країн-учасниць - 4)

Всеукраїнські конференції

Бродецький О. Евристичні аспекти синергії гуманістичних ідей етики релігій / О.Бродецький // Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції (Хмельницький, 9-10 вересня 2016 р.). – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 171 с. – С.7-9
Горохолінська І.В. Світоглядні та політичні виміри поняття «релігійна ідентичність» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» 9-10 вересня 2016 року. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – С. 18-20.
Луцан І.В. Ідея помісності православної церкви в Україні через призмку церковної і державної політики // Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції (Хмельницький, 9–10 верес. 2016 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 171 с. – С. 61-63.
Чікарькова М.Ю. Майдан як каталізатор релігійної ситуації сучасної України // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: М-ли VIII Всеукр., з міжнарод. участю, міжконфесійної християнської наук.-практ. конф. (18-19 листопада 2016 р.). – Камʼянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – С. 50-53.
Шкрібляк М.В. Філософська та богословська освіта у структурі національної навчально-освітньої парадигми: сучасні можливості і перспективи розвитку / Микола Шкрібляк // Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень: збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Хмельницький, 9-10 вересня, 2016 р.). – Хмельницький: ХНУ, 2016. – С. 107 –112.
Щербань М., Духовно-моральне зростання особистості за твором Климента Олександрійського "Педагог": теорія і практика християнського благочестя // Синергія Бога і людини за творами Святих Отців: Збірник матеріалів ІІI Християнських постових читань. - Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2016. - С. 26-32.
Мудеревич В.І. Поняття «справедливість» у філософській рефлексії Джона Ролза / В. Мудеревич // Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячено 15-й річниці заснування Філії), 24 березня 2014 року. (за заг.ред. Поляк О.В., к.н.д.у). Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» - Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237 с. – С.144-147.
Скрипник Є.М. Значення трипільська культури у становленні громадянського суспільства / Євген Скрипник // Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячено 15-й річниці заснування Філії), 24 березня 2014 року. (за заг.ред. Поляк О.В., к.н.д.у). Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» - Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237 с. – С. 189-193
Щербань М., прот.  Генеалогія релігійного занепаду: радянська людина у системі тоталітарних ідеологічних трансформацій 20-30 років ХХ століття // Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор: збірник матеріалів ІІ Християнських постових читань. - Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2014. С. 21-34.

Робота в редколегії наукових видань

Балух В.О. Богословський вісник. Науковий журнал.
Балух В.О. «Релігія та Соціум»: Міжнародний часопис.
Балух В.О. Член редколегії журналу «Буковинський журнал»
Балух В.О. Член редколегії журналу «Біблія і культура. Збірник наукових статей»
Балух В.О. Член редколегії журналу «Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Філософія.»
Бродецький О.Є. Член редколегії «Релігія та Соціум»: Міжнародний часопис.
Бродецький О.Є. Член редколегії «Международный электронный научный журнал»
Возний І.П. Член редколегії Всеукраїнського наукового історичного журналу «Сумська старовина».
Возний І.П. Член редколегії «Релігія та Соціум»: Міжнародний часопис.
Лагодич М. Богословський вісник. Науковий журнал.
Марусяк М. Богословський вісник. Науковий журнал.
Мизак Н. Член редколегії журналу «Буковинський журнал»
Мизак Н. Член редколегії журналу «Релігія та Соціум»: Міжнародний часопис.
Чікарькова М.Ю. Член редколегії журналу «Парадигма пізнання: гуманітарні питання»
Чікарькова М.Ю. Член редколегії журналу «Науковий огляд»
Щербань М. Богословський вісник. Науковий журнал.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster™(@ч@.c€chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.